Genesis 6:5

LXX_WH(i)
    5 G3708 V-AAPNS ιδων G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3754 CONJ οτι G4129 V-API-3P επληθυνθησαν G3588 T-NPF αι G2549 N-NPF κακιαι G3588 T-GPM των G444 N-GPM ανθρωπων G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2532 CONJ και G3956 A-NSM πας G5100 I-NSM τις   V-PMI-3S διανοειται G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2588 N-DSF καρδια G846 D-GSM αυτου G1960 ADV επιμελως G1909 PREP επι G3588 T-APN τα G4190 A-APN πονηρα G3956 A-APF πασας G3588 T-APF τας G2250 N-APF ημερας
HOT(i) 5 וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשׁבת לבו רק רע כל היום׃
Vulgate(i) 5 videns autem Deus quod multa malitia hominum esset in terra et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni tempore
Clementine_Vulgate(i) 5 Videns autem Deus quod multa malitia hominum esset in terra, et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni tempore,
Wycliffe(i) 5 Sotheli God seiy that myche malice of men was in erthe, and that al the thouyt of herte was ententif to yuel in al tyme,
Tyndale(i) 5 And whan the LORde sawe yt the wekednesse of man was encreased apon the erth and that all the ymaginacion and toughtes of his hert was only evell continually
Coverdale(i) 5 But whan the LORDE sawe yt the wickednes of man was increased vpon ye earth, and that all ye thought and imaginacion of their hert was but onely euell contynually,
MSTC(i) 5 And when the LORD saw that the wickedness of man was increased upon the earth, and that all the imagination and thoughts of his heart was only evil continually,
Matthew(i) 5 And whan the Lord saw that the wekednesse of man was encreased vpon the erth, & that al the ymaginacion & thoughtes of his hert was only euell contynually,
Great(i) 5 But God sawe that the malyce of man was greate in the erth, and all the ymaginacyon of the thoughtes of hys hert was onely euell euery daye.
Geneva(i) 5 When the Lord sawe that the wickednesse of man was great in the earth, and all the imaginations of the thoughtes of his heart were onely euill continually,
Bishops(i) 5 But God sawe that the malice of man was great in the earth, and all the imagination of the thoughtes of his heart [was] only euyll euery day
DouayRheims(i) 5 And God seeing that the wickedness of men was great on the earth, and that all the thought of their heart was bent upon evil at all times,
KJV(i) 5

And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.

KJV_Cambridge(i) 5 And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
Thomson(i) 5 So when the Lord God saw that the wickedness of the men on the earth was multiplied, and that every one was in his heart studiously and continually bent upon evils,
Webster(i) 5 And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
Brenton(i) 5 (6:6) And the Lord God, having seen that the wicked actions of men were multiplied upon the earth, and that every one in his heart was intently brooding over evil continually,
Brenton_Greek(i) 5 Ἰδὼν δὲ Κύριος ὁ Θεὸς, ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας.
Leeser(i) 5 And God saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
YLT(i) 5 And Jehovah seeth that abundant is the wickedness of man in the earth, and every imagination of the thoughts of his heart only evil all the day;
JuliaSmith(i) 5 And Jehovah will see that great the evil of man in the earth, and every formation of the thoughts of his heart only evil all the days.
Darby(i) 5 And Jehovah saw that the wickedness of Man was great on the earth, and every imagination of the thoughts of his heart only evil continually.
ERV(i) 5 And the LORD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
ASV(i) 5 And Jehovah saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
JPS_ASV_Byz(i) 5 And the LORD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
Rotherham(i) 5 Then Yahweh saw that great, was the wickedness of man in the earth, and that, every purpose of the devices of his heart, was only wicked all the day;
CLV(i) 5 And seeing is Yahweh Elohim that much is the evil of humanity in the earth, and every form of the devices of its heart is but evil all its days.
BBE(i) 5 And the Lord saw that the sin of man was great on the earth, and that all the thoughts of his heart were evil.
MKJV(i) 5 And Jehovah saw that the wickedness of man was great in the earth, and every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
LITV(i) 5 And Jehovah saw that the evil of man was great on the earth, and every imagination of the thoughts of his heart was only evil all the day long.
ECB(i) 5 and Yah Veh sees that the evil of humanity is great in the earth and that every imagination of the fabrications of his heart is only evil every day.
ACV(i) 5 And LORD saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
WEB(i) 5 Yahweh saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of man’s heart was continually only evil.
NHEB(i) 5 The LORD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
AKJV(i) 5 And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
KJ2000(i) 5 And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
UKJV(i) 5 And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
EJ2000(i) 5 And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
CAB(i) 5 (6:6) And the Lord God, having seen that the wicked actions of men were multiplied upon the earth, and that everyone in his heart was intently brooding over evil continually,
LXX2012(i) 5 And the Lord God, having seen that the wicked actions of men were multiplied upon the earth, and that every one in his heart was intently brooding over evil continually,
NSB(i) 5 Jehovah saw how great man’s wickedness on the earth had become. Every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time.
ISV(i) 5 The LORD saw that human evil had grown significantly throughout the earth. Every inclination of people's thoughts was only evil on a continuous basis.
LEB(i) 5 And Yahweh saw that the evil of humankind was great upon the earth, and every inclination of the thoughts of his heart was always* only evil.
MLV(i) 5 And Jehovah saw that the wickedness of man was great on the earth and that every imagination of the thoughts of his heart was only continually evil.
VIN(i) 5 the LORD saw how great man's wickedness on the earth had become. Every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time.
Luther1545(i) 5 Da aber der HERR sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar,
Luther1912(i) 5 Da aber der HERR sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar,
ELB1871(i) 5 Und Jehova sah, daß des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.
ELB1905(i) 5 Und Jahwe sah, daß des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.
DSV(i) 5 En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.
Giguet(i) 5 Or, le Seigneur Dieu avant vu que les méchancetés des hommes étaient multipliées sur la terre, et que chacun en son cœur tous les jours s’appliquait à penser au mal,
DarbyFR(i) 5 Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son coeur n'était que méchanceté en tout temps.
Martin(i) 5 Et l'Eternel voyant que la malice des hommes était très-grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur coeur n'était que mal en tout temps;
Segond(i) 5 L'Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
SE(i) 5 Y vio el SEÑOR que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo.
ReinaValera(i) 5 Y vió Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
JBS(i) 5 Y vio el SEÑOR que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo.
Albanian(i) 5 Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë.
RST(i) 5 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;
Arabic(i) 5 ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض. وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم.
ArmenianEastern(i) 5 Երբ Տէր Աստուած տեսաւ, որ մարդկանց չարագործութիւնները բազմանում են երկրի վրայ, եւ ամէն ոք իր մտքում ամէն օր խնամքով չարագործութիւններ է նիւթում,
Bulgarian(i) 5 И ГОСПОД видя, че се умножаваше злината на човека по земята и че всичките въображения на мислите на сърцето му бяха само зло цял ден.
Croatian(i) 5 Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.
BKR(i) 5 Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas,
Danish(i) 5 Og HERREN saa, at Menneskets Ondskab var stor paa Jorden, og at alt hans Hjertes Tankers Paafund var ikkun ondt hver Dag.
CUV(i) 5 耶 和 華 見 人 在 地 上 罪 惡 很 大 , 終 日 所 思 想 的 盡 都 是 惡 ,
CUVS(i) 5 耶 和 华 见 人 在 地 上 罪 恶 很 大 , 终 日 所 思 想 的 尽 都 是 恶 ,
Esperanto(i) 5 Kaj la Eternulo vidis, ke granda estas la malboneco de la homoj sur la tero kaj ke cxiuj pensoj kaj intencoj de iliaj koroj estas nur malbono en cxiu tempo;
Estonian(i) 5 .Kui Issand nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik Ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad,
Finnish(i) 5 Mutta Herra näki ihmisen pahuuden suureksi maan päällä; ja kaikki hänen sydämensä aivoitus ja ajatus oli ainoastansa paha joka aika.
FinnishPR(i) 5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,
Haitian(i) 5 Seyè a wè jan lèzòm te mechan toupatou sou latè, ki jan tout lajounen se move lide ase ki te nan tèt yo.
Hungarian(i) 5 És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
Indonesian(i) 5 TUHAN melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi; semua pikiran mereka selalu jahat.
Italian(i) 5 E il Signore, veggendo che la malvagità degli uomini era grande in terra; e che tutte le immaginazioni de’ pensieri del cuor loro non erano altro che male in ogni tempo,
ItalianRiveduta(i) 5 E l’Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo.
Korean(i) 5 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고
Lithuanian(i) 5 Viešpats, matydamas, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti,
PBG(i) 5 A widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie myśli serca ich tylko złe było po wszystkie dni;
Portuguese(i) 5 Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente.
Norwegian(i) 5 Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfund bare var onde den hele dag.
Romanian(i) 5 Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pămînt, şi că toate întocmirile gîndurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
Ukrainian(i) 5 І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і ввесь нахил думки серця її тільки зло повсякденно.