Psalms 118:4-7

FinnishPR(i) 4 Näin sanokoot ne, jotka Herraa pelkäävät; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 5 Ahdistuksessani minä huusin Herraa, Herra vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan. 6 Herra on minun puolellani, en minä pelkää; mitä voivat ihmiset minulle tehdä? 7 Herra on minun puolellani ja auttaa minua, ja minä saan ilolla katsella vihamiehiäni.