Psalms 118:4-7

Bulgarian(i) 4 Нека кажат сега, които се боят от ГОСПОДА: Неговата милост е вечна! 5 От бедата си призовах ГОСПОДА. ГОСПОД ми отговори и ме постави на широко място. 6 ГОСПОД е откъм мен, няма да се уплаша — какво ще ми стори човек? 7 ГОСПОД е откъм мен, сред помощниците ми, и ще видя повалянето на онези, които ме мразят.