Romans 13:8-10

CUVS_Strongs(i)
  8 G3367 凡事 G3784 都不可亏欠 G3367 G1508 ,唯有 G240 彼此 G25 相爱 G1063 要常以为亏欠,因为 G25 G2087 G4137 的就完全了 G3551 律法。
  9 G3756 象那不可 G3431 姦淫 G3756 ,不可 G5407 杀人 G3756 ,不可 G2813 偷盗 G3756 ,不可 G1937 贪婪 G2532 ,或 G1536 G2087 别的 G1785 诫命 G346 ,都包 G25 在爱 G5613 人如 G1438 G5129 G3056 一句话 G1722 之内了。
  10 G26 G3756 是不 G2038 G2556 G3767 与人的,所以 G26 G4138 就完全了 G3551 律法。