Leviticus 22:18-21

Lithuanian(i) 18 “Sakyk Aaronui, jo sūnums ir visiems izraelitams: ‘Jei kas iš izraelitų ir gyvenančių tarp jų ateivių norėtų aukoti Viešpačiui, ar tai būtų įžado, ar laisvos valios auka, teatneša deginamajai Viešpaties aukai 19 sveiką patinėlį iš galvijų, avių ar ožkų. 20 Jei auka turėtų kokią ydą, jūs jos neaukokite, nes tai nepriimtina. 21 Jei kas aukotų Viešpačiui padėkos auką, ištesėdamas įžadą, ar laisvos valios auką, ji turi būti sveika iš galvijų ar avių.