Job 42:10

LXX_WH(i)
    10 G3588 T-NSM ο G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G837 V-AAI-3S ηυξησεν G3588 T-ASM τον G2492 N-PRI ιωβ G2172 V-AMPGS ευξαμενου G1161 PRT δε G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G4012 PREP περι G3588 T-GPM των G5384 A-GPM φιλων G846 D-GSM αυτου   V-AAI-3S αφηκεν G846 D-DPM αυτοις G3588 T-ASF την G266 N-ASF αμαρτιαν G1325 V-AAI-3S εδωκεν G1161 PRT δε G3588 T-NSM ο G2962 N-NSM κυριος G1362 A-APN διπλα G3745 A-APN οσα G1510 V-IAI-3S ην G1715 ADV εμπροσθεν G2492 N-PRI ιωβ G1519 PREP εις   N-ASM διπλασιασμον
HOT(i) 10 ויהוה שׁב את שׁבית איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף יהוה את כל אשׁר לאיוב למשׁנה׃
IHOT(i) (In English order)
  10 H3068 ויהוה And the LORD H7725 שׁב turned H853 את   H7622 שׁבית the captivity H347 איוב of Job, H6419 בהתפללו when he prayed H1157 בעד for H7453 רעהו his friends: H3254 ויסף gave H3068 יהוה also the LORD H853 את   H3605 כל as much as he had before. H834 אשׁר as much as he had before. H347 לאיוב Job H4932 למשׁנה׃ twice
Vulgate(i) 10 Dominus quoque conversus est ad paenitentiam Iob cum oraret ille pro amicis suis et addidit Dominus omnia quaecumque fuerant Iob duplicia
Clementine_Vulgate(i) 10 Dominus quoque conversus est ad pœnitentiam Job, cum oraret ille pro amicis suis: et addidit Dominus omnia quæcumque fuerant Job, duplicia.
Wycliffe(i) 10 Also the Lord was conuertid to the penaunce of Joob, whanne he preiede for hise frendis. And the Lord addide alle thingis double, whiche euere weren of Joob.
Coverdale(i) 10 and the LORDE turned him vnto Iob, whe he prayed for his frendes: Yee the LORDE gaue Iob twyse as moch as he had afore.
MSTC(i) 10 and the LORD turned him unto Job, when he prayed for his friends: Yea, the LORD gave Job twice as much as he had afore.
Matthew(i) 10 and the Lorde turned hym vnto Iob, when he prayed for his frendes. Yea the Lorde gaue Iob twyse as muche as he had a fore.
Great(i) 10 and the Lorde turned the captiuite of Iob, when he prayed for his frindes: Yee, the Lord gaue Iob twyse as moch as he had afore.
Geneva(i) 10 Then the Lord turned the captiuitie of Iob, when he prayed for his friends: also the Lord gaue Iob twise so much as he had before.
Bishops(i) 10 And the Lorde tourned the captiuitie of Iob when he prayed for his friendes: Yea the Lorde gaue Iob twyse as much as he had afore
DouayRheims(i) 10 The Lord also was turned at the penance of Job, when he prayed for his friends. And the Lord gave Job twice as much as he had before.
KJV(i) 10

And the LORD turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the LORD gave Job twice as much as he had before.

KJV_Cambridge(i) 10 And the LORD turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the LORD gave Job twice as much as he had before.
Thomson(i) 10 And the Lord increased Job. upon his making supplication for his friends, the Lord forgave them their sins, and the Lord gave Job twice as much as he had before.
Webster(i) 10 And the LORD turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the LORD gave Job twice as much as he had before.
Brenton(i) 10 And the Lord prospered Job: and when he prayed also for his friends, he forgave them their sin: and the Lord gave Job twice as much, even the double of what he had before.
Brenton_Greek(i) 10 Ὁ δὲ Κύριος ηὔξησε τὸν Ἰώβ· εὐξαμένου δὲ αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, ἀφῆκεν αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν· ἔδωκε δὲ ὁ Κύριος διπλᾶ, ὅσα ἦν ἔμπροσθεν Ἰὼβ εἰς διπλασιασμόν.
Leeser(i) 10 And the Lord brought back the captivity of Job, when he prayed in behalf of his friends; and the Lord increased all that Job had had twofold.
YLT(i) 10 And Jehovah hath turned to the captivity of Job in his praying for his friends, and Jehovah doth add to all that Job hath—to double.
JuliaSmith(i) 10 And Jehovah turned back the captivity of Job in his praying for his friends: and Jehovah added all which was to Job, to the double.
Darby(i) 10 And Jehovah turned the captivity of Job, when he had prayed for his friends; and Jehovah gave Job twice as much as he had before.
ERV(i) 10 And the LORD turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: and the LORD gave Job twice as much as he had before.
ASV(i) 10 And Jehovah turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: and Jehovah gave Job twice as much as he had before.
JPS_ASV_Byz(i) 10 And the LORD changed the fortune of Job, when he prayed for his friends; and the LORD gave Job twice as much as he had before.
Rotherham(i) 10 And, Yahweh himself, turned the captivity of Job, when he prayed in behalf of his friends,—and Yahweh increased all that Job had possessed, unto twice as much.
CLV(i) 10 Then Yahweh Himself turned back the captivity of Job when he prayed on behalf of his associates. And Yahweh added to all that Job had by a double portion.
BBE(i) 10 And the Lord made up to Job for all his losses, after he had made prayer for his friends: and all Job had before was increased by the Lord twice as much.
MKJV(i) 10 And Jehovah turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also Jehovah added to Job all that had been his, to double.
LITV(i) 10 And when he prayed for his friends, Jehovah turned the captivity of Job; and Jehovah added to Job all which had been his, to double.
ECB(i) 10
YAH VEH DOUBLES THE SUBSTANCE OF IYOB
And Yah Veh turns the captivity of Iyob, in praying for his friends; and Yah Veh adds to Iyob twice as much as he had faced.
ACV(i) 10 And LORD turned [back] the captivity of Job when he prayed for his friends. And LORD gave Job twice as much as he had before.
WEB(i) 10 Yahweh turned the captivity of Job, when he prayed for his friends. Yahweh gave Job twice as much as he had before.
NHEB(i) 10 The LORD turned the captivity of Job, when he prayed for his friends. The LORD gave Job twice as much as he had before.
AKJV(i) 10 And the LORD turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the LORD gave Job twice as much as he had before.
KJ2000(i) 10 And the LORD restored the fortunes of Job, when he prayed for his friends: also the LORD gave Job twice as much as he had before.
UKJV(i) 10 And the LORD turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the LORD gave Job twice as much as he had before.
EJ2000(i) 10 ¶ And the LORD turned the captivity of Job, when he prayed for his friends; also the LORD gave Job twice as much as he had before.
CAB(i) 10 And the Lord prospered Job. And when he prayed also for his friends, He forgave them their sin: and the Lord gave Job twice as much, even double of what he had before.
LXX2012(i) 10 And the Lord prospered Job: and when he prayed also for his friends, he forgave them [their] sin: and the Lord gave Job twice as much, even the double of what he had before.
NSB(i) 10 After Job had prayed for his friends, Jehovah made him prosperous again and gave him twice as much as he had before.
ISV(i) 10 The LORD restored Job's prosperity after he prayed for his friends. The LORD doubled everything that Job had once possessed.
LEB(i) 10 Then* Yahweh returned Job's fortune when he prayed to him on behalf of his friends. Thus* Yahweh increased all that Job had twice as much as before.*
MLV(i) 10 And Jehovah turned back the captivity of Job when he prayed for his friends. And Jehovah gave Job twice as much as he had before.
VIN(i) 10 After Job had prayed for his friends, the LORD made him prosperous again and gave him twice as much as he had before.
Luther1545(i) 10 Und der HERR wendete das Gefängnis Hiobs, da er bat für seine Freunde. Und der HERR gab Hiob zwiefältig so viel, als er gehabt hatte.
Luther1912(i) 10 Und der HERR wandte das Gefängnis Hiobs, da er bat für seine Freunde. Und der HERR gab Hiob zwiefältig so viel, als er gehabt hatte.
ELB1871(i) 10 Und Jehova wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete; und Jehova mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte.
ELB1905(i) 10 Und Jahwe wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete; und Jahwe mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte.
DSV(i) 10 En de HEERE wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden; en de HEERE vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel.
Giguet(i) 10 ¶ Et le Seigneur fortifia Job, et à sa prière, il remit à ses amis leur péché. Et le Seigneur donna à Job le double de ce qu’il possédait auparavant; il doubla toute chose.
DarbyFR(i) 10
Et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job, quand il eut prié pour ses amis; et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu.
Martin(i) 10 Et l'Eternel tira Job de sa captivité quand il eut prié pour ses amis; et il rendit à Job le double de tout ce qu'il avait eu.
Segond(i) 10 L'Eternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis; et l'Eternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé.
SE(i) 10 Y tornó el SEÑOR la aflicción de Job, orando él por sus amigos; y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
ReinaValera(i) 10 Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
JBS(i) 10 ¶ Y tornó el SEÑOR la cautividad de Job, orando él por sus amigos; y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
Albanian(i) 10 Mbasi Jobi u lut për miqtë e tij, Zoti e ktheu në gjendjen e mëparshme; kështu Zoti i dha Jobit dyfishin e tërë atyre që kishte zotëruar.
RST(i) 10 И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзейсвоих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде.
Arabic(i) 10 ورد الرب سبي ايوب لما صلى لاجل اصحابه وزاد الرب على كل ما كان لايوب ضعفا.
Bulgarian(i) 10 И ГОСПОД обърна участта на Йов, когато той се помоли за приятелите си. И ГОСПОД даде на Йов двойното на това, което имаше преди.
Croatian(i) 10 I Jahve vrati Joba u prijašnje stanje jer se založio za svoje prijatelje, pa mu još udvostruči ono što je posjedovao.
BKR(i) 10 Navrátil také Hospodin to, což odjato bylo Jobovi, když se modlil za přátely své, tak že což měl Job, rozmnožil to Hospodin dvénásobně.
Danish(i) 10 Og HERREN vendte Jobs Fangenskab, der han havde bedet for sine Venner; og HERREN forøgede alt det, Job havde haft, til det dobbelte.
CUV(i) 10 約 伯 為 他 的 朋 友 祈 禱 。 耶 和 華 就 使 約 伯 從 苦 境 ( 原 文 是 擄 掠 ) 轉 回 , 並 且 耶 和 華 賜 給 他 的 比 他 從 前 所 有 的 加 倍 。
CUVS(i) 10 约 伯 为 他 的 朋 友 祈 祷 。 耶 和 华 就 使 约 伯 从 苦 境 ( 原 文 是 掳 掠 ) 转 回 , 并 且 耶 和 华 赐 给 他 的 比 他 从 前 所 冇 的 加 倍 。
Esperanto(i) 10 Kaj la Eternulo redonis la forprenitajxon al Ijob, kiam li pregxis por siaj amikoj. Kaj la Eternulo donis al Ijob duoble pli ol cxio, kion li havis antauxe.
Finnish(i) 10 Ja Herra käänsi Jobin vankeuden, koska hän rukoili ystäviensä edestä. Ja Herra antoi Jobille kaksi sen vertaa kaikista mitä hänellä ennen ollut oli.
FinnishPR(i) 10 Ja kun Job rukoili ystäväinsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon, ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän, kuin hänellä ennen oli ollut.
Haitian(i) 10 Apre Jòb te fin lapriyè pou twa zanmi l' yo, Seyè a mete l' kanpe ankò. Tout zafè l' vin mache byen ankò. Lèfini, Seyè a ba li de fwa lavalè tou sa li te genyen anvan an.
Hungarian(i) 10 Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az õ barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, a mije volt.
Indonesian(i) 10 Kemudian, setelah Ayub berdoa bagi ketiga temannya, TUHAN membuat dia kaya kembali dan memberikan kepadanya dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.
Italian(i) 10 E il Signore trasse Giobbe della sua cattività, dopo ch’egli ebbe fatta orazione per li suoi amici; e il Signore accrebbe a Giobbe al doppio tutto quello ch’egli avea avuto per l’addietro.
ItalianRiveduta(i) 10 E quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l’Eterno lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto.
Lithuanian(i) 10 Kai jis meldėsi už savo draugus, Viešpats išvadavo Jobą ir davė jam visko dvigubai, negu jis anksčiau turėjo.
PBG(i) 10 Zatem Pan przywrócił to, co było pobrane Ijobowi, gdy się modlił za przyjaciół swoich; i rozmnożył Pan wszystko, cokolwiek miał Ijob, w dwójnasób.
Portuguese(i) 10 O Senhor, pois, virou o cativeiro de Job, quando este orava pelos seus amigos; e o Senhor deu a Job o dobro do que antes possuía.
Norwegian(i) 10 Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han bad for sine venner; og Herren øket alt det Job hadde hatt, til det dobbelte.
Romanian(i) 10 Domnul a adus pe Iov iarăş în starea lui dela început, dupăce s'a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i -a dat înapoi îndoit decît tot ce avusese.
Ukrainian(i) 10 І Господь привернув Йова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів. І помножив Господь усе, що Йов мав, удвоє.