1 John

DSV_Strongs(i)
  1 G3739 Hetgeen G575 van G746 den beginne G2258 [G5713] was G3739 , hetgeen G191 [G5754] wij gehoord hebben G3739 , hetgeen G3708 [G5758] wij gezien hebben G2257 met onze G3788 ogen G3739 , hetgeen G2300 [G5662] wij aanschouwd hebben G2532 , en G2257 onze G5495 handen G5584 [G5656] getast hebben G4012 , van G3056 het Woord G2222 des levens;
  2 G2532 [Want G2222 het Leven G5319 [G5681] is geopenbaard G2532 , en G3708 [G5758] wij hebben het gezien G2532 , en G3140 [G5719] wij getuigen G2532 , en G518 [G5719] verkondigen G5213 ulieden G166 dat eeuwige G2222 Leven G3748 , Hetwelk G4314 bij G3962 den Vader G2258 [G5713] was G2532 , en G2254 ons G5319 [G5681] is geopenbaard.]
  3 G3739 Hetgeen G3708 [G5758] wij [dan] gezien G2532 en G191 [G5754] gehoord hebben G518 [G5719] , dat verkondigen wij G5213 u G2443 , opdat G2532 ook G5210 gij G3326 met G2257 ons G2842 gemeenschap G2192 [G5725] zoudt hebben G2532 , en G2251 deze onze G2842 gemeenschap G1161 ook G3326 [zij] met G3962 den Vader G2532 , en G3326 met G846 Zijn G5207 Zoon G2424 Jezus G5547 Christus.
  4 G2532 En G5023 deze dingen G1125 [G5719] schrijven wij G5213 u G2443 , opdat G5216 uw G5479 blijdschap G4137 [G5772] vervuld G5600 [G5753] zij.
  5 G2532 En G3778 dit G2076 [G5748] is G1860 de verkondiging G3739 , die G575 wij van G846 Hem G191 [G5754] gehoord hebben G2532 , en G5213 wij u G312 [G5719] verkondigen G3754 , dat G2316 God G5457 een Licht G2076 [G5748] is G2532 , en G3762 gans G3756 geen G4653 duisternis G1722 in G846 Hem G2076 [G5748] is.
  6 G1437 Indien G2036 [G5632] wij zeggen G3754 , dat G2842 wij gemeenschap G3326 met G846 Hem G2192 [G5719] hebben G2532 , en G1722 wij in G4655 de duisternis G4043 [G5725] wandelen G5574 [G5727] , zo liegen wij G2532 , en G4160 [G5719] doen G225 de waarheid G3756 niet.
  7 G1161 Maar G1437 indien G1722 wij in G5457 het licht G4043 [G5725] wandelen G5613 , gelijk G846 Hij G1722 in G5457 het licht G2076 [G5748] is G2192 [G5719] , zo hebben wij G2842 gemeenschap G3326 met G240 elkander G2532 , en G129 het bloed G2424 van Jezus G5547 Christus G846 , Zijn G5207 Zoon G2511 [G5719] , reinigt G2248 ons G575 van G3956 alle G266 zonde.
  8 G1437 Indien G2036 [G5632] wij zeggen G3754 , dat G3756 wij geen G266 zonde G2192 [G5719] hebben G4105 [G5719] , zo verleiden wij G1438 ons zelven G2532 , en G225 de waarheid G2076 [G5748] is G1722 in G2254 ons G3756 niet.
  9 G1437 Indien G2257 wij onze G266 zonden G3670 [G5725] belijden G2076 [G5748] , Hij is G4103 getrouw G2532 en G1342 rechtvaardig G2443 , dat G2254 Hij ons G266 de zonden G863 [G5632] vergeve G2532 , en G2248 ons G2511 [G5661] reinige G575 van G3956 alle G93 ongerechtigheid.
  10 G1437 Indien G2036 [G5632] wij zeggen G3754 , dat G3756 wij niet G264 [G5758] gezondigd hebben G4160 [G5719] , zo maken wij G846 Hem G5583 tot een leugenaar G2532 , en G846 Zijn G3056 woord G2076 [G5748] is G3756 niet G1722 in G2254 ons.