Genesis 1:25

LXX_WH(i)
    25 G2532 CONJ και G4160 V-AAI-3S εποιησεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-APN τα G2342 N-APN θηρια G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2596 PREP κατα G1085 N-ASN γενος G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G2934 N-APN κτηνη G2596 PREP κατα G1085 N-ASN γενος G2532 CONJ και G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G2062 N-APN ερπετα G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2596 PREP κατα G1085 N-ASN γενος G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G3708 V-AAI-3S ειδεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3754 CONJ οτι G2570 A-APN καλα
HOT(i) 25 ויעשׂ אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמשׂ האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב׃
IHOT(i) (In English order)
  25 H6213 ויעשׂ made H430 אלהים And God H853 את   H2416 חית the beast H776 הארץ of the earth H4327 למינה after his kind, H853 ואת   H929 הבהמה and cattle H4327 למינה after their kind, H853 ואת   H3605 כל and every thing H7431 רמשׂ that creepeth H127 האדמה upon the earth H4327 למינהו after his kind: H7200 וירא saw H430 אלהים and God H3588 כי that H2896 טוב׃ good.
Vulgate(i) 25 et fecit Deus bestias terrae iuxta species suas et iumenta et omne reptile terrae in genere suo et vidit Deus quod esset bonum
Clementine_Vulgate(i) 25 Et fecit Deus bestias terræ juxta species suas, et jumenta, et omne reptile terræ in genere suo. Et vidit Deus quod esset bonum,
Wycliffe(i) 25 And God made vnresonable beestis of erthe bi her kyndes, and werk beestis, `and ech crepynge beeste of erthe in his kynde. And God seiy that it was good; and seide,
Tyndale(i) 25 And god made the beastes of the erth in their kyndes and catell in their kyndes ad all maner wormes of the erth in their kyndes: and God sawe that it was good.
Coverdale(i) 25 And God made ye beastes of the earth euery one after his kynde, and catell after their kynde, and all maner wormes of the earth after their kynde. And God sawe that it was good.
MSTC(i) 25 And God made the beasts of the earth in their kinds, and cattle in their kinds, and all manner worms of the earth in their kinds: and God saw that it was good.
Matthew(i) 25 And God made the beastes of the erth in their kyndes, and catell in their kyndes, & al maner wormes of the erth in their kyndes: & God saw that it was good.
Great(i) 25 And God made the beast of the earth after his kynde, and catell after their kynde: and euery thynge that crepeth vpon the earth after his kynde. And God sawe that it was good.
Geneva(i) 25 And God made the beast of the earth according to his kinde, and the cattell according to his kinde, and euery creeping thing of the earth according to his kind: and God saw that it was good.
Bishops(i) 25 God made the beast of the earth after his kynde, and cattell after his kynde, and euery thyng that creepeth vpon the earth after his kynde: and God sawe that it was good
DouayRheims(i) 25 And God made the beasts of the earth according to their kinds, and cattle, and every thing that creepeth on the earth after its kind. And God saw that it was good.
KJV(i) 25

And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.

KJV_Cambridge(i) 25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
Thomson(i) 25 God indeed made the wild beasts of the earth according to their kind, and the cattle according to their kind, and all the reptiles of the earth according to kind. And God saw that they were good.
Webster(i) 25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every animal that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
Brenton(i) 25 And God made the wild beasts of the earth according to their kind, and cattle according to their kind, and all the reptiles of the earth according to their kind, and God saw that they were good.
Brenton_Greek(i) 25 Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος, καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος αὐτῶν, καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος· καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι καλά.
Leeser(i) 25 And God made the beasts of the earth after their kind, and the cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after its kind: and God saw that it was good.
YLT(i) 25 And God maketh the beast of the earth after its kind, and the cattle after their kind, and every creeping thing of the ground after its kind, and God seeth that it is good.
JuliaSmith(i) 25 And God will make the living thing of the earth according to its kind, and cattle according to its kind, and every creeping thing of the earth according to its kind: and God will see that it is
Darby(i) 25 And God made the beast of the earth after its kind, and the cattle after their kind, and every creeping thing of the ground after its kind. And God saw that it was good.
ERV(i) 25 And God made the beast of the earth after its kind, and the cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the ground after its kind: and God saw that it was good.
ASV(i) 25 And God made the beasts of the earth after their kind, and the cattle after their kind, and everything that creepeth upon the ground after its kind: and God saw that it was good.
JPS_ASV_Byz(i) 25 And God made the beast of the earth after its kind, and the cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the ground after its kind; and God saw that it was good.
Rotherham(i) 25 And God made the wild-beast of the land after its kind, and the tame-beast after its kind, and every creeping thing of the ground, after its kind. And God saw that it was good.
CLV(i) 25 And making is the Elohim, the land life for its from-kind, and the beast for its from-kind, and every moving animal of the ground for its from-kind. And seeing is the Elohim that it is good.
BBE(i) 25 And God made the beast of the earth after its sort, and the cattle after their sort, and everything moving on the face of the earth after its sort: and God saw that it was good.
MKJV(i) 25 And God made the beasts of the earth after its kind, and cattle after their kind, and all creepers upon the earth after their kind. And God saw that it was good.
LITV(i) 25 And God made the beasts of the earth according to its kind, and cattle according to its kind, and all creepers of the ground according to its kind. And God saw that it was good.
ECB(i) 25 And Elohim works live beings on the earth in species and animals in species and every creeper on the soil in species: and Elohim sees it is good.
ACV(i) 25 And God made the beasts of the earth according to their kind, and the cattle according to their kind, and everything that creeps upon the ground according to its kind. And God saw that it was good.
WEB(i) 25 God made the animals of the earth after their kind, and the livestock after their kind, and everything that creeps on the ground after its kind. God saw that it was good.
NHEB(i) 25 And God made the animals of the earth after their kind, and the livestock after their kind, and everything that creeps on the ground after its kind. And God saw that it was good.
AKJV(i) 25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creeps on the earth after his kind: and God saw that it was good.
KJ2000(i) 25 And God made the beasts of the earth after their kinds, and cattle after their kinds, and every thing that creeps upon the earth after its kind: and God saw that it was good.
UKJV(i) 25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creeps upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
EJ2000(i) 25 And God made the beast of the earth after its kind and cattle after their kind and every thing that moves upon the earth after its kind; and God saw that it was good.
CAB(i) 25 And God made the wild beasts of the earth according to their kind, and cattle according to their kind, and all the reptiles of the earth according to their kind, and God saw that they were good.
LXX2012(i) 25 And God made the wild beasts of the earth according to their kind, and cattle according to their kind, and all the reptiles of the earth according to their kind, and God saw that they were good.
NSB(i) 25 God made the wild animals according to their kinds. He made the livestock according to their kinds and all the creatures that move along the ground according to their kinds. God saw that it was good.
ISV(i) 25 God made each kind of wild animal, along with every kind of livestock and crawling thing. And God saw how good it was.
LEB(i) 25 So* God made wild animals* according to their kind and the cattle according to their kind, and every creeping thing of the earth according to its* kind. And God saw that it was good.
MLV(i) 25 And God made the beasts of the earth according to their kind and the cattle according to their kind and everything that creeps upon the ground according to its kind. And God saw that it was good.
VIN(i) 25 God made the wild animals according to their kinds. He made the livestock according to their kinds and all the creatures that move along the ground according to their kinds. God saw that it was good.
Luther1545(i) 25 Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
Luther1912(i) 25 Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
ELB1871(i) 25 Und Gott machte das Getier der Erde nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
ELB1905(i) 25 Und Gott machte das Getier der Erde nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
DSV(i) 25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Giguet(i) 25 Dieu créa les bêtes fauves de la terre, par espèces, les bestiaux selon leurs espèces, et tous les reptiles de la terre par espèces. Et Dieu vit que cela était bien.
DarbyFR(i) 25 Et Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tout reptile du sol selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
Martin(i) 25 Dieu donc fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et les reptiles de la terre selon leur espèce; et Dieu vit que cela était bon.
Segond(i) 25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
SE(i) 25 E hizo Dios animales de la tierra según su naturaleza, y bestias según su naturaleza, y todas las serpientes de la tierra según su naturaleza; y vio Dios que era bueno.
ReinaValera(i) 25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie: y vió Dios que era bueno.
JBS(i) 25 E hizo Dios animales de la tierra según su naturaleza, y bestias según su naturaleza, y todas las serpientes de la tierra según su naturaleza; y vio Dios que era bueno.
Albanian(i) 25 Dhe Perëndia bëri egërsirat e tokës sipas llojit të tyre, kafshët simbas llojit të tyre dhe të gjithë rrëshqanorët e tokës simbas llojit të tyre. Dhe Perëndia e pa që kjo ishte mirë.
RST(i) 25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всехгадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.
Arabic(i) 25 فعمل الله وحوش الارض كاجناسها والبهائم كاجناسها وجميع دبابات الارض كاجناسها. ورأى الله ذلك انه حسن.
ArmenianEastern(i) 25 Աստուած ստեղծեց երկրի գազաններն իրենց տեսակներով, անասուններն իրենց տեսակներով եւ երկրի բոլոր սողուններն իրենց տեսակներով: Աստուած տեսաւ, որ դրանք լաւ են:
Bulgarian(i) 25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.
Croatian(i) 25 I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
BKR(i) 25 I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že bylo dobré.
Danish(i) 25 Og Gud gjorde vilde Dyr paa Jorden efter sit Slags og Fæ efter sit Slags og alle Haande Kryb paa Jorden efter sit Slags; og Gud saa, at det var godt.
CUV(i) 25 於 是   神 造 出 野 獸 , 各 從 其 類 ; 牲 畜 , 各 從 其 類 ; 地 上 一 切 昆 蟲 , 各 從 其 類 。   神 看 著 是 好 的 。
CUVS(i) 25 于 是   神 造 出 野 兽 , 各 从 其 类 ; 牲 畜 , 各 从 其 类 ; 地 上 一 切 昆 虫 , 各 从 其 类 。   神 看 着 是 好 的 。
Esperanto(i) 25 Kaj Dio kreis la bestojn de la tero, laux ilia speco, kaj la brutojn, laux ilia speco, kaj cxiujn rampajxojn de la tero, laux ilia speco. Kaj Dio vidis, ke gxi estas bona.
Estonian(i) 25 Jumal tegi metselajad nende liikide järgi, ja lojused nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see hea oli.
Finnish(i) 25 Ja jumala teki pedot maalle lajinsa jälkeen, ja karjan lajinsa jälkeen, ja kaikkinaiset matelevaiset maalla lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hyväksi.
FinnishPR(i) 25 Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
Haitian(i) 25 Bondye fè tout kalite bèt, bèt nan bwa, bèt yo gade, bèt ki trennen sou vant. Li gade sa l' te fè a, li wè l' bon.
Hungarian(i) 25 Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.
Indonesian(i) 25 Demikianlah Allah membuat semuanya itu dan ia senang melihat hal itu.
Italian(i) 25 Iddio adunque fece le fiere della terra, secondo le loro specie; e gli animali domestici, secondo le loro specie; ed ogni sorta di rettili della terra, secondo le loro specie. E Iddio vide che ciò era buono.
ItalianRiveduta(i) 25 E Dio fece gli animali selvatici della terra, secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie, e tutti i rettili della terra, secondo le loro specie. E Dio vide che questo era buono.
Korean(i) 25 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로, 육축을 그 종류대로, 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님의 보시기에 좋았더라
Lithuanian(i) 25 Dievas padarė laukinius žvėris, gyvulius ir visokius roplius, kiekvieną pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai.
PBG(i) 25 Uczynił tedy Bóg zwierz ziemski według rodzaju swego; i bydło według rodzaju swego; i wszelki płaz ziemski według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.
Portuguese(i) 25 Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom.
Norwegian(i) 25 Og Gud gjorde de ville dyr, hvert efter sitt slag, og feet efter sitt slag og alt jordens kryp, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.
Romanian(i) 25 Dumnezeu a făcut fiarele pămîntului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate tîrîtoarele pămîntului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
Ukrainian(i) 25 І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно.
Reformed Dating