Exodus

Bulgarian(i) 1 И ето имената на синовете на Израил, които дойдоха в Египет заедно с Яков; всеки дойде с челядта си: 2 Рувим, Симеон, Леви и Юда, 3 Исахар, Завулон и Вениамин, 4 Дан и Нефталим, Гад и Асир. 5 Всичките души, които излязоха от семенниците на Яков, бяха седемдесет души; а Йосиф беше вече в Египет. 6 И Йосиф умря, и всичките му братя, и цялото онова поколение. 7 А синовете на Израил бяха плодовити и се умножиха, увеличиха се и твърде много се засилиха, и земята се напълни с тях. 8 Тогава над Египет се възцари нов цар, който не познаваше Йосиф. 9 И той каза на народа си: Ето, народът на израилевите синове е по-многоброен и по-силен от нас. 10 Елате, да действаме разсъдливо срещу тях, за да не се умножават, да не би в случай на война да се съединят и те с враговете ни, да воюват против нас и да си отидат от земята. 11 Затова поставиха над тях надзиратели, които да ги потискат с тежък труд; и те съградиха на фараона градове за житници -- Питом и Рамесий. 12 Но колкото повече ги потискаха, толкова повече те се умножаваха и се разширяваха, така че египтяните се страхуваха от израилевите синове. 13 Затова египтяните жестоко караха израилевите синове да работят, 14 вгорчаваха живота им с тежък труд, да правят кал и кирпичи и да вършат всякаква полска работа; всичките работи, с които ги караха да работят, бяха твърде тежки. 15 И египетският цар говори на еврейските акушерки, от които едната се наричаше Шифра, а другата Фуа, и им каза: 16 Когато акуширате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, го убивайте, а ако родят дъщеря, тогава нека живее. 17 Но акушерките се бояха от Бога и не правеха каквото им беше казал египетският цар, а оставяха живи момченцата. 18 Тогава египетският цар повика акушерките и им каза: Защо направихте това и оставяте живи момченцата? 19 А акушерките казаха на фараона: Понеже еврейките не са като египтянките; защото са здрави и раждат преди акушерките да дойдат при тях. 20 Затова Бог правеше добро на акушерките. А народът се умножаваше и твърде много се засилваше. 21 И понеже акушерките се бояха от Бога, Той им направи домове. 22 Тогава фараонът поръча на целия си народ, като каза: Всеки син, който се роди на евреите, го хвърляйте в реката, а всяка дъщеря оставяйте жива!