Isaiah 1:24

Romanian(i) 24 De aceea, iată ce zice Domnul, Dumnezeul oştirilor, Puternicul lui Israel:,,Ah! Voi cere socoteala protivnicilor Mei, şi Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei.