Romans 13:8-10

Bulgarian(i) 8 Не дължете на никого нищо освен взаимна любов; защото, който люби другиго, е изпълнил закона. 9 Понеже заповедите: ?Не прелюбодействай; не убивай; не кради; не пожелавай“; и коя да било друга заповед се обобщават в тези думи: ?Да любиш ближния си както себе си.“ 10 Любовта не върши зло на ближния, следователно, любовта е изпълнение на закона.