Psalms 18:20-26

DSV_Strongs(i)
  20 H3068 [018:21] De HEERE H1580 [H8799] vergold H6664 mij naar mijn gerechtigheid H7725 [H8686] , Hij gaf mij weder H1252 naar de reinigheid H3027 mijner handen.
  21 H3068 [018:22] Want ik heb des HEEREN H1870 wegen H8104 [H8804] gehouden H430 , en ben van mijn God H7561 [H8804] niet goddelooslijk afgegaan.
  22 H4941 [018:23] Want al Zijn rechten H2708 waren voor mij, en Zijn inzettingen H5493 [H8686] deed ik niet van mij weg.
  23 H8549 [018:24] Maar ik was oprecht H8104 [H8691] bij Hem, en ik wachtte mij H5771 voor mijn ongerechtigheid.
  24 H7725 H0 [018:25] Zo gaf H3068 mij de HEERE H7725 [H8686] weder H6664 naar mijn gerechtigheid H1252 , naar de reinigheid H3027 mijner handen H5869 , voor Zijn ogen.
  25 H2623 [018:26] Bij den goedertierene H2616 [H8691] houdt Gij U goedertieren H8549 , bij den oprechten H1399 man H8552 [H8691] houdt Gij U oprecht.
  26 H1305 [H8737] [018:27] Bij den reine H1305 [H8691] houdt Gij U rein H6141 , maar bij den verkeerde H6617 [H8691] bewijst Gij U een Worstelaar.