Psalms 118:4-7

Albanian(i) 4 Po, le të thonë tani ata që kanë frikë nga Zoti: "Dhemshuria e tij vazhdon përjetë". 5 Në ankth kërkova Zotin, dhe Zoti m'u përgjigj dhe më çoi larg. 6 Zoti është për mua; unë nuk do të kem fare frikë; çfarë mund të më bëjë njeriu? 7 Zoti është për mua nga ata që më ndihmojnë, dhe unë do t'i shikoj triumfues armiqtë e mi.