Psalms 18:20-26

Norwegian(i) 20 Og han førte mig ut i fritt rum; han frelste mig, for han hadde behag i mig. 21 Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, han betalte mig efter mine henders renhet. 22 For jeg tok vare på Herrens veier og vek ikke i ondskap fra min Gud. 23 For alle hans lover hadde jeg for øie, og hans bud lot jeg ikke vike fra mig. 24 Og jeg var ulastelig for ham og voktet mig vel for min synd. 25 Og Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, efter mine henders renhet for hans øine. 26 Mot den fromme viser du dig from, mot den rettvise mann viser du dig rettvis,