2 Samuel 24:18

Danish(i) 18 Og Gad kom til David paa den samme Dag og sagde til ham: Gak op, oprejs HERREN et Alter paa Jebusiteren Aravnas Tærskeplads.