Luke 11:46

  11:46   3588-1161 ο δε And he 2036 είπε said, 2532 και And 1473 υμίν to you, 3588 τοις to the 3544 νομικοίς legal experts, 3759 ουαί woe; 3754 ότι for 5412 φορτίζετε you load 3588 τους   444 ανθρώπους men 5413 φορτία with loads 1419 δυσβάστακτα hard to bear, 2532 και and 1473 αυτοί yourselves 1520 ενί [5with one 3588 των   1147-1473 δακτύλων υμών 6of your fingers 3756 ου 1do not 4379 προσψαύετε 2touch 3588 τοις 3the 5413 φορτίοις 4loads].