Leviticus 22:18-21

Bulgarian(i) 18 Говори на Аарон, на синовете му и на всички израилеви синове и им кажи: Всеки човек от израилевия дом или от чужденците в Израил, който принесе приноса си според всичките им обреци или според всичките им доброволни приноси, които принасят на ГОСПОДА за всеизгаряне, 19 за да ви бъде за благоволение, трябва да принесе мъжко, без недостатък, от говедата, от овцете, или от козите. 20 Да не принасяте нищо с недостатък, защото няма да ви бъде за благоволение. 21 И ако някой принесе на ГОСПОДА примирителна жертва за изпълнение на обрек или за доброволен принос от говедата или от дребния добитък — без недостатък да бъде, за да бъде за благоволение; никакъв недостатък да няма в нея.