Psalms 18:20-26

Romanian(i) 20 Domnul mi -a făcut după neprihănirea mea, mi -a răsplătit după curăţia mînilor mele: 21 căci am păzit căile Domnului, şi n'am păcătuit împotriva Dumnezeului meu. 22 Toate poruncile Lui au fost înaintea mea, şi nu m'am depărtat dela legile Lui. 23 Am fost fără vină faţă de El, şi m'am păzit de fărădelegea mea. 24 Deaceea, Domnul mi -a răsplătit după neprihănirea mea, după curăţia mînilor mele înaintea ochilor Lui. 25 Cu cel bun Tu Te arăţi bun, cu omul neprihănit Te arăţi neprihănit; 26 cu cel curat Te arăţi curat, şi cu cel stricat Te porţi după stricăciunea lui.