Isaiah 1:24

LXX_WH(i)
    24 G1223 PREP δια G3778 D-ASN τουτο G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G3588 T-NSM ο G1203 N-NSM δεσποτης G2962 N-NSM κυριος G4519 N-PRI σαβαωθ G3759 INJ ουαι G3588 T-NPM οι G2480 V-PAPNP ισχυοντες G2474 N-PRI ισραηλ G3364 ADV ου G3973 V-FMI-3S παυσεται G1063 PRT γαρ G1473 P-GS μου G3588 T-NSM ο G2372 N-NSM θυμος G1722 PREP εν G3588 T-DPM τοις   A-DPM υπεναντιοις G2532 CONJ και G2920 N-ASF κρισιν G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G2190 N-GPM εχθρων G1473 P-GS μου G4160 V-FAI-1S ποιησω
HOT(i) 24 לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישׂראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי׃
IHOT(i) (In English order)
  24 H3651 לכן Therefore H5002 נאם saith H113 האדון the Lord, H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H46 אביר the mighty One H3478 ישׂראל of Israel, H1945 הוי Ah, H5162 אנחם I will ease H6862 מצרי me of mine adversaries, H5358 ואנקמה and avenge H341 מאויבי׃ me of mine enemies:
Vulgate(i) 24 propter hoc ait Dominus exercituum Fortis Israhel heu consolabor super hostibus meis et vindicabor de inimicis meis
Clementine_Vulgate(i) 24 Propter hoc ait Dominus, Deus exercituum, Fortis Israël: Heu! consolabor super hostibus meis, et vindicabor de inimicis meis.
Wycliffe(i) 24 For this thing, seith the Lord God of oostis, the stronge of Israel, Alas! Y schal be coumfortid on myn enemyes, and Y schal be vengid on myn enemyes.
Coverdale(i) 24 Therfore speaketh the LORDE God of hostes the mighty one of Israel: Ah I must ease me of myne enemies, and a venge me vpo the.
MSTC(i) 24 Therefore saith the LORD God of Hosts, the mighty one of Israel: Ah, I must ease me of mine enemies, and avenge me upon them.
Matthew(i) 24 Therfore speaketh the Lorde God of hostes the myghtye one of Israel: Ah I muste ease me of myne enemyes, and avenge me vpon them.
Great(i) 24 Therfore, sayeth the lorde God of Hostes, the myghty gouerner of Israel, Oute vpon ye, I wyll ease me of myne enemyes, & I will auenge me of myne aduersaryes,
Geneva(i) 24 Therefore sayth the Lord God of hostes, the mightie one of Israel, Ah, I will ease me of mine aduersaries, and auenge me of mine enemies.
Bishops(i) 24 Therfore saith the Lorde God of hoastes, the mightie one of Israel: Ah I must ease me of mine enemies, and auenge me of mine aduersaries
DouayRheims(i) 24 Therefore saith the Lord the God of hosts, the mighty one of Israel: Ah! I will comfort myself over my adversaries: and I will be revenged of my enemies.
KJV(i) 24

Therefore saith the LORD, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies:

KJV_Cambridge(i) 24 Therefore saith the Lord, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies:
Thomson(i) 24 Therefore thus saith the sovereign Lord of hosts. "Alas for the rulers of Israel; for my wrath against these adversaries shall not abate. On these enemies of mine I will execute judgment:
Webster(i) 24 Therefore saith the Lord, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of my adversaries, and avenge me of my enemies:
Brenton(i) 24 Therefore thus saith the Lord, the Lord of hosts, Woe to the mighty men of Israel; for my wrath shall not cease against mine adversaries, and I will execute judgement on mine enemies.
Brenton_Greek(i) 24 Διατοῦτο τάδε λέγει Κύριος ὁ δεσπότης σαβαὼθ, οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες Ἰσρταήλ· οὐ παύσεται γάρ μου ὁ θυμὸς ἐν τοῖς ὑπεναντίοις, καὶ κρίσιν ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ποιήσω.
Leeser(i) 24 Therefore saith the Lord, the Eternal of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will take satisfaction on my adversaries, and be avenged on my enemies.
YLT(i) 24 Therefore—the affirmation of the Lord—Jehovah of Hosts, the Mighty One of Israel: Ah, I am eased of Mine adversaries, And I am avenged of Mine enemies,
JuliaSmith(i) 24 For this says the lord Jehovah of armies, the mighty one of Israel, Wo! I will take vengeance of mine adversaries, and I will avenge myself of mine enemies:
Darby(i) 24 Therefore saith the Lord, Jehovah of hosts, the Mighty One of Israel: Ah! I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies.
ERV(i) 24 Therefore saith the Lord, the LORD of hosts, the Mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies:
ASV(i) 24 Therefore saith the Lord, Jehovah of hosts, the Mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies;
JPS_ASV_Byz(i) 24 Therefore saith the Lord, the LORD of hosts, the Mighty One of Israel: Ah, I will ease Me of Mine adversaries, and avenge Me of Mine enemies;
Rotherham(i) 24 Therefore, Declareth the Lord Yahweh of hosts, The Mighty One of Israel,—Alas! I must appease me on mine adversaries, I must avenge me on mine enemies
CLV(i) 24 Wherefore avers the Lord Yahweh of hosts, the Sturdy One of Israel, "Woe! I shall be comforted over My foes, and avenged on My enemies."
BBE(i) 24 For this reason the Lord, the Lord of armies, the Strong One of Israel, has said, I will put an end to my haters, and send punishment on those who are against me;
MKJV(i) 24 And the Lord, Jehovah of Hosts, the mighty One of Israel, says, Alas! I will ease Myself of My foes, and avenge Myself of My enemies.
LITV(i) 24 and says the Lord, Jehovah of hosts, the mighty One of Israel, Alas! I will be eased of My foes, and avenge Myself of My enemies.
ECB(i) 24 - an oracle of Adonay Yah Veh Sabaoth the Almighty of Yisra El. Ho, I sigh over my tribulators and avenge me of my enemies:
ACV(i) 24 Therefore says the Lord, LORD of hosts, the Mighty One of Israel, Ah, I will ease me of my adversaries, and avenge me of my enemies.
WEB(i) 24 Therefore the Lord, Yahweh of Armies, the Mighty One of Israel, says: “Ah, I will get relief from my adversaries, and avenge myself on my enemies.
NHEB(i) 24 Therefore the Lord, the LORD of hosts, the Mighty One of Israel, says: "Ah, I will get relief from my adversaries, and avenge myself of my enemies;
AKJV(i) 24 Therefore said the LORD, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of my adversaries, and avenge me of my enemies:
KJ2000(i) 24 Therefore says the Lord, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will rid myself of my adversaries, and avenge myself of my enemies:
UKJV(i) 24 Therefore says the LORD, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies:
EJ2000(i) 24 Therefore saith the Lord, the LORD of the hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease myself of my adversaries and avenge myself of my enemies;
CAB(i) 24 Therefore thus says the Lord, the Lord of hosts, Woe to the mighty men of Israel; for My wrath shall not cease against My adversaries, and I will execute judgment on My enemies.
LXX2012(i) 24 Therefore thus says the Lord, the Lord of hosts, Woe to the mighty [men] of Israel; for my wrath shall not cease against mine adversaries, and I will execute judgment on mine enemies.
NSB(i) 24 That is why Jehovah, Jehovah of Hosts, the Mighty One of Israel, says: »How horrible it will be when I take revenge on my opponents! I will avenge myself against my enemies.
LEB(i) 24 Therefore, the declaration of the Lord Yahweh of hosts, the Mighty One of Israel: "Ah, I will be relieved of my enemies, and I will avenge myself on my foes.
MLV(i) 24 Therefore says the Lord, Jehovah of hosts, the Mighty One of Israel, Ah, I will ease me of my adversaries and avenge me of my enemies.
VIN(i) 24 Therefore the Lord, the LORD of hosts, the Mighty One of Israel, says: "Ah, I will get relief from my adversaries, and avenge myself of my enemies;
Luther1545(i) 24 Darum spricht der HERR HERR Zebaoth, der Mächtige in Israel: O weh! Ich werde mich trösten durch meine Feinde und mich rächen durch meine Feinde;
Luther1912(i) 24 Darum spricht der Herr, HERR Zebaoth, der Mächtige in Israel: O weh! Ich werde mich trösten an meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern;
ELB1871(i) 24 Darum spricht der Herr, Jehova der Heerscharen, der Mächtige Israels: Ha! ich werde mich letzen an meinen Widersachern und Rache nehmen an meinen Feinden.
ELB1905(i) 24 Darum spricht der Herr, Eig. ist der Spruch des Herrn; so auch später an vielen Stellen Jahwe der Heerscharen, der Mächtige Israels: Ha! Ich werde mich letzen an meinen Widersachern und Rache nehmen an meinen Feinden.
DSV(i) 24 Daarom spreekt de Heere, HEERE der heirscharen, de Machtige Israëls: O wee! Ik zal Mij troosten van Mijn wederpartijders. Ik zal Mij wreken van Mijn vijanden.
Giguet(i) 24 C’est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, maître des armées: Malheur aux puissants d’Israël! car ma fureur contre mes adversaires ne s’apaisera point, et je tirerai vengeance de mes ennemis.
DarbyFR(i) 24 C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, le Puissant d'Israël, dit: Ha! je me satisferai en mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis;
Martin(i) 24 C'est pourquoi le Seigneur, l'Eternel des armées, le Puissant d'Israël dit; Ha! je me satisferai en punissant mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis.
Segond(i) 24 C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Eternel des armées, Le Fort d'Israël: Ah! je tirerai satisfaction de mes adversaires, Et je me vengerai de mes ennemis.
SE(i) 24 Por tanto, dice el Señor DIOS de los ejércitos, el Fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios;
ReinaValera(i) 24 Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el Fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, vengaréme de mis adversarios:
JBS(i) 24 Por tanto, dice el Señor DIOS de los ejércitos, el Fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios;
Albanian(i) 24 Prandaj Perëndia, Zoti i ushtrive, i Fuqishmi i Izraelit thotë: "Po, do të hakmerrem me kundërshtarët e mi, do të marr hak me armiqtë e mi.
RST(i) 24 Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев: о,удовлетворю Я Себя над противниками Моими и отмщу врагам Моим!
Arabic(i) 24 لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز اسرائيل آه اني استريح من خصمائي وانتقم من اعدائي.
Bulgarian(i) 24 Затова, заявява Господ, ГОСПОД на Войнствата, Силният Израилев: Ах, ще си отмъстя на противниците Си и ще възмездя на враговете Си!
Croatian(i) 24 Stog ovako govori Jahve, Gospod nad Vojskama, Junak Izraelov: "Ah, kad se iskalim na protivnicima i osvetim dušmanima!
BKR(i) 24 Protož dí Pán, Hospodin zástupů, silný Izraelský: Aj, jáť se potěším nad protivníky svými, a vymstím se nad nepřátely svými,
Danish(i) 24 Derfor siger min Vrede paa mine Modstandere og hævne mig paa mine Fjender.
CUV(i) 24 因 此 , 主 ─ 萬 軍 之 耶 和 華 、 以 色 列 的 大 能 者 說 : 哎 ! 我 要 向 我 的 對 頭 雪 恨 , 向 我 的 敵 人 報 仇 。
CUVS(i) 24 因 此 , 主 ― 万 军 之 耶 和 华 、 以 色 列 的 大 能 者 说 : 哎 ! 我 要 向 我 的 对 头 雪 恨 , 向 我 的 敌 人 报 仇 。
Esperanto(i) 24 Pro tio diras la Sinjoro, la Eternulo Cebaot, la Potenculo de Izrael:Ho ve, Mi konsolos Min sur Miaj kontrauxuloj, kaj Mi vengxos al Miaj malamikoj.
Finnish(i) 24 Sentähden sanoo Herra, Herra Zebaot, väkevä Israelissa: voi! minä tahdon itseni lohduttaa vihollisistani, ja vihamiehissäni vihani sammuttaa;
FinnishPR(i) 24 Sentähden sanoo Herra, Herra Sebaot, Israelin Väkevä: Voi! Minä viihdytän vihani vastustajissani, minä kostan vihollisilleni;
Haitian(i) 24 Se poutèt sa, koulye a, koute sa Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa a, Bondye pèp Izrayèl la, Bondye ki gen fòs kouraj la ap di: Nou se lènmi m'. Nou pa vle wè m'. Mwen pral pran revanj mwen. Mwen p'ap kite nou ban m' traka ankò.
Hungarian(i) 24 Ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izráel erõs [Istene]: Jaj! mert vígasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen!
Indonesian(i) 24 Sebab itu TUHAN Yang Mahakuasa, Allah Israel berkata: "Hai, musuh-musuh-Ku, Aku akan membalas dendam kepada kamu, sehingga kamu tidak menyusahkan Aku lagi.
Italian(i) 24 Perciò, il Signore, il Signor degli eserciti, il Possente d’Israele, dice: Oh! io mi appagherò pur sopra i miei nemici, e mi vendicherò de’ miei avversari.
ItalianRiveduta(i) 24 Perciò il Signore, l’Eterno degli eserciti, il Potente d’Israele, dice: Ah, io avrò soddisfazione dai miei nemici avversari, e mi vendicherò de’ miei nemici!
Korean(i) 24 그러므로 주 만군의 여호와 이스라엘의 전능자가 말씀하시되 슬프다 내가 장차 내 대적에게 보응하여 내 마음을 편케 하겠고 내 원수에게 보수하겠으며
Lithuanian(i) 24 Taip sako Viešpats, kareivijų Dievas, Izraelio Galingasis: “Aš atlyginsiu ir atkeršysiu savo priešams!
PBG(i) 24 Przetoż mówi Pan, Pan zastępów, możny Izraelski: Oto ucieszę się nad nieprzyjaciółmi moimi, a pomszczę się nad przeciwnikami swymi.
Portuguese(i) 24 portanto diz o Senhor Deus dos exércitos, o Poderoso de Israel: Ah! livrar-me-ei dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos.
Norwegian(i) 24 Derfor sier Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, Israels Veldige: Ve! Jeg vil kjøle min harme på mine motstandere og ta hevn over mine fiender.
Romanian(i) 24 De aceea, iată ce zice Domnul, Dumnezeul oştirilor, Puternicul lui Israel:,,Ah! Voi cere socoteala protivnicilor Mei, şi Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei.
Ukrainian(i) 24 Тому то говорить Господь, Господь Саваот, Сильний Ізраїлів: О, буду Я тішитися над Своїми супротивниками, і помщусь на Своїх ворогах!