Psalms 18:20-26

Hungarian(i) 20 És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem. 21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem; 22 Mert megõriztem az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtõl. 23 Mert minden ítélete elõttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól. 24 És tökéletes voltam elõtte, õrizkedtem az én vétkemtõl. 25 És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint; kezeim tisztasága szerint, a mi szemei elõtt van. 26 Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy.