2 Samuel 24:18

LXX_WH(i)
    18 G2532 CONJ και G2064 V-AAI-3S ηλθεν G1045 N-PRI γαδ G4314 PREP προς   N-PRI δαυιδ G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G1565 D-DSF εκεινη G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G846 D-DSM αυτω G305 V-AAD-2S αναβηθι G2532 CONJ και G2476 V-AAD-2S στησον G3588 T-DSM τω G2962 N-DSM κυριω G2379 N-ASN θυσιαστηριον G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G257 N-DSM αλωνι   N-PRI ορνα G3588 T-GSM του   N-GSM ιεβουσαιου
HOT(i) 18 ויבא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו עלה הקם ליהוה מזבח בגרן ארניה היבסי׃
IHOT(i) (In English order)
  18 H935 ויבא came H1410 גד And Gad H413 אל to H1732 דוד David, H3117 ביום day H1931 ההוא that H559 ויאמר and said H5927 לו עלה unto him, Go up, H6965 הקם rear H3068 ליהוה unto the LORD H4196 מזבח an altar H1637 בגרן in the threshingfloor H728 ארניה of Araunah H2983 היבסי׃ the Jebusite.
Vulgate(i) 18 venit autem Gad ad David in die illa et dixit ei ascende constitue Domino altare in area Areuna Iebusei
Clementine_Vulgate(i) 18 Venit autem Gad ad David in die illa, et dixit ei: Ascende, et constitue altare Domino in area Areuna Jebusæi.
Wycliffe(i) 18 Forsothe Gad, the prophete, cam to Dauid in that dai, and seide to hym, Stie thou, and ordeyne an auter to the Lord in the corn floor of Areuna Jebusei.
Coverdale(i) 18 And Gad came to Dauid at the same tyme, and saide vnto him: Go vp, and set vp an altare vnto the LORDE in ye barne of Arafna the Iebusite.
MSTC(i) 18 And Gad came the same day to David and said unto him, "Go up and rear an altar unto the LORD in the threshing floor of Araunah the Jebusite."
Matthew(i) 18 And Gad came the same daye to Dauid, and sayde vnto him: go vp and reare an aultare vnto the Lorde in the thressinge floure of Areunah the Iebusite.
Great(i) 18 And Gad came the same daye to Dauid, and sayde vnto him: go vp and reare an aultare vnto the Lord in the thresshinge flowre of Arefna the Iebusite.
Geneva(i) 18 So Gad came the same day to Dauid, and said vnto him, Go vp, reare an altar vnto the Lord in the threshing floore of Araunah the Iebusite.
Bishops(i) 18 And Gad came the same day to Dauid, and said vnto him: Go vp and reare an aulter vnto the Lorde in the threshing floore of Areuna the Iebusite
DouayRheims(i) 18 And Gad came to David that day, and said: Go up, and build an altar to the Lord in the thrashingfloor of Areuna the Jebusite.
KJV(i) 18

And Gad came that day to David, and said unto him, Go up, rear an altar unto the LORD in the threshingfloor of Araunah the Jebusite.

KJV_Cambridge(i) 18 And Gad came that day to David, and said unto him, Go up, rear an altar unto the LORD in the threshingfloor of Araunah the Jebusite.
Thomson(i) 18 Then Gad came to David that day, and said to him, Go up and erect an altar for the Lord, on the threshing floor of Orna the Jebusite.
Webster(i) 18 And Gad came that day to David, and said to him, Go up, rear an altar to the LORD in the threshing-floor of Araunah the Jebusite.
Brenton(i) 18 And Gad came to David in that day, and said to him, Go up, and set up to the Lord and altar in the threshing-floor of Orna the Jebusite.
Brenton_Greek(i) 18 Καὶ ἦλθε Γὰδ πρὸς Δαυὶδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἀνάβηθι, καὶ στῆσον τῷ Κυρίῳ θυσιαστήριον ἐν τῷ ἅλωνι Ὀρνὰ τοῦ Ἰεβουσαίου.
Leeser(i) 18 And Gad came to David on that day, and said unto him, Go up, erect an altar unto the Lord on the threshing-floor of Aravnah the Jebusite.
YLT(i) 18 And Gad cometh in unto David on that day, and saith to him, `Go up, raise to Jehovah an altar in the threshing-floor of Araunah the Jebusite;'
JuliaSmith(i) 18 And Gad will come to David in that day and say to him, Go up, raise up an altar to Jehovah in the threshing-floor of Araunah the Jebusite.
Darby(i) 18 And Gad came that day to David, and said to him, Go up, rear an altar to Jehovah in the threshing-floor of Araunah the Jebusite.
ERV(i) 18 And Gad came that day to David, and said unto him, Go up, rear an altar unto the LORD in the threshing-floor of Araunah the Jebusite.
ASV(i) 18 And Gad came that day to David, and said unto him, Go up, rear an altar unto Jehovah in the threshing-floor of Araunah the Jebusite.
JPS_ASV_Byz(i) 18 And Gad came that day to David, and said unto him: 'Go up, rear an altar unto the LORD in the threshing-floor of Araunah the Jebusite.'
Rotherham(i) 18 And Gad came unto David, on that day,—and said unto him—Go up, rear thou unto Yahweh an altar, in the threshing-floor of Araunah the Jebusite.
CLV(i) 18 And Gad comes in unto David on that day, and said to him, `Go up, raise to Yahweh an altar in the threshing-floor of Araunah the Jebusite;.
BBE(i) 18 And that day Gad came to David and said to him, Go up, and put up an altar to the Lord on the grain-floor of Araunah the Jebusite.
MKJV(i) 18 And Gad came that day to David, and said to him, Go up! Rear an altar to Jehovah in the threshing-floor of Araunah the Jebusite.
LITV(i) 18 And Gad came in to David on that day and said to him, Go up, raise up an altar to Jehovah in the threshingfloor of Araunah the Jebusite.
ECB(i) 18 And that day Gad comes to David and says to him, Ascend! Raise a sacrifice altar to Yah Veh in the threshingfloor of Aravnah the Yebusiy.
ACV(i) 18 And Gad came that day to David, and said to him, Go up, rear an altar to LORD in the threshing-floor of Araunah the Jebusite.
WEB(i) 18 Gad came that day to David, and said to him, “Go up, build an altar to Yahweh on the threshing floor of Araunah the Jebusite.”
NHEB(i) 18 Gad came that day to David, and said to him, "Go up, build an altar to the LORD on the threshing floor of Araunah the Jebusite."
AKJV(i) 18 And Gad came that day to David, and said to him, Go up, raise an altar to the LORD in the threshing floor of Araunah the Jebusite.
KJ2000(i) 18 And Gad came that day to David, and said unto him, Go up, erect an altar unto the LORD in the threshing floor of Araunah the Jebusite.
UKJV(i) 18 And Gad came that day to David, and said unto him, Go up, rear an altar unto the LORD in the threshing floor of Araunah the Jebusite.
EJ2000(i) 18 ¶ And Gad came that day to David and said unto him, Go up, erect an altar unto the LORD in the threshingfloor of Araunah, the Jebusite.
CAB(i) 18 And Gad came to David in that day, and said to him, Go up, and set up to the Lord and altar on the threshing floor of Araunah the Jebusite.
LXX2012(i) 18 And Gad came to David in that day, and said to him, Go up, and set up to the Lord and altar in the threshing floor of Orna the Jebusite.
NSB(i) 18 Gad came to David and said: »Go, set up an altar for Jehovah at Araunah the Jebusite’s threshing floor.«
ISV(i) 18 That very day, Gad approached David and told him, "Go up and build an altar to the Lord on the threshing floor that belongs to Araunah the Jebusite."
LEB(i) 18 Then Gad came to David on that same day and said to him, "Go up and erect an altar to Yahweh at the threshing floor of Araunah the Jebusite."
MLV(i) 18 And Gad came that day to David and said to him, Go up, rear an altar to Jehovah in the threshing-floor of Araunah the Jebusite.
VIN(i) 18 Gad came that day to David, and said to him, "Go up, build an altar to the LORD on the threshing floor of Araunah the Jebusite."
Luther1545(i) 18 Und Gad kam zu David zur selben Zeit und sprach zu ihm: Gehe hinauf und richte dem HERRN einen Altar auf in der Tenne Arafnas, des Jebusiters.
Luther1912(i) 18 Und Gad kam zu David zur selben Zeit und sprach zu ihm: Gehe hinauf und richte dem HERRN einen Altar auf in der Tenne Aravnas, des Jebusiters!
ELB1871(i) 18 Und Gad kam zu David an selbigem Tage und sprach zu ihm: Gehe hinauf, errichte Jehova einen Altar auf der Tenne Arawnas, des Jebusiters.
ELB1905(i) 18 Und Gad kam zu David an selbigem Tage und sprach zu ihm: Gehe hinauf, errichte Jahwe einen Altar auf der Tenne Arawnas, des Jebusiters.
DSV(i) 18 En Gad kwam tot David op dienzelfden dag, en zeide tot hem: Ga op, richt den HEERE een altaar op, op den dorsvloer van Arauna, den Jebusiet.
Giguet(i) 18 ¶ Et ce jour-là, Gad vint à David, et il lui dit: Lève-toi, et dresse un autel au Seigneur dans l’aire d’Orna le Jébuséen.
DarbyFR(i) 18
Et Gad vint vers David, ce jour-là, et lui dit: Monte, dresse un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arauna, le Jébusien.
Martin(i) 18 Et en ce jour-là Gad vint vers David, et lui dit : Monte, et dresse un autel à l'Eternel dans l'aire d'Arauna Jébusien.
Segond(i) 18 Ce jour-là, Gad vint auprès de David, et lui dit: Monte, élève un autel à l'Eternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien.
SE(i) 18 Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: Sube, y haz un altar al SEÑOR en la era de Arauna jebuseo.
ReinaValera(i) 18 Y Gad vino á David aquel día, y díjole: Sube, y haz un altar á Jehová en la era de Arauna Jebuseo.
JBS(i) 18 Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: Sube, y haz un altar al SEÑOR en la era de Arauna, el jebuseo.
Albanian(i) 18 Atë ditë Gadi erdhi te Davidi dhe i tha: "Shko dhe ndërto një altar për Zotin në lëmin e Araunahut, Gebuseitit".
RST(i) 18 И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны Иевусеянина.
Arabic(i) 18 فجاء جاد في ذلك اليوم الى داود وقال له اصعد واقم للرب مذبحا في بيدر ارونة اليبوسي.
Bulgarian(i) 18 И в същия ден Гад дойде при Давид и му каза: Изкачи се и издигни на ГОСПОДА олтар на хармана на евусееца Орна.
Croatian(i) 18 Istoga dana dođe Gad k Davidu i reče mu: "Idi i podigni Jahvi žrtvenik na gumnu Araune Jebusejca!"
BKR(i) 18 Potom navrátiv se Gád k Davidovi v ten den, řekl jemu: Vstup a vzdělej Hospodinu oltář na humně Aravny Jebuzejského.
Danish(i) 18 Og Gad kom til David paa den samme Dag og sagde til ham: Gak op, oprejs HERREN et Alter paa Jebusiteren Aravnas Tærskeplads.
CUV(i) 18 當 日 , 迦 得 來 見 大 衛 , 對 他 說 : 你 上 去 , 在 耶 布 斯 人 亞 勞 拿 的 禾 場 上 為 耶 和 華 築 一 座 壇 。
CUVS(i) 18 当 日 , 迦 得 来 见 大 卫 , 对 他 说 : 你 上 去 , 在 耶 布 斯 人 亚 劳 拿 的 禾 场 上 为 耶 和 华 筑 一 座 坛 。
Esperanto(i) 18 En tiu tago venis Gad al David, kaj diris al li:Iru, starigu altaron al la Eternulo en la drasxejo de Aravna, la Jebusido.
Finnish(i) 18 Ja sinä päivänä tuli Gad Davidin tykö ja sanoi hänelle: mene ja rakenna Herralle alttari Jebusilaisen Araunan riiheen.
FinnishPR(i) 18 Ja Gaad tuli Daavidin tykö samana päivänä ja sanoi hänelle: "Mene ja pystytä Herralle alttari jebusilaisen Araunan puimatantereelle".
Haitian(i) 18 Men, jou sa a pwofèt Gad al jwenn David, li di l' konsa: -Moute lakay Araounak, moun lavil Jebis la, bati yon lotèl pou Seyè a nan mitan gwo glasi a.
Hungarian(i) 18 Méne azért Gád Dávidhoz azon a napon, és monda néki: Eredj, menj el, [és] rakass oltárt az Úrnak a Jebuzeus Araunának szérûjén.
Indonesian(i) 18 Pada hari itu juga Gad datang menghadap Daud dan berkata kepadanya, "Hendaklah Baginda naik ke tempat pengirikan gandum milik Arauna, dan mendirikan mezbah bagi TUHAN."
Italian(i) 18 E Gad venne in quel dì a Davide, e gli disse: Sali, rizza un altare al Signore nell’aia di Arauna Gebuseo.
ItalianRiveduta(i) 18 E quel giorno Gad venne da Davide, e gli disse: "Sali, erigi un altare all’Eterno nell’aia di Arauna, il Gebuseo".
Korean(i) 18 이 날에 갓이 다윗에게 이르러 고하되 `올라가서 여부스 사람 아라우나의 타작마당에서 여호와를 위하여 단을 쌓으소서' 하매
Lithuanian(i) 18 Tą dieną Gadas atėjo pas Dovydą ir jam tarė: “Eik, pastatyk Viešpačiui aukurą jebusiečio Araunos klojime”.
PBG(i) 18 Tedy przyszedł Gad do Dawida onegoż dnia, i rzekł mu: Idź, a zbuduj ołtarz Panu na bojewisku Arawy Jebuzejczyka.
Portuguese(i) 18 Naquele mesmo dia veio Gad a David, e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu:
Norwegian(i) 18 Samme dag kom Gad til David og sa til ham: Gå op og reis Herren et alter på jebusitten Aravnas treskeplass!
Romanian(i) 18 În ziua aceea, Gad a venit la David, şi i -a zis:,,Suie-te şi înalţă un altar Domnului în aria lui Aravna, Iebusitul.``
Ukrainian(i) 18 І прийшов того дня Ґад до Давида, та й сказав йому: Устань, постав Господеві жертівника на току євусеянина Аравни.