1 John 5

DSV_Strongs(i)
  1 G3956 Een iegelijk G4100 [G5723] , die gelooft G3754 , dat G2424 Jezus G2076 [G5748] is G5547 de Christus G1537 , die is uit G2316 God G1080 [G5769] geboren G2532 ; en G3956 een iegelijk G25 [G5723] , die liefheeft G1080 [G5660] Dengene, Die geboren heeft G2532 , die heeft ook G25 [G5719] lief G1537 dengene, die uit G846 Hem G1080 [G5772] geboren is.
  2 G1722 G5129 Hieraan G1097 [G5719] kennen wij G3754 , dat G5043 wij de kinderen G2316 Gods G25 [G5719] liefhebben G3752 , wanneer G2316 wij God G25 [G5719] liefhebben G2532 , en G846 Zijn G1785 geboden G5083 [G5725] bewaren.
  3 G1063 Want G3778 dit G2076 [G5748] is G26 de liefde G2316 Gods G2443 , dat G846 wij Zijn G1785 geboden G5083 [G5725] bewaren G2532 ; en G846 Zijn G1785 geboden G1526 [G5748] zijn G3756 niet G926 zwaar.
  4 G3754 Want G3956 al G1537 wat uit G2316 God G1080 [G5772] geboren is G3528 [G5719] , overwint G2889 de wereld G2532 ; en G3778 dit G2076 [G5748] is G3529 de overwinning G2889 , die de wereld G3528 [G5660] overwint G2257 , [namelijk] ons G4102 geloof.
  5 G5101 Wie G2076 [G5748] is G2889 het, die de wereld G3528 [G5723] overwint G1508 , dan G4100 [G5723] die gelooft G3754 , dat G2424 Jezus G2076 [G5748] is G5207 de Zoon G2316 van God?
  6 G3778 Deze G2076 [G5748] is G2064 [G5631] het, Die gekomen is G1223 door G5204 water G2532 en G129 bloed G2424 , [namelijk] Jezus G5547 , de Christus G3756 ; niet G1722 door G5204 het water G3440 alleen G235 , maar G1722 door G5204 het water G2532 en G129 het bloed G2532 . En G4151 de Geest G2076 [G5748] is het G3140 [G5723] , Die getuigt G3754 , dat G4151 de Geest G225 de waarheid G2076 [G5748] is.
  7 G3754 Want G5140 Drie G1526 [G5748] zijn G3140 [G5723] er, Die getuigen G1722 in G3772 den hemel G3962 , de Vader G3056 , het Woord G2532 en G40 de Heilige G4151 Geest G2532 ; en G3778 deze G5140 Drie G1526 [G5748] zijn G1520 Een.
  8 G2532 En G5140 drie G1526 [G5748] zijn G3140 [G5723] er, die getuigen G1722 op G1093 de aarde G4151 , de Geest G2532 , en G5204 het water G2532 , en G129 het bloed G2532 ; en G5140 die drie G1526 [G5748] zijn G1519 tot G1520 een.
  9 G1487 Indien G3141 wij de getuigenis G444 der mensen G2983 [G5719] aannemen G3141 , de getuigenis G2316 van God G2076 [G5748] is G3187 meerder G3754 ; want G3778 dit G2076 [G5748] is G3141 de getuigenis G2316 van God G3739 , welke G4012 Hij van G846 Zijn G5207 Zoon G3140 [G5758] getuigd heeft.
  10 G1519 Die in G5207 den Zoon G2316 van God G4100 [G5723] gelooft G2192 [G5719] , heeft G3141 de getuigenis G1722 in G1438 zichzelven G2316 ; die God G3361 niet G4100 [G5723] gelooft G846 , heeft Hem G5583 tot een leugenaar G4160 [G5758] gemaakt G3754 , dewijl G3756 hij niet G4100 G1519 [G5758] geloofd heeft G3141 de getuigenis G3739 , die G2316 God G3140 [G5758] getuigd heeft G4012 van G846 Zijn G5207 Zoon.
  11 G2532 En G3778 dit G2076 [G5748] is G3141 de getuigenis G3754 , [namelijk] dat G2254 ons G2316 God G166 het eeuwige G2222 leven G1325 [G5656] gegeven heeft G2532 ; en G3778 ditzelve G2222 leven G2076 [G5748] is G1722 in G846 Zijn G5207 Zoon.
  12 G5207 Die den Zoon G2192 [G5723] heeft G2192 [G5719] , die heeft G2222 het leven G5207 ; die den Zoon G2316 van God G3361 niet G2192 [G5723] heeft G2192 [G5719] , die heeft G2222 het leven G3756 niet.
  13 G5023 Deze dingen G5213 heb ik u G1125 [G5656] geschreven G4100 [G5723] , die gelooft G1519 in G3686 den Naam G5207 des Zoons G2316 van God G2443 ; opdat G1492 [G5762] gij weet G3754 , dat G166 gij het eeuwige G2222 leven G2192 [G5719] hebt G2532 , en G2443 opdat G4100 [G5725] gij gelooft G1519 in G3686 den Naam G5207 des Zoons G2316 van God.
  14 G2532 En G3778 dit G2076 [G5748] is G3954 de vrijmoedigheid G3739 , die G4314 wij tot G846 Hem G2192 [G5719] hebben G3754 , dat G1437 zo G5100 wij iets G154 [G5735] bidden G2596 naar G846 Zijn G2307 wil G2257 , Hij ons G191 [G5719] verhoort.
  15 G2532 En G1437 indien G1492 [G5758] wij weten G3754 , dat G2257 Hij ons G191 [G5719] verhoort G3739 , wat G302 wij ook G154 [G5735] bidden G1492 [G5758] , zo weten wij G3754 , dat G155 wij de beden G2192 [G5719] verkrijgen G3844 , die wij van G846 Hem G154 [G5758] gebeden hebben.
  16 G1437 Indien G5100 iemand G846 zijn G80 broeder G1492 [G5632] ziet G264 [G5723] zondigen G266 een zonde G3361 niet G4314 tot G2288 den dood G154 [G5692] , die zal [God] bidden G2532 en G846 Hij zal hem G2222 het leven G1325 [G5692] geven G264 [G5723] , dengenen, [zeg] [ik], die zondigen G3361 niet G4314 tot G2288 den dood G2076 [G5748] . Er is G266 een zonde G4314 tot G2288 den dood G4012 ; voor G1565 dezelve G3004 [G5719] [zonde] zeg ik G3756 niet G2443 , dat G2065 [G5661] hij zal bidden.
  17 G3956 Alle G93 ongerechtigheid G2076 [G5748] is G266 zonde G2532 ; en G2076 [G5748] er is G266 zonde G3756 niet G4314 tot G2288 den dood.
  18 G1492 [G5758] Wij weten G3754 , dat G3956 een iegelijk G1537 , die uit G2316 God G1080 [G5772] geboren is G3756 , niet G264 [G5719] zondigt G235 ; maar G1537 die uit G2316 God G1080 [G5685] geboren is G5083 [G5719] , bewaart G1438 zichzelven G2532 , en G4190 de boze G680 [G5731] vat G846 hem G3756 niet.
  19 G1492 [G5758] Wij weten G3754 , dat G1537 wij uit G2316 God G2070 [G5748] zijn G2532 , en G3650 dat de gehele G2889 wereld G2749 [G5736] ligt G1722 in G4190 het boze.
  20 G1161 Doch G1492 [G5758] wij weten G3754 , dat G5207 de Zoon G2316 van God G2240 [G5719] gekomen is G2532 , en G2254 heeft ons G1271 het verstand G1325 [G5758] gegeven G2443 , dat G228 wij den Waarachtige G1097 [G5725] kennen G2532 ; en G2070 [G5748] wij zijn G1722 in G228 den Waarachtige G1722 , [namelijk] in G846 Zijn G5207 Zoon G2424 Jezus G5547 Christus G3778 . Deze G2076 [G5748] is G228 de waarachtige G2316 God G2532 , en G166 het eeuwige G2222 Leven.
  21 G5040 Kinderkens G5442 [G5657] , bewaart G1438 uzelven G575 van G1497 de afgoden G281 . Amen.