Jeremiah 12:9

LXX_WH(i)
    9 G3165 ADV μη G4693 N-NSN σπηλαιον   N-NSM υαινης G3588 T-NSF η G2817 N-NSF κληρονομια G1473 P-GS μου G1473 P-DS εμοι G2228 CONJ η G4693 N-NSN σπηλαιον   N-DSM κυκλω G846 D-GSF αυτης   V-AAD-2P βαδισατε G4863 V-AAD-2P συναγαγετε G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G2342 N-APN θηρια G3588 T-GSM του G68 N-GSM αγρου G2532 CONJ και G2064 V-AAD-3P ελθετωσαν G3588 T-GSN του G2068 V-AAN φαγειν G846 D-ASF αυτην
HOT(i) 9 העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה לכו אספו כל חית השׂדה התיו לאכלה׃
IHOT(i) (In English order)
  9 H5861 העיט bird, H6641 צבוע unto me a speckled H5159 נחלתי Mine heritage H5861 לי העיט the birds H5439 סביב round about H5921 עליה against H1980 לכו her; come H622 אספו ye, assemble H3605 כל all H2416 חית the beasts H7704 השׂדה of the field, H857 התיו come H402 לאכלה׃ to devour.
Vulgate(i) 9 numquid avis discolor hereditas mea mihi numquid avis tincta per totum venite congregamini omnes bestiae terrae properate ad devorandum
Clementine_Vulgate(i) 9 Numquid avis discolor hæreditas mea mihi? numquid avis tincta per totum? Venite, congregamini, omnes bestiæ terræ: properate ad devorandum.
Wycliffe(i) 9 Whether myn eritage is a brid of dyuerse colours to me? whether it is a brid died thorou out? Alle beestis of the feeld, come ye, be ye gaderid togidere; haste ye for to deuoure.
Coverdale(i) 9 Myne heretage is vnto me, as a spreckled byrde, a byrde of dyuerse coloures is vpon it. Go hence, and gather all the beastes of the felde together, that they maye eate it vp.
MSTC(i) 9 Mine heritage is unto me, as a speckled bird; a bird of divers colors is upon it. Go hence, and gather all the beasts of the field together, that they may eat it up.
Matthew(i) 9 Myne heretage is vnto me, as a speckled byrde, a byrde of dyuerse coloures is vpon it. Go hence, and gathere all the beastes of the felde together, that they maye eate it vp.
Great(i) 9 Myne herytage is vnto me, as a speckled byrde, a byrde of dyuerse coloures is vpon it. Come, & gather ye to geather al the beastes of the felde. Come that ye maye eate it vp.
Geneva(i) 9 Shall mine heritage bee vnto mee, as a bird of diuers colours? are not the birdes about her, saying, Come, assemble all ye beastes of the fielde, come to eate her?
Bishops(i) 9 Is not mine heritage vnto me as a speckled birde? are not the birdes round about agaynst her? Come and gather ye together all the beastes of the fielde, come, that ye may eate it vp
DouayRheims(i) 9 Is my inheritance to me as a speckled bird? is it as a bird dyed throughout? come ye, assemble yourselves, all ye beasts of the earth, make haste to devour.
KJV(i) 9

Mine heritage is unto me as a speckled bird, the birds round about are against her; come ye, assemble all the beasts of the field, come to devour.

KJV_Cambridge(i) 9 Mine heritage is unto me as a speckled bird, the birds round about are against her; come ye, assemble all the beasts of the field, come to devour.
Thomson(i) 9 Is not this heritage of mine the den of a hyena? to me indeed it is the den around her. Go, collect all the beasts of the field and let them come and devour it.
Webster(i) 9 My heritage is to me as a speckled bird, the birds around are against her; come ye, assemble all the beasts of the field, come to devour.
Brenton(i) 9 Is not my inheritance to me a hyaena's cave, or a cave round about her? Go ye, gather together all the wild beasts of the field, and let them come to devour her.
Brenton_Greek(i) 9 Μὴ σπήλαιον ὑαίνης ἡ κληρονομία μου ἐμοὶ, ἢ σπήλαιον κύκλῳ αὐτῆς; βαδίσατε, συναγάγετε πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ φαγεῖν αὐτήν.
Leeser(i) 9 Is my heritage become unto me as a bird of prey stained with blood? so that the birds of prey are all around it? Come ye, assemble all the beasts of the field, bring them hither to devour.
YLT(i) 9 A speckled fowl is Mine inheritance to Me? Is the fowl round about against her? Come, assemble, every beast of the field, Come ye for food.
JuliaSmith(i) 9 The ravenous hyena is my inheritance to me, rushing round about upon her; go ye, gather together all the beasts of the field, set ye upon to eat her.
Darby(i) 9 My heritage is unto me [as] a speckled bird of prey; the birds of prey round about are against her. Go, assemble all the beasts of the field, bring them to devour.
ERV(i) 9 Is mine heritage unto me as a speckled bird of prey? are the birds of prey against her round about? go ye, assemble all the beasts of the field, bring them to devour.
ASV(i) 9 Is my heritage unto me as a speckled bird of prey? are the birds of prey against her round about? go ye, assemble all the beasts of the field, bring them to devour.
JPS_ASV_Byz(i) 9 Is My heritage unto Me as a speckled bird of prey? Are the birds of prey against her round about? Come ye, assemble all the beasts of the field, bring them to devour.
Rotherham(i) 9 Is it, a variegated bird of prey, that mine inheritance is to me? The birds of prey, are round about against her! Go ye, assemble all the beasts of the field bring them to devour.
CLV(i) 9 A speckled fowl [is] Mine inheritance to Me? Is the fowl round about against her? Come, assemble, every beast of the field, Come you for food."
BBE(i) 9 My heritage is like a brightly coloured bird to me; the cruel birds are attacking her on every side: go, get together all the beasts of the field, make them come for destruction.
MKJV(i) 9 My inheritance is like a speckled bird to Me; the birds all around are against her. Go, gather all the beasts of the field, bring them to devour.
LITV(i) 9 My inheritance is like a speckled bird to Me; the birds all around are against her. Come, gather all the beasts of the field, bring them to devour.
ECB(i) 9 To me, my inheritance is as a speckled swooper. Are the swoopers all around against her? Come, gather all the live beings of the field; come for food.
ACV(i) 9 Is my heritage to me as a speckled bird of prey? Are the birds of prey against her round about? Go ye, assemble all the beasts of the field; bring them to devour.
WEB(i) 9 Is my heritage to me as a speckled bird of prey? Are the birds of prey against her all around? Go, assemble all the animals of the field. Bring them to devour.
NHEB(i) 9 Is my heritage to me as a speckled bird of prey? Are the birds of prey against her all around? Go, assemble all the animals of the field, bring them to devour.
AKJV(i) 9 My heritage is to me as a speckled bird, the birds round about are against her; come you, assemble all the beasts of the field, come to devour.
KJ2000(i) 9 My heritage is unto me like a speckled bird of prey, the birds round about are against her; come you, assemble all the beasts of the field, come to devour.
UKJV(i) 9 Mine heritage is unto me as a speckled bird, the birds round about are against her; come all of you, assemble all the beasts of the field, come to devour.
EJ2000(i) 9 My heritage is unto me as a speckled bird; the birds round about are against her; come ye, assemble all the beasts of the field, come to devour her.
CAB(i) 9 Is not My inheritance to Me like a hyena's cave, or a cave round about her? Go, gather together all the wild beasts of the field, and let them come to devour her.
LXX2012(i) 9 Is not my inheritance to me a hyaena's cave, or a cave round about her? Go you⌃, gather together all the wild beasts of the field, and let them come to devour her.
NSB(i) 9 »My chosen people are like a bird attacked from all sides by hawks. Call the wild animals to come and join in the feast!
ISV(i) 9 Is my inheritance like a speckled bird of prey to me? Are the other birds of prey all around her coming against her? Go, gather all the wild animals and bring them to devour it.
LEB(i) 9 The lair of the hyena is my inheritance to me, the birds of prey* are all around her. Go, gather all of the animals* of the field, bring them to come and devour.*
MLV(i) 9 Is my heritage to me as a speckled bird of prey? Are the birds of prey against her all around? Go you*, assemble all the beasts of the field; bring them to devour.
VIN(i) 9 Is my inheritance like a speckled bird of prey to me? Are the other birds of prey all around her coming against her? Go, gather all the wild animals and bring them to devour it.
Luther1545(i) 9 Mein Erbe ist wie der sprenklige Vogel, um welchen sich die Vögel sammeln. Wohlauf und sammelt euch, alle Feldtiere; kommet und fresset!
Luther1912(i) 9 Mein Erbe ist wie der sprenklige Vogel, um welchen sich die Vögel sammeln. Wohlauf, sammelt euch, alle Feldtiere, kommt und fresset.
ELB1871(i) 9 Ist mir mein Erbteil ein bunter Raubvogel, daß Raubvögel rings um dasselbe her sind? Auf! versammelt alle Tiere des Feldes, bringet sie zum Fraße herbei!
ELB1905(i) 9 Ist mir mein Erbteil ein bunter Raubvogel, daß Raubvögel rings um dasselbe her sind? Auf! Versammelt alle Tiere des Feldes, bringet sie zum Fraße herbei!
DSV(i) 9 Mijn erfenis is Mij een gesprenkelde vogel; de vogelen zijn rondom tegen haar; komt aan, verzamelt, al gij gedierte des velds, komt om te eten!
Giguet(i) 9 Mon héritage est-il pour moi un antre d’hyène ou l’enceinte d’une caverne? Allez, rassemblez toutes les bêtes fauves de la terre, et qu’elles viennent dévorer mon héritage.
DarbyFR(i) 9 Mon héritage m'est comme un oiseau de proie tacheté; les oiseaux de proie sont contre lui, tout à l'entour. Venez, assemblez toutes les bêtes des champs, faites-les venir pour dévorer.
Martin(i) 9 Mon héritage me sera-t-il donc comme l'oiseau peint ? les oiseaux ne sont-ils pas autour de lui ? Venez, assemblez-vous, vous tous les animaux des champs, venez pour le dévorer.
Segond(i) 9 Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène; Aussi les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs, Faites-les venir pour qu'ils le dévorent!
SE(i) 9 ¿Me es por ventura mi heredad ave de muchos colores? ¿No están contra ella aves en derredor? Venid, reuníos, vosotras todas las bestias del campo, venid a devorarla.
ReinaValera(i) 9 ¿Esme mi heredad ave de muchos colores? ¿no están contra ella aves en derredor? Venid, reuníos, vosotras todas las bestias del campo, venid á devorarla.
JBS(i) 9 ¿Me es por ventura mi heredad ave de muchos colores? ¿No están contra ella aves en derredor? Venid, reuníos, vosotras todas las bestias del campo, venid a devorarla.
Albanian(i) 9 Trashëgimia ime ka qenë për mua si një shpend grabitqar lara-lara; shpendët grabitqarë hidhen kundër saj nga çdo anë. Shkoni, mblidhini tërë kafshët e fushës, sillini këtu që t'i gëlltisin!
RST(i) 9 Удел Мой стал у Меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери: идите пожирать его.
Arabic(i) 9 جارحة ضبع ميراثي لي. الجوارح حواليه عليه. هلم اجمعوا كل حيوان الحقل. ايتوا بها للاكل.
Bulgarian(i) 9 Наследството Ми е за Мен като пъстра хищна птица, хищните птици отвред са против него. Идете, съберете всичките полски зверове, докарайте ги за ядене.
Croatian(i) 9 Zar je baština moja šarena ptica oko koje odasvud druge slijeću? Hajde, skupite se, sve divlje zvijeri, dođite žderati.
BKR(i) 9 A což ptákem dravým jest mi dědictví mé? Což ptactvo vůkol bude proti němu? Jdětež nu, shromažďte se všecka zvířata polní, sejděte se k jídlu.
Danish(i) 9 Er min Arv bleven mig som en spraglet Rovfugl? Rovfuglene omringe den; gaar, samler alle vilde Dyr paa Marken, lader dem komme at æde!
CUV(i) 9 我 的 產 業 向 我 豈 如 斑 點 的 鷙 鳥 呢 ? 鷙 鳥 豈 在 他 四 圍 攻 擊 他 呢 ? 你 們 要 去 聚 集 田 野 的 百 獸 , 帶 來 吞 吃 罷 !
CUVS(i) 9 我 的 产 业 向 我 岂 如 斑 点 的 鸷 鸟 呢 ? 鸷 鸟 岂 在 他 四 围 攻 击 他 呢 ? 你 们 要 去 聚 集 田 野 的 百 兽 , 带 来 吞 吃 罢 !
Esperanto(i) 9 Mia heredajxo farigxis kiel diverskolora rabobirdo, kiun cxirkauxe atakis aliaj rabobirdoj. Venu, kolektigxu, cxiuj bestoj de la kampo, venu, por formangxi gxin.
Finnish(i) 9 Minun perintöni on niinkuin kirjava lintu, jonka ympärille linnut heitänsä kokoovat; nouskaat ja kootkaat teitänne kaikki eläimet kedolla, tulkaat ja syökäät.
FinnishPR(i) 9 Onko minun perintöosani kirjava petolintu, jonka ympärillä on petolintuja? Menkää, kootkaa kaikki metsän eläimet, tuokaa ne ruualle.
Haitian(i) 9 Pèp ki te rele m' pa m' lan tankou yon zwazo tout koulè, malfini sènen l' toupatou. Ale non! Sanble tout bèt nan bwa. Fè yo vini pran pa yo nan manje a!
Hungarian(i) 9 Tarka madár-é az én örökségem nékem? Nem [gyûlnek-]é ellene madarak mindenfelõl? Jõjjetek, seregeljetek össze mind ti mezei vadak; siessetek az evésre!
Indonesian(i) 9 Mereka seperti burung yang diserang oleh elang dari segala pihak. Panggillah segala binatang hutan untuk turut menghabiskan mereka.
Italian(i) 9 La mia eredità mi è stata come un uccello vaiolato; o uccelli, venite contro a lei d’ogn’intorno; andate, radunatevi, voi tutte le fiere della campagna, venite per mangiare.
ItalianRiveduta(i) 9 La mia eredità è stata per me come l’uccello rapace screziato; gli uccelli rapaci si gettan contro di lei da ogni parte. Andate, radunate tutte le bestie della campagna, fatele venire a divorare!
Korean(i) 9 내 산업이 내게 대하여는 무늬 있는 매가 아니냐 매들이 그를 에워싸지 아니하느냐 너희는 가서 들짐승들을 모아다가 그것을 삼키게 하라
Lithuanian(i) 9 Argi mano paveldėjimas margas paukštis, kad paukščiai apspitę puola jį? Ateikite, susirinkite, visi laukiniai žvėrys, ateikite ėsti!
PBG(i) 9 Izali ptakiem drapieżnym jest mi dziedzictwo moje? Izali ptastwo będzie w około przeciwko niemu? Idźcież, zbierzcie się wszystkie zwierzęta polne, zejdźci się do żeru.
Portuguese(i) 9 Acaso é para mim a minha herança como uma ave de rapina de varias cores? Andam as aves de rapina contra ela em redor? Ide, pois, ajuntai a todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem.
Norwegian(i) 9 Er min arv en spraglet rovfugl? Det er jo rovfugler rundt omkring den! Gå avsted og samle alle markens dyr, la dem komme hit og ete!
Romanian(i) 9 A ajuns oare moştenirea Mea pentru Mine o pasăre de pradă pestriţă, în jurul căreia se strîng păsările de pradă?``,,Duceţi-vă, şi strîngeţi toate fiarele cîmpului, şi aduceţi-le ca s'o mănînce!``
Ukrainian(i) 9 Чи для Мене спадок Мій, хижий птах різнобарвний, що хижі птахи позлітались круг нього? Ідіть, позбирайте усю польову звірину, спровадьте, щоб жерли!
Reformed Dating