Psalms 116:18

Bulgarian(i) 18 Ще изпълня обещанията си на ГОСПОДА, сега, пред целия Негов народ,