Jeremiah 33:15-17

DSV_Strongs(i)
  15 H3117 In die dagen H6256 , en te dier tijd H1732 zal Ik David H6780 een SPRUIT H6666 der gerechtigheid H6779 [H8686] doen uitspruiten H4941 ; en Hij zal recht H6666 en gerechtigheid H6213 [H8804] doen H776 op aarde.
  16 H3117 In die dagen H3063 zal Juda H3467 [H8735] verlost worden H3389 , en Jeruzalem H983 zeker H7931 [H8799] wonen H7121 [H8799] ; en deze is, die haar roepen zal H3072 : De HEERE, onze GERECHTIGHEID.
  17 H559 [H8804] Want zo zegt H3068 de HEERE H1732 : Aan David H3808 zal niet H3772 [H8735] worden afgesneden H376 een Man H3678 , Die op den troon H1004 van het huis H3478 Israels H3427 [H8802] zitte.