Exodus 13:18

LXX_WH(i)
    18 G2532 CONJ και G2944 V-AAI-3S εκυκλωσεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G3598 N-ASF οδον G3588 T-ASF την G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2048 N-ASF ερημον G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2063 A-ASF ερυθραν G2281 N-ASF θαλασσαν G3991 A-NSF πεμπτη G1161 PRT δε G1074 N-NSF γενεα G305 V-AAI-3P ανεβησαν G3588 T-NPM οι G5207 N-NPM υιοι G2474 N-PRI ισραηλ G1537 PREP εκ G1065 N-GSF γης G125 N-GSF αιγυπτου
HOT(i) 18 ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשׁים עלו בני ישׂראל מארץ מצרים׃
Vulgate(i) 18 sed circumduxit per viam deserti quae est iuxta mare Rubrum et armati ascenderunt filii Israhel de terra Aegypti
Clementine_Vulgate(i) 18 Sed circumduxit per viam deserti, quæ est juxta mare Rubrum: et armati ascenderunt filii Israël de terra Ægypti.
Wycliffe(i) 18 but God ledde aboute by the weie of deseert, which weie is bisidis the reed see. And the sones of Israel weren armed, and stieden fro the lond of Egipte.
Tyndale(i) 18 therfore God led the aboute thorow the wyldernesse that bordreth on the redd see. The childern of Israel went harnessed out of the lade of Egipte.
Coverdale(i) 18 Therfore led he the people aboute, euen the waye thorow the wyldernes by ye reed see. And the childre of Israel wente harnessed out of the londe of Egipte.
MSTC(i) 18 Therefore God led them about through the wilderness that bordereth on the reed sea. The children of Israel went harnessed out of the land of Egypt.
Matthew(i) 18 therfore God led them aboute thorow the wildernesse that bordeth on the red sea. The children of Israel went harnessed out of the lande of Egypte.
Great(i) 18 But God led the people about thorowe the waye of the wildernes of the redd see. And the children of Israel went vp harnessed out of the lande of Egipte.
Geneva(i) 18 But God made the people to go about by the way of the wildernesse of the red sea: and the children of Israel went vp armed out of the land of Egypt.
Bishops(i) 18 But God led the people about through the way of the wyldernesse of the redde sea, and the chyldren of Israel went vp harnessed out of the lande of Egypt
DouayRheims(i) 18 But he led them about by the way of the desert, which is by the Red Sea: and the children of Israel went up armed out of the land of Egypt.
KJV(i) 18

But God led the people about, through the way of the wilderness of the Red sea: and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt.

KJV_Cambridge(i) 18 But God led the people about, through the way of the wilderness of the Red sea: and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt.
Thomson(i) 18 therefore God led the people by a circuitous march to the wilderness; to the Red sea. And in the fifth generation the Israelites went up out of the land of Egypt.
Webster(i) 18 But God led the people about, through the way of the wilderness of the Red Sea: and the children of Israel went up harnassed from the land of Egypt.
Brenton(i) 18 And God led the people round by the way to the wilderness, to the Red Sea: and in the fifth generation the children of Israel went up out of the land of Egypt.
Brenton_Greek(i) 18 Καὶ ἐκύκλωσεν ὁ Θεὸς τὸν λαὸν ὁδὸν τὴν εἰς τὴν ἔρημον, εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν· πέμπτῃ δὲ γενεᾷ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Leeser(i) 18 But God led the people about, by the way of the wilderness to the Red Sea: and the children of Israel went up armed out of the land of Egypt.
YLT(i) 18 and God turneth round the people the way of the wilderness of the Red Sea, and by fifties have the sons of Israel gone up from the land of Egypt.
JuliaSmith(i) 18 And God will turn the people about the way of the desert, the sea of sedge: and the sons of Israel went up active out of the land of Egypt
Darby(i) 18 And God led the people about, the way of the wilderness of the Red Sea; and the children of Israel went arrayed out of the land of Egypt.
ERV(i) 18 but God led the people about, by the way of the wilderness by the Red Sea: and the children of Israel went up armed out of the land of Egypt.
ASV(i) 18 but God led the people about, by the way of the wilderness by the Red Sea: and the children of Israel went up armed out of the land of Egypt.
JPS_ASV_Byz(i) 18 But God led the people about, by the way of the wilderness by the Red Sea; and the children of Israel went up armed out of the land of Egypt.
Rotherham(i) 18 So God took the people round the desert-way of the Red Sea,—and the sons of Israel went up armed, out of the land of Egypt.
CLV(i) 18 Hence Elohim caused the people to turn about by the wilderness road of the Sea of Weeds. Deployed in five sections, the sons of Israel ascended from the land of Egypt.
BBE(i) 18 But God took the people round by the waste land near the Red Sea: and the children of Israel went up in fighting order out of the land of Egypt.
MKJV(i) 18 But God led the people around, by the way of the wilderness of the Red Sea. And the sons of Israel went up armed out of the land of Egypt.
LITV(i) 18 But God made the people turn toward the way of the wilderness, to the Sea of Reeds. And the sons of Israel went up armed from the land of Egypt.
ECB(i) 18 and Elohim turns the people around, through the way of the wilderness of the Reed sea: and the sons of Yisra El ascend in ranks of five from the land of Misrayim.
ACV(i) 18 But God led the people about, by the way of the wilderness by the Red Sea. And the sons of Israel went up armed out of the land of Egypt.
WEB(i) 18 but God led the people around by the way of the wilderness by the Red Sea; and the children of Israel went up armed out of the land of Egypt.
NHEB(i) 18 but God led the people around by the way of the wilderness by the Sea of Suf; and the children of Israel went up in five [divisions] out of the land of Egypt.
AKJV(i) 18 But God led the people about, through the way of the wilderness of the Red sea: and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt.
KJ2000(i) 18 But God led the people about, through the way of the wilderness of the Red sea: and the children of Israel went up equipped for battle out of the land of Egypt.
UKJV(i) 18 But God led the people about, through the way of the wilderness of the Red sea: and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt.
EJ2000(i) 18 but God led the people round about through the way of the wilderness of the Red sea. And the sons of Israel went up armed out of the land of Egypt.
CAB(i) 18 And God led the people round by the way to the wilderness, to the Red Sea. And in the fifth generation the children of Israel went up out of the land of Egypt.
LXX2012(i) 18 And God led the people round by the way to the wilderness, to the Red Sea: and in the fifth generation the children of Israel went up out of the land of Egypt.
NSB(i) 18 He led them by way of the desert by the Red Sea. The Israelites were armed for battle.
ISV(i) 18 So God led the people the round about way of the desert toward the Reed Sea. The Israelites went up from the land of Egypt in military formation.
LEB(i) 18 So God led the people around by the way of the desert to the Red Sea,* and the Israelites* went up in battle array from the land of Egypt.
MLV(i) 18 But God led the people about, by the way of the wilderness by the Red Sea. And the sons of Israel went up armed out of the land of Egypt.
VIN(i) 18 So God led the people the round about way of the desert toward the Reed Sea. The Israelites went up from the land of Egypt in military formation.
Luther1545(i) 18 Darum führete er das Volk um auf die Straße durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israel zogen gerüstet aus Ägyptenland.
Luther1912(i) 18 Darum führte er das Volk um auf die Straße durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israel zogen gerüstet aus Ägyptenland.
ELB1871(i) 18 Und Gott führte das Volk herum, den Weg der Wüste des Schilfmeeres; und die Kinder Israel zogen gerüstet aus dem Lande Ägypten herauf.
ELB1905(i) 18 Und Gott führte das Volk herum, den Weg der Wüste des Schilfmeeres; und die Kinder Israel zogen gerüstet aus dem Lande Ägypten herauf.
DSV(i) 18 Maar God leidde het volk om, langs den weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland.
Giguet(i) 18 Dieu lui fit faire un détour par le chemin qui traverse le désert jusqu’à la mer Rouge. Ce fut la cinquième génération des fils d’Israël qui sortit de la terre d’Égypte.
DarbyFR(i) 18 Et Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert de la mer Rouge; et les fils d'Israël montèrent en ordre de bataille hors du pays d'Égypte.
Martin(i) 18 Mais Dieu fit tournoyer le peuple par le chemin du désert, vers la mer rouge. Ainsi les enfants d'Israël montèrent en armes du pays d'Egypte.
Segond(i) 18 Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Egypte.
SE(i) 18 mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados.
ReinaValera(i) 18 Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados.
JBS(i) 18 mas hizo Dios al pueblo que rodeara por el camino del desierto del mar Bermejo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados.
Albanian(i) 18 Por Perëndia bëri që populli të vinte një herë përqark, nëpër rrugën e shkretëtirës, drejt Detit të Kuq. Dhe bijtë e Izraelit dolën të armatosur nga vendi i Egjiptit.
RST(i) 18 И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны Израилевы вооруженные из земли Египетской.
Arabic(i) 18 فادار الله الشعب في طريق برية بحر سوف. وصعد بنو اسرائيل متجهزين من ارض مصر.
ArmenianEastern(i) 18 Դրա համար Աստուած ժողովրդին շրջանցիկ՝ անապատի ճանապարհով տարաւ դէպի Կարմիր ծով: Իսրայէլացիները Եգիպտացիների երկրից դուրս եկան հինգերորդ սերնդի ժամանակ:
Bulgarian(i) 18 Затова Бог поведе народа по околен път през пустинята към Червено море. И израилевите синове излязоха от египетската земя строени.
Croatian(i) 18 Stoga Bog povede narod zaobilaznim putem, kroz pustinju prema Crvenome moru. Izraelci su napustili zemlju egipatsku naoružani od glave do pete.
BKR(i) 18 Ale obvedl Bůh lid cestou přes poušť, kteráž jest při moři Rudém. A vojensky zpořádaní vyšli synové Izraelští z země Egyptské.
Danish(i) 18 Og Gud førte Folket omkring ad Vejen igennem Ørkenen mod det røde Hav; og Israels Børn droge bevæbnede af Ægyptens Land.
CUV(i) 18 所 以   神 領 百 姓 繞 道 而 行 , 走 紅 海 曠 野 的 路 。 以 色 列 人 出 埃 及 地 , 都 帶 著 兵 器 上 去 。
CUVS(i) 18 所 以   神 领 百 姓 绕 道 而 行 , 走 红 海 旷 野 的 路 。 以 色 列 人 出 埃 及 地 , 都 带 着 兵 器 上 去 。
Esperanto(i) 18 Kaj Dio kondukis la popolon cxirkauxire, per la vojo tra la dezerto, al la Rugxa Maro. Kaj armitaj la Izraelidoj eliris el la lando Egipta.
Finnish(i) 18 Sentähden hän johdatti kansan ympärinsä, korven lävitse Punaista merta kohden. Ja Israelin lapset läksivät viisin joukoin Egyptin maalta.
FinnishPR(i) 18 vaan Jumala antoi kansan poiketa erämaan tietä myöten Kaislamerta kohti. Ja taisteluun valmiina israelilaiset lähtivät Egyptin maasta.
Haitian(i) 18 Se konsa, Bondye fè pèp la pran chemen dezè a nan direksyon lanmè Wouj la. Pèp Izrayèl la te soti kite peyi Lejip la tankou yon lame.
Hungarian(i) 18 Kerülõ úton vezeté azért Isten a népet, a veres tenger pusztájának útján; és fölfegyverkezve jövének ki Izráel fiai Égyiptom földérõl.
Indonesian(i) 18 Karena itu Allah membawa mereka lewat jalan putar melalui padang gurun menuju Laut Gelagah. Pada waktu meninggalkan Mesir, orang-orang Israel itu bersenjata seperti akan berperang.
Italian(i) 18 Ma Iddio fece fare un giro al popolo, traendo al deserto, verso il mar rosso. E i figliuoli d’Israele salirono del paese di Egitto in ordinanza.
ItalianRiveduta(i) 18 ma Iddio fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il mar Rosso. E i figliuoli d’Israele salirono armati dal paese d’Egitto.
Korean(i) 18 그러므로 하나님이 홍해의 광야 길로 돌려 백성을 인도하시매 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 항오를 지어 나올 때에
Lithuanian(i) 18 Dievas vedė tautą aplinkiniu dykumų keliu, Raudonosios jūros link. Izraelitai išėjo iš Egipto apsiginklavę.
PBG(i) 18 Ale obwodził Bóg lud drogą pustyni nad morzem czerwonem; i uszykowani wyszli synowie Izraelscy z ziemi Egipskiej.
Portuguese(i) 18 mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho; e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egipto.
Norwegian(i) 18 Men Gud lot folket ta omveien gjennem ørkenen mot det Røde Hav. Og Israels barn drog fullt rustet ut av Egyptens land.
Romanian(i) 18 Ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre marea Roşie. Copiii lui Israel au eşit înarmaţi din ţara Egiptului.
Ukrainian(i) 18 І повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря. І вийшли Ізраїлеві сини з єгипетського краю узброєні.