Jeremiah 33:15-17

ABP_GRK(i)
  15 G1722 εν G1565 εκείναις G3588 ταις G2250 ημέραις G2532 και G1722 εν G3588 τω G2540 καιρώ εκείνω G1565   G985 βλαστήσαι G4160 ποιήσω G3588 τω G* Δαυίδ G986 βλαστόν G1343 δικαιοσύνης G2532 και G936 βασιλεύσει G935 βασιλεύς G2532 και G4920 συνήσεται G2532 και G4160 ποιήσει G2917 κρίμα G2532 και G1343 δικαιοσύνην G1722 εν G3588 τη G1093 γη
  16 G1722 εν G3588 ταις G2250 ημέραις εκείναις G1565   G4982 σωθήσετα Ιούδας G*   G2532 και G* Ιερουσαλήμ G2730 κατοικήσει G4006.1 πεποιθότως G2532 και G3778 τούτό G1510.2.3 εστιν G3588 το G3686 όνομα G3739 ο G2564 καλέσουσιν G1473 αυτώ G2962 κύριος G1342 δίκαιος ημών G1473  
  17 G3754 ότι G3779 ούτω G3004 λέγει G2962 κύριος G3756 ουκ G1952 επιλείψει G3588 τω G* Δαυίδ G435 ανήρ G2521 καθήμενος G1909 επί G3588 του G2362 θρόνου G* Ισραήλ