Psalms 118:4-7

DSV_Strongs(i)
  4 H3068 Dat degenen, die den HEERE H3373 vrezen H559 [H8799] , nu zeggen H2617 , dat Zijn goedertierenheid H5769 in der eeuwigheid is.
  5 H4712 Uit de benauwdheid H3050 heb ik den HEERE H7121 [H8804] aangeroepen H3050 ; de HEERE H6030 [H8804] heeft mij verhoord H4800 , [stellende] [mij] in de ruimte.
  6 H3068 De HEERE H3372 [H8799] is bij mij, ik zal niet vrezen H120 ; wat zal mij een mens H6213 [H8799] doen?
  7 H3068 De HEERE H5826 [H8802] is bij mij onder degenen, die mij helpen H7200 [H8799] ; daarom zal ik [mijn] [lust] zien H8130 [H8802] aan degenen, die mij haten.