1 Samuel 21:6

ABP_GRK(i)
  6 G2532 και G1325 έδωκεν G1473 αυτώ G* Αχιμέλεχ G3588 ο G2409 ιερεύς G740 άρτους G3588 της G4286 προθέσεως G3754 ότι G3756 ουκ ην G1510.7.3   G1563 εκεί G740 άρτος G237.1 αλλ΄ η G740 άρτοι G3588 του G4383 προσώπου G3588 οι G851 αφηρημένοι G1537 εκ G4383 προσώπου G2962 κυρίου G3588 του G3908 παρατεθήναι G740 άρτους G2329.1 θερμόυς G3739 η G2250 ημέρα G2983 έλαβεν G1473 αυτούς
LXX_WH(i)
    6 G2532 CONJ [21:7] και G1325 V-AAI-3S εδωκεν G846 D-DSM αυτω   N-PRI αβιμελεχ G3588 T-NSM ο G2409 N-NSM ιερευς G3588 T-APM τους G740 N-APM αρτους G3588 T-GSF της G4286 N-GSF προθεσεως G3754 CONJ οτι G3364 ADV ουκ G1510 V-IAI-3S ην G1563 ADV εκει G740 N-NSM αρτος G3754 CONJ οτι G235 CONJ αλλ G2228 CONJ η G740 N-NPM αρτοι G3588 T-GSN του G4383 N-GSN προσωπου G3588 T-NPM οι   V-RMPNP αφηρημενοι G1537 PREP εκ G4383 N-GSN προσωπου G2962 N-GSM κυριου G3908 V-APN παρατεθηναι G740 N-ASM αρτον   A-ASM θερμον G3739 R-DSF η G2250 N-DSF ημερα G2983 V-AAI-3S ελαβεν G846 D-APM αυτους
HOT(i) 6 (21:7) ויתן לו הכהן קדשׁ כי לא היה שׁם לחם כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני יהוה לשׂום לחם חם ביום הלקחו׃
IHOT(i) (In English order)
  6 H5414 ויתן gave H3548 לו הכהן So the priest H6944 קדשׁ him hallowed H3588 כי for H3808 לא no H1961 היה there was H8033 שׁם there H3899 לחם bread H3588 כי but H518 אם but H3899 לחם the shewbread, H6440 הפנים the shewbread, H5493 המוסרים that was taken H6440 מלפני from before H3068 יהוה the LORD, H7760 לשׂום to put H3899 לחם bread H2527 חם hot H3117 ביום in the day H3947 הלקחו׃ when it was taken away.
Vulgate(i) 6 dedit ergo ei sacerdos sanctificatum panem neque enim erat ibi panis nisi tantum panes propositionis qui sublati fuerant a facie Domini ut ponerentur panes calidi
Clementine_Vulgate(i) 6 Dedit ergo ei sacerdos sanctificatum panem: neque enim erat ibi panis, nisi tantum panes propositionis, qui sublati fuerant a facie Domini, ut ponerentur panes calidi.
Wycliffe(i) 6 Therfor the preest yaf to hym halewid breed, for noon other breed was there, no but oneli looues of settyng forth, that weren takun awey fro the face of the Lord, that hoote looues schulen be set.
Coverdale(i) 6 Then the prest gaue him of ye holy, in so moch as there was none other bred but the shewbredes, which were taken vp before the LORDE, that there might be other freshbredes set therin the daye wha he toke them awaye.
MSTC(i) 6 And so the priest gave him hallowed bread, for there was none other bread there save showbreads that were taken from before the LORD; to put fresh bread there the day that it was taken away.
Matthew(i) 6 And so the pryest gaue hym halowed bread, for there was no nother bread there saue shew breades that were taken from before the Lord, to put freshe bread there the day that it was taken away.
Great(i) 6 And so the preast gaue him halowed bred, for there was no nother bred there, saue the shewebreds, that were taken from before the Lorde, to put freshe bred there, the daye that it was taken awaye.
Geneva(i) 6 So the Priest gaue him halowed bread: for there was no bread there, saue the shewe bread that was taken from before the Lord, to put hote bread there, the day that it was taken away.
Bishops(i) 6 And so the priest gaue him halowed bread: for there was none other bread there, saue the shew bread that was taken from before the Lord, to put freshe bread there the day that it was taken away
DouayRheims(i) 6 The priest therefore gave him hallowed bread: for there was no bread there, but only the loaves of proposition, which had been taken away from before the face of the Lord, that hot loaves might be set up.
KJV(i) 6

So the priest gave him hallowed bread: for there was no bread there but the showbread, that was taken from before the LORD, to put hot bread in the day when it was taken away.

KJV_Cambridge(i) 6 So the priest gave him hallowed bread: for there was no bread there but the shewbread, that was taken from before the LORD, to put hot bread in the day when it was taken away.
Thomson(i) 6 So Abimelech the priest gave him the presence loaves, because he had no other, but only those loaves which were taken from the presence of the Lord, that fresh bread might be put in their place on the day he took them.
Webster(i) 6 So the priest gave him hallowed bread: for there was no bread there but the show-bread, that was taken from before the LORD, to put hot bread in the day when it was taken away.
Brenton(i) 6 So Abimelech the priest gave him the shewbread; for there were no loaves there, but only the presence loaves which had been removed from the presence of the Lord, in order that hot bread should be set on, on the day on which he took them.
Brenton_Greek(i) 6 Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Ἀβιμέλεχ ὁ ἱερεὺς τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως, ὅτι ἐκεῖ οὐκ ἦν ἄρτοι, ἀλλʼ ἢ ἄρτοι τοῦ προσώπου οἱ ἀφῃρημένοι ἐκ προσώπου Κυρίου, τοῦ παρατεθῆναι ἄρτον θερμὸν ᾗ ἡμέρᾳ ἔλαβεν αὐτούς.
Leeser(i) 6 (21:7) So the priest gave him hallowed bread; for there was no bread there except the showbread, that was removed from before the Lord, so as to put down hot bread on the day when it was taken away.
YLT(i) 6 And the priest giveth to him the holy thing, for there was no bread there except the bread of the Presence which is turned aside from the presence of Jehovah to put hot bread in the day of its being taken away.
JuliaSmith(i) 6 And the priest will give to him the holy, for there was not there bread except the bread of the face, being taken away from before Jehovah to put hot bread in the day of taking it
Darby(i) 6 And the priest gave him holy [bread]; for there was no bread there but the shew-loaves that were taken from before Jehovah, to put on hot bread in the day when they were taken away.
ERV(i) 6 So the priest gave him holy [bread]: for there was no bread there but the shewbread, that was taken from before the LORD, to put hot bread in the day when it was taken away.
ASV(i) 6 So the priest gave him holy bread; for there was no bread there but the showbread, that was taken from before Jehovah, to put hot bread in the day when it was taken away.
JPS_ASV_Byz(i) 6 (21:7) So the priest gave him holy bread; for there was no bread there but the showbread, that was taken from before the LORD, to put hot bread in the day when it was taken away. -
Rotherham(i) 6 So the priest gave him hallowed [bread],—because there was there no bread, save the Presence-Bread, which had to be removed from before Yahweh, to put hot bread, on the day when it should be taken away.
CLV(i) 6 And the priest gives to him the holy thing, for there was no bread there except the bread of the Presence which is turned aside from the presence of Yahweh to put hot bread in the day of its being taken away.
BBE(i) 6 So the priest gave him the holy bread: there was no other, only the holy bread which had been taken from before the Lord, so that new bread might be put in its place on the day when it was taken away.
MKJV(i) 6 And the priest gave him holy bread. For there was no bread there but the Bread of the Presence that was taken from before Jehovah, in order to put hot bread in on the day when it was taken away.
LITV(i) 6 And the priest gave the holy bread to him, for there was no bread there except the Bread of the Presence which is taken from the presence of Jehovah in order to put hot bread in on the day it is taken away.
ECB(i) 6 So the priest gives him the holy: for there is no bread there but the face bread which is twisted off at the face of Yah Veh, to set hot bread the day it is taken away.
ACV(i) 6 So the priest gave him holy [bread], for there was no bread there but the showbread that was taken from before LORD to put hot bread in the day when it was taken away.
WEB(i) 6 So the priest gave him holy bread; for there was no bread there but the show bread that was taken from before Yahweh, to put hot bread in the day when it was taken away.
NHEB(i) 6 So the priest gave him what had been consecrated, for there was no bread there but the show bread, that had been removed before the LORD, to put hot bread in the day when it was taken away.
AKJV(i) 6 So the priest gave him hallowed bread: for there was no bread there but the show bread, that was taken from before the LORD, to put hot bread in the day when it was taken away.
KJ2000(i) 6 So the priest gave him hallowed bread: for there was no bread there but the showbread, that was taken away from before the LORD, to put hot bread in its place the day when it was taken away.
UKJV(i) 6 So the priest gave him hallowed bread: for there was no bread there but the showbread, that was taken from before the LORD, to put hot bread in the day when it was taken away.
EJ2000(i) 6 So the priest gave him the sacred bread, for there was no bread there but the showbread that had been taken from before the LORD to put hot bread in the day when it was taken away.
CAB(i) 6 So Abimelech the priest gave him the showbread; for there were no loaves there, but only the presence loaves which had been removed from the presence of the Lord, in order that hot bread should be set on, on the day on which he took them.
LXX2012(i) 6 So Abimelech the priest gave him the show bread; for there were no loaves there, but only the presence loaves which had been removed from the presence of the Lord, in order that hot bread should be set on, on the day on which he took them.
NSB(i) 6 The priest gave him holy bread. For he only had the bread of the presence that had been taken from Jehovah’s presence and replaced with warm bread that day.
ISV(i) 6 So the priest gave him consecrated bread because no bread was there except the Bread of the Presence that had been removed from before the LORD and replaced with hot bread on the day it was taken away.
LEB(i) 6 So the priest gave him the holy bread, for there was no bread there except the bread of the Presence, which was removed from before Yahweh, in order to set hot bread there on the day when it was taken away.
MLV(i) 6 So the priest gave him holy bread, for there was no bread there but the showbread that was taken from before Jehovah to put hot bread in the day when it was taken away.
VIN(i) 6 So the priest gave him consecrated bread because no bread was there except the Bread of the Presence that had been removed from before the LORD and replaced with hot bread on the day it was taken away.
Luther1545(i) 6 Da gab ihm der Priester des heiligen, weil kein ander Brot da war denn die Schaubrote, die man vor dem HERRN aufhub, daß man ander frisch Brot auflegen sollte des Tages, da er die weggenommen hatte.
Luther1912(i) 6 David antwortete dem Priester und sprach zu ihm: Es sind die Weiber drei Tage uns versperrt gewesen, da ich auszog, und der Leute Zeug war heilig; ist aber dieser Weg unheilig, so wird er heute geheiligt werden an dem Zeuge.
ELB1871(i) 6 (21:7) (Es war aber daselbst an jenem Tage ein Mann von den Knechten Sauls, der sich zurückgezogen vor Jehova aufhielt, sein Name war Doeg, der Edomiter; er war der Aufseher der Hirten Sauls.)
ELB1905(i) 6 Und David antwortete dem Priester und sprach zu ihm: Ja, denn Weiber sind uns versagt seit gestern und vorgestern, als ich auszog, und die Gefäße der Knaben sind heilig. Und es ist einigermaßen gemeines Brot, und das um so mehr, als heute neues in den Gefäßen geheiligt wird.
DSV(i) 6 Toen gaf de priester hem dat heilige brood, dewijl er geen brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht des HEEREN weggenomen waren, dat men er warm brood leide, ten dage als dat weggenomen werd.
Giguet(i) 6 Alors, Abimélech le prêtre lui donna les pains de proposition; car il n’y avait là d’autres pains que ceux qu’on venait d’ôter de devant la face du Seigneur, pour les remplacer par des pains chauds, le jour même où David les prit.
DarbyFR(i) 6 Et le sacrificateur lui donna du pain sacré, car il n'y avait point là d'autre pain que le pain de proposition qui avait été ôté de devant l'Éternel pour remettre du pain chaud le jour où on levait l'autre.
Martin(i) 6 Le Sacrificateur donc lui donna le pain sacré; car il n'y avait point là d'autre pain que les pains de proposition qui avaient été ôtés de devant l'Eternel, pour remettre du pain chaud le jour qu'on avait levé l'autre.
Segond(i) 6 Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Eternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris.
SE(i) 6 Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante del SEÑOR, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados.
ReinaValera(i) 6 Así el sacerdote le dió el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados.
JBS(i) 6 Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante del SEÑOR, para que se pusieran panes calientes el día que los otros fueron quitados.
Albanian(i) 6 Kështu prifti i dha bukën e shenjtëruar, sepse aty nuk kishte tjetër bukë veç asaj të paraqitjes, që ishte hequr nga prania e Zotit, për ta zëvendësuar me bukë të ngrohtë në çastin kur hiqet.
RST(i) 6 И дал ему священник священного хлеба; ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа,чтобы по снятии их положить теплые хлебы.
Arabic(i) 6 فاعطاه الكاهن المقدس لانه لم يكن هناك خبز الا خبز الوجوه المرفوع من امام الرب لكي يوضع خبز سخن في يوم اخذه.
Bulgarian(i) 6 И свещеникът му даде от осветения хляб, защото там нямаше друг хляб освен присъствения хляб, който беше вдигнат отпред ГОСПОДА, за да сложат вместо него топъл хляб в деня, когато го вдигнаха.
Croatian(i) 6 David odgovori svećeniku ovako: "Sasvim pouzdano! Žene su nam bile uskraćene, kao uvijek kad izlazimo na vojni pohod, i tijela su u momaka čista. Iako je ovo običan put, uistinu su danas čisti tijelom."
BKR(i) 6 A tak dal jemu kněz chleby svaté; nebo nebylo tam chleba, jediné chlebové předložení, kteříž odloženi byli od tváři Hospodinovy, aby položeni byli chlebové teplí toho dne, když ti vzati byli.
Danish(i) 6 Da gav Præsten ham det hellige; thi der var intet Brød uden Skuebrød, som toges bort fra HERRENS Ansigt for at lægge varmt Brød i Stedet paa den Dag, man tog det bort.
CUV(i) 6 祭 司 就 拿 聖 餅 給 他 ; 因 為 在 那 裡 沒 有 別 樣 餅 , 只 有 更 換 新 餅 , 從 耶 和 華 面 前 撤 下 來 的 陳 設 餅 。
CUVS(i) 6 祭 司 就 拿 圣 饼 给 他 ; 因 为 在 那 里 没 冇 别 样 饼 , 只 冇 更 换 新 饼 , 从 耶 和 华 面 前 撤 下 来 的 陈 设 饼 。
Esperanto(i) 6 Tiam la pastro donis al li la sanktajxon, cxar ne estis tie pano krom la panoj de propono, kiuj estis forprenitaj de antaux la Eternulo, por meti varman panon post la formeto de tiuj.
Finnish(i) 6 Niin antoi pappi hänelle pyhää; sillä ei siellä ollut muuta leipää kuin näkyleipiä, jotka olivat korjatut Herran kasvoin edestä, että sinne pantaisiin toiset vastauutiset leivät sinä päivänä, jona ne korjattiin.
FinnishPR(i) 6 Niin pappi antoi hänelle pyhää leipää; sillä siellä ei ollut muuta leipää kuin näkyleipiä, jotka oli siirretty pois Herran edestä, että sinne samana päivänä, jona ne oli otettu pois, pantaisiin tuoreet leivät.
Haitian(i) 6 Se konsa prèt la pran nan pen yo te mete apa pou Bondye yo, li ba li paske sèl sa li te genyen se pen yo te ofri bay Bondye chak jou a. Yo te fèk wete yo sou tab la devan Seyè a pou yo te mete lòt pen fre.
Hungarian(i) 6 Adott azért a pap néki szentelt [kenyeret], mert nem volt ott [más] kenyér, hanem csak szent kenyér, melyeket elvettek az Úrnak színe elõl, hogy meleg kenyeret tegyenek a helyett azon a napon, a melyen az [elõbbit] elvevék.
Indonesian(i) 6 Lalu imam itu memberikan kepada Daud roti persembahan itu, sebab yang ada padanya hanyalah roti yang dipersembahkan kepada Allah, dan telah diangkat dari mezbah untuk digantikan dengan roti baru.
Italian(i) 6 Il Sacerdote adunque gli diè del pane sacro; perciocchè quivi non era altro pane che i pani di presenza, ch’erano stati levati d’innanzi al Signore, per mettervi de’ pani caldi, il giorno stesso che quelli si erano levati.
ItalianRiveduta(i) 6 Il sacerdote gli diè dunque del pane consacrato perché non v’era quivi altro pane tranne quello della presentazione, ch’era stato tolto d’innanzi all’Eterno, per mettervi invece del pan caldo nel momento in cui si toglieva l’altro.
Korean(i) 6 제사장이 그 거룩한 떡을 주었으니 거기는 진설병 곧 여호와 앞에서 물려 낸 떡밖에 없음이라 이 떡은 더운 떡을 드리는 날에 물려낸 것이더라
Lithuanian(i) 6 Dovydas atsakė kunigui: “Moterų nelietėme jau trys dienos, nuo to laiko, kai išėjome. Jaunuolių indai šventi, o jei kelias suteptas, tai duona bus šventuose induose”.
PBG(i) 6 A tak dał mu kapłan chleby poświęcone; albowiem nie było tam chleba, tylko chleby pokładne, które były odjęte od obliczności Pańskiej, aby położono chleby ciepłe onegoż dnia, którego one odjęte były.
Portuguese(i) 6 Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado; porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se haviam tirado de diante do Senhor no dia em que se tiravam para se pôr ali pão quente.
Norwegian(i) 6 Da gav presten ham hellig brød, for det var ikke annet brød der enn skuebrødene, som var tatt bort fra Herrens åsyn, forat ferskt brød kunde legges isteden samme dag som de blev tatt bort.
Romanian(i) 6 Atunci preotul i -a dat pînea sfinţită, căci nu era acolo altă pîne decît pînea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea Domnului ca să fie înlocuită cu pîne caldă, în clipa cînd luaseră pe cealaltă.
Ukrainian(i) 6 І відповів Давид священикові, та й сказав йому: Так, бо жінок не було при нас як учора, так і позавчора, відколи я вийшов, і тіла слуг були чисті. А то хліб звичайний, особливо коли сьогодні замість цього інший хліб у посудині стане святим.