Matthew 12:40

Stephanus(i) 40 ωσπερ γαρ ην ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως εσται ο υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας
LXX_WH(i)
    40 G5618 ADV ωσπερ G1063 CONJ γαρ G2258 [G5713] V-IXI-3S ην G2495 N-NSM ιωνας G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2836 N-DSF κοιλια G3588 T-GSN του G2785 N-GSN κητους G5140 A-APF τρεις G2250 N-APF ημερας G2532 CONJ και G5140 A-APF τρεις G3571 N-APF νυκτας G3779 ADV ουτως G2071 [G5704] V-FXI-3S εσται G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G3588 T-GSM του G444 N-GSM ανθρωπου G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2588 N-DSF καρδια G3588 T-GSF της G1093 N-GSF γης G5140 A-APF τρεις G2250 N-APF ημερας G2532 CONJ και G5140 A-APF τρεις G3571 N-APF νυκτας
Tischendorf(i)
  40 G5618 ADV ὥσπερ G1063 CONJ γὰρ G1510 V-IAI-3S ἦν G2495 N-NSM Ἰωνᾶς G1722 PREP ἐν G3588 T-DSF τῇ G2836 N-DSF κοιλίᾳ G3588 T-GSN τοῦ G2785 N-GSN κήτους G5140 A-APF τρεῖς G2250 N-APF ἡμέρας G2532 CONJ καὶ G5140 A-APF τρεῖς G3571 N-APF νύκτας, G3779 ADV οὕτως G1510 V-FDI-3S ἔσται G3588 T-NSM G5207 N-NSM υἱὸς G3588 T-GSM τοῦ G444 N-GSM ἀνθρώπου G1722 PREP ἐν G3588 T-DSF τῇ G2588 N-DSF καρδίᾳ G3588 T-GSF τῆς G1093 N-GSF γῆς G5140 A-APF τρεῖς G2250 N-APF ἡμέρας G2532 CONJ καὶ G5140 A-APF τρεῖς G3571 N-APF νύκτας.
Tregelles(i) 40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
TR(i)
  40 G5618 ADV ωσπερ G1063 CONJ γαρ G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G2495 N-NSM ιωνας G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2836 N-DSF κοιλια G3588 T-GSN του G2785 N-GSN κητους G5140 A-APF τρεις G2250 N-APF ημερας G2532 CONJ και G5140 A-APF τρεις G3571 N-APF νυκτας G3779 ADV ουτως G1510 (G5704) V-FXI-3S εσται G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G3588 T-GSM του G444 N-GSM ανθρωπου G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2588 N-DSF καρδια G3588 T-GSF της G1093 N-GSF γης G5140 A-APF τρεις G2250 N-APF ημερας G2532 CONJ και G5140 A-APF τρεις G3571 N-APF νυκτας
Nestle(i) 40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
RP(i) 40 ωσπερ 5618 {ADV} γαρ 1063 {CONJ} ην 1510 5707 {V-IAI-3S} ιωνας 2495 {N-NSM} εν 1722 {PREP} τη 3588 {T-DSF} κοιλια 2836 {N-DSF} του 3588 {T-GSN} κητους 2785 {N-GSN} τρεις 5140 {A-APF} ημερας 2250 {N-APF} και 2532 {CONJ} τρεις 5140 {A-APF} νυκτας 3571 {N-APF} ουτως 3779 {ADV} εσται 1510 5695 {V-FDI-3S} ο 3588 {T-NSM} υιος 5207 {N-NSM} του 3588 {T-GSM} ανθρωπου 444 {N-GSM} εν 1722 {PREP} τη 3588 {T-DSF} καρδια 2588 {N-DSF} της 3588 {T-GSF} γης 1093 {N-GSF} τρεις 5140 {A-APF} ημερας 2250 {N-APF} και 2532 {CONJ} τρεις 5140 {A-APF} νυκτας 3571 {N-APF}
SBLGNT(i) 40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
f35(i) 40 ωσπερ γαρ ην ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως εσται ο υιος του ανψρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκταv
IGNT(i)
  40 G5618 ωσπερ   G1063 γαρ FOR EVEN AS G2258 (G5713) ην WAS G2495 ιωνας JONAH G1722 εν IN G3588 τη THE G2836 κοιλια BELLY G3588 του OF THE G2785 κητους GREAT FISH G5140 τρεις THREE G2250 ημερας DAYS G2532 και AND G5140 τρεις THREE G3571 νυκτας NIGHTS, G3779 ουτως THUS G2071 (G5704) εσται SHALL BE G3588 ο THE G5207 υιος   G3588 του SON G444 ανθρωπου OF MAN G1722 εν IN G3588 τη THE G2588 καρδια HEART G3588 της OF THE G1093 γης EARTH G5140 τρεις THREE G2250 ημερας DAYS G2532 και AND G5140 τρεις THREE G3571 νυκτας NIGHTS.
ACVI(i)
   40 G1063 CONJ γαρ FOR G5618 ADV ωσπερ AS G2495 N-NSM ιωνας JONAH G2258 V-IXI-3S ην WAS G1722 PREP εν IN G3588 T-DSF τη THA G2836 N-DSF κοιλια BELLY G3588 T-GSN του OF THE G2785 N-GSN κητους SEA-CREATURE G5140 N-APF τρεις THREE G2250 N-APF ημερας DAYS G2532 CONJ και AND G5140 N-APF τρεις THREE G3571 N-APF νυκτας NIGHTS G3779 ADV ουτως SO G3588 T-NSM ο THO G5207 N-NSM υιος SON G3588 T-GSM του OF THO G444 N-GSM ανθρωπου MAN G2071 V-FXI-3S εσται WILL BE G1722 PREP εν IN G3588 T-DSF τη THA G2588 N-DSF καρδια HEART G3588 T-GSF της OF THA G1093 N-GSF γης EARTH G5140 N-APF τρεις THREE G2250 N-APF ημερας DAYS G2532 CONJ και AND G5140 N-APF τρεις THREE G3571 N-APF νυκτας NIGHTS
Vulgate(i) 40 sicut enim fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus sic erit Filius hominis in corde terrae tribus diebus et tribus noctibus
Clementine_Vulgate(i) 40 { Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus, et tribus noctibus, sic erit Filius hominis in corde terræ tribus diebus et tribus noctibus.}
WestSaxon990(i) 40 Witodlice swa swa ionas wæs on þæs hwæles innoþe þry dagas & þreo niht. swa byþ mannes sunu on eorþan heortan þry dagas & þreo niht;
WestSaxon1175(i) 40 Witodlice swa swa ionas wæs on þas hwæles innoðe þreo dages & þreo niht. swa beoð mannes sune on eorðan heortan þreo dages & þreo niht.
Wycliffe(i) 40 For as Jonas was in the wombe of a whal thre daies and thre nyytis, so mannus sone shal be in the herte of the erthe thre daies and thre nyytis.
Tyndale(i) 40 For as Ionas was thre dayes and thre nyghtes in the whales belly: soo shall ye sonne of man be thre dayes and thre nyghtes in ye hert of ye erth.
Coverdale(i) 40 For as Ionas was thre dayes and thre nightes in the Whalles bely, so shal the sonne of ma be thre dayes and thre nightes in the hert of the earth.
MSTC(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the whale's belly; so shall the son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
Matthew(i) 40 For as Ionas was thre dayes and thre nyghtes in the whales bellye: so shall the sonne of man be thre dayes and thre nyghtes in the herte of the earth.
Great(i) 40 For as Ionas was thre dayes and thre nightes in the whales belly, so shall the sonne of man be thre dayes and thre nightes in the herte of the erth.
Geneva(i) 40 For as Ionas was three daies and three nights in the whales belly: so shall the Sonne of man be three daies and three nights in ye heart of the earth.
Bishops(i) 40 For as Ionas was three dayes, and three nyghtes, in the Whales belly: so shall the sonne of man be three dayes, and three nyghtes, in the heart of the earth
DouayRheims(i) 40 For as Jonas was in the whale's belly three days and three nights: so shall the Son of man be in the heart of the earth three days and three nights.
KJV(i) 40

For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.

KJV_Cambridge(i) 40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
Mace(i) 40 for as Jonas was three days and three nights in the whale's belly: so shall the son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
Whiston(i) 40 For as Jonas was three days and three nights in the whales belly: so shall the Son of man also be three days and three nights in the heart of the earth.
Wesley(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
Worsley(i) 40 for as Jonas was three days and three nights in the whale's belly, so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
Haweis(i) 40 for as Jonah was in the belly of the whale three days and three nights; so shall the Son of man be in the heart of the earth three days and three nights.
Thomson(i) 40 For as Jonas was three days and three nights in the belly of the great fish, so the son of man will be three days and three nights in the heart of the earth.
Webster(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the whale's belly: so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
Living_Oracles(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the stomach of the great fish, the Son of Man will be three days and three nights in the bosom of the earth.
Etheridge(i) 40 for as Jaunon was in the belly of the fish three days and three nights, so the Son of man shall be in the heart of the earth three days and three nights.
Murdock(i) 40 For as Jonah was in the belly of the fish three days and three nights; so will the Son of man be in the heart of the earth three days and three nights.
Sawyer(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the fish, so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
Diaglott(i) 40 Like as for was Jonas in the belly of the fish three days and three nights; so shall be the son of the man in the heart of the earth three days and three nights.
ABU(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the fish, so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
Anderson(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
Noyes(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
YLT(i) 40 for, as Jonah was in the belly of the fish three days and three nights, so shall the Son of Man be in the heart of the earth three days and three nights.
JuliaSmith(i) 40 For as Jonas was in the whale's belly three days and three nights; so shall the Son of man be in the heart of the earth three days and three nights.
Darby(i) 40 For even as Jonas was in the belly of the great fish three days and three nights, thus shall the Son of man be in the heart of the earth three days and three nights.
ERV(i) 40 for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
ASV(i) 40 for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
JPS_ASV_Byz(i) 40 for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale, so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
Rotherham(i) 40 For, just as was Jonah in the belly of the sea-monster three days and three nights, so, will be the Son of Man, in the heart of the earth, three days and three nights.
Twentieth_Century(i) 40 For, just as 'Jonah was inside the sea-monster three days and three nights,' so shall the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.
Godbey(i) 40 For as Jonah was in the stomach of the whale three days and three nights, so shall the Son of man be in the heart of the earth three days and three nights.
WNT(i) 40 For just as JONAH WAS THREE DAYS IN THE SEA-MONSTER'S BELLY, so will the Son of Man be three days in the heart of the earth.
Worrell(i) 40 For, as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so shall the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.
Moffatt(i) 40 for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale, so the Son of man will be three days and three nights in the heart of the earth.
Goodspeed(i) 40 For just as Jonah was in the maw of the whale for three days and nights, the Son of Man will be three days and nights in the heart of the earth.
Riverside(i) 40 For as Jonah was in the belly of the whale three days and three nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth three days and three nights.
MNT(i) 40 "For just as Jonah was three days and three nights in the sea-monster's belly, so the Son of man will be three days and three nights in the heart of the earth.
Lamsa(i) 40 For as Jonah was in the whaleÆs belly three days and three nights, so the Son of man will be in the heart of the earth, three days and three nights.
CLV(i) 40 For even as Jonah was in the bowel of the sea monster three days and three nights, thus will the Son of Mankind be in the heart of the earth three days and three nights."
Williams(i) 40 For as Jonah was in the whale's stomach for three days and nights, the Son of Man will be three days and nights in the heart of the earth.
BBE(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the stomach of the great fish, so will the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
MKJV(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man shall be three days and three nights in the heart of the earth.
LITV(i) 40 And even as "Jonah was in the belly of the huge fish three days and three nights," so shall the Son of man be in the heart of the earth three days and three nights. Jon. 1:17
ECB(i) 40 for exactly as Yonah was three days and three nights in the belly of the monster; thus is the Son of humanity three days and three nights in the heart of the earth.
AUV(i) 40 For just like Jonah was in the stomach of the huge fish for three days and nights, so the Son of man will be in the heart of the earth [i.e., the cave-tomb] for three days and nights.
ACV(i) 40 For as Jonah was in the belly of the sea-creature three days and three nights, so the Son of man will be in the heart of the earth three days and three nights.
Common(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so the Son of Man will be three days and three nights in the heart of the earth.
WEB(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.
NHEB(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.
AKJV(i) 40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
KJC(i) 40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
KJ2000(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
UKJV(i) 40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
RKJNT(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of a huge fish; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
EJ2000(i) 40 for as Jonah was three days and three nights in the whale’s belly, so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
CAB(i) 40 For just as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.
WPNT(i) 40 For just as Jonah was three days and three nights in the stomach of the sea monster, so will the Son of the Man be three days and three nights in the heart of the earth.
JMNT(i) 40 "You see, just as Jonah was within the midst of the belly of the huge fish (or: sea monster) [for] three days and three nights [Jonah. 1:17], thus in this way will the Son of the Man (humanity's son; = Adam's son) continue being within the heart of the earth [for] three days and three nights.
NSB(i) 40 »Just as Jonah was three days and three nights in the belly of the huge fish, so the Son of man will be three days and three nights in the heart of the earth [the grave].
ISV(i) 40 because just as Jonah was in the stomach of the sea creature for three days and three nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth for three days and three nights.
LEB(i) 40 For just as Jonah was in the belly of the huge fish three days and three nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth three days and three nights.
BGB(i) 40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
BIB(i) 40 ὥσπερ (Just as) γὰρ (for) ἦν (was) Ἰωνᾶς (Jonah) ἐν (in) τῇ (the) κοιλίᾳ (belly) τοῦ (of the) κήτους (great fish) τρεῖς (three) ἡμέρας (days) καὶ (and) τρεῖς (three) νύκτας (nights), οὕτως (so) ἔσται (will be) ὁ (the) Υἱὸς (Son) τοῦ (-) ἀνθρώπου (of Man) ἐν (in) τῇ (the) καρδίᾳ (heart) τῆς (of the) γῆς (earth) τρεῖς (three) ἡμέρας (days) καὶ (and) τρεῖς (three) νύκτας (nights).
BLB(i) 40 For just as Jonah was in the belly of the great fish three days and three nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth three days and three nights.
BSB(i) 40 For just as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so the Son of Man will be three days and three nights in the heart of the earth.
MLV(i) 40 for just-as Jonah was three days and three nights in the belly of the sea-creature; so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.
VIN(i) 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man shall be three days and three nights in the heart of the earth.
Luther1545(i) 40 Denn gleichwie Jona war drei Tage und drei Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Sohn drei Tage und drei Nächte mitten in der Erde sein.
Luther1912(i) 40 Denn gleichwie Jona war drei Tage und drei Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Sohn drei Tage und drei Nächte mitten in der Erde sein.
ELB1871(i) 40 Denn gleichwie Jonas drei Tage und drei Nächte in dem Bauche des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte in dem Herzen der Erde sein.
ELB1905(i) 40 Denn gleichwie Jonas drei Tage und drei Nächte in dem Bauche des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte in dem Herzen der Erde sein.
DSV(i) 40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
DarbyFR(i) 40 Car, comme Jonas fut dans le ventre du cétacé trois jours et trois nuits, ainsi le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.
Martin(i) 40 Car comme Jonas fut dans le ventre de la baleine trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits.
Segond(i) 40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.
SE(i) 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
ReinaValera(i) 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
JBS(i) 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
Albanian(i) 40 Në fakt ashtu si Jona qëndroi tri ditë e tri net në barkun e peshkut të madh, kështu Biri i njeriut do të qëndrojë tri ditë e tri net në zemër të tokës.
RST(i) 40 ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.
Peshitta(i) 40 ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗܘܐ ܝܘܢܢ ܒܟܪܤܗ ܕܢܘܢܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘܢ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܒܠܒܗ ܕܐܪܥܐ ܬܠܬܐ ܐܝܡܡܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘܢ ܀
Arabic(i) 40 لانه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة ايام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة ايام وثلاث ليال
Amharic(i) 40 ዮናስ በዓሣ አንባሪ ሆድ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት እንደ ነበረ፥ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት ይኖራል።
Armenian(i) 40 Որովհետեւ ինչպէս Յովնան մնաց կէտ ձուկին փորին մէջ՝ երեք օր ու երեք գիշեր, այնպէս մարդու Որդին պիտի մնայ երկրի սիրտին մէջ՝ երեք օր եւ երեք գիշեր:
ArmenianEastern(i) 40 որովհետեւ, ինչպէս Յովնանը երեք օր ու երեք գիշեր կէտի փորի մէջ էր, նոյնպէս եւ մարդու Որդին երկրի ընդերքում՝ երեք օր ու երեք գիշեր:
Breton(i) 40 Rak evel ma voe Jona tri devezh ha teir nozvezh e kof ur pesk bras, evel-se e vo Mab an den tri devezh ha teir nozvezh e kalon an douar.
Basque(i) 40 Ecen hala nola Ionas balenaren sabelean hirur egun eta hirur gau içan baitzén: hala içanen da guiçonaren Semea lurraren bihotzean, hirur egun eta hirur gau.
Bulgarian(i) 40 Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.
Croatian(i) 40 Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.
BKR(i) 40 Nebo jakož byl Jonáš v břiše velryba tři dni a tři noci, takť bude Syn člověka v srdci země tři dni a tři noci.
Danish(i) 40 Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Hvalfiskens Bug, saaledes skal Menneskens Søn være tre Dage og tre Nætter i Jordens Skjød.
CUV(i) 40 約 拿 三 日 三 夜 在 大 魚 肚 腹 中 , 人 子 也 要 這 樣 三 日 三 夜 在 地 裡 頭 。
CUVS(i) 40 约 拿 叁 日 叁 夜 在 大 鱼 肚 腹 中 , 人 子 也 要 这 样 叁 日 叁 夜 在 地 里 头 。
Esperanto(i) 40 cxar kiel Jona estis tri tagojn kaj tri noktojn en la ventro de la marmonstro, tiel la Filo de homo estos tri tagojn kaj tri noktojn en la koro de la tero.
Estonian(i) 40 Sest otsegu Joona oli valaskala kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd.
Finnish(i) 40 Sillä niinkuin Jona oli valaskalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin pitää myös Ihmisen Pojan maan sydämessä kolme päivää ja kolme yötä oleman.
FinnishPR(i) 40 Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.
Georgian(i) 40 რამეთუ ვითარცა-იგი იყო იონა მუცელსა ვეშაპისასა სამ დღე და სამ ღამე, ეგრეთ იყოს ძე კაცისაჲ გულსა ქუეყანისასა სამ დღე და სამ ღამე.
Haitian(i) 40 Menm jan Jonas te pase twa jou twa nwit nan vant gwo pwason an, konsa tou Moun Bondye voye nan lachè a gen pou pase twa jou twa nwit anba tè.
Hungarian(i) 40 Mert a miképen Jónás három éjjel és három nap volt a czethal gyomrában, azonképen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.
Indonesian(i) 40 Yunus tinggal tiga hari tiga malam di dalam perut ikan besar. Begitu juga Anak Manusia akan tinggal tiga hari tiga malam di dalam perut bumi.
Italian(i) 40 Perciocchè, siccome Giona fu tre giorni, e tre notti, nel ventre della balena, così sarà il Figliuol dell’uomo tre giorni, e tre notti, nel cuor della terra.
ItalianRiveduta(i) 40 Poiché, come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così starà il Figliuolo dell’uomo nel cuor della terra tre giorni e tre notti.
Japanese(i) 40 即ち「ヨナが三日三夜、大魚の腹の中に在りし」ごとく、人の子も三日三夜、地の中に在るべきなり。
Kabyle(i) 40 Axaṭer akken yesɛedda nnbi Yunes tlata wussan d tlata wuḍan deg uɛebbuḍ n uḥewtiw ameqqran di lebḥeṛ, akken daɣen ara yesɛeddi Mmi-s n bunadem tlata wussan d tlata wuḍan zdaxel n wakal.
Korean(i) 40 요나가 밤낮 사흘을 큰 물고기 뱃속에 있었던 것같이 인자도 밤낮 사흘을 땅 속에 있으리라
Latvian(i) 40 Kā Jonass trīs dienas un trīs naktis bija lielzivs iekšās, tā Cilvēka Dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes klēpī.
Lithuanian(i) 40 Kaip Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis banginio pilve, taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje.
PBG(i) 40 Albowiem jako Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak będzie Syn człowieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.
Portuguese(i) 40 pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do homem três dias e três noites no seio da terra.
ManxGaelic(i) 40 Son myr va Jonas three laghyn as three oieghyn ayns bolg y whale: myr shen bee Mac y dooinney three laghyn as three oieghyn ayns cree yn thallooin.
Norwegian(i) 40 For likesom Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, således skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens skjød.
Romanian(i) 40 Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pîntecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pămîntului.
Ukrainian(i) 40 Як Йона перебув у середині китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі й Син Людський у серці землі.
UkrainianNT(i) 40 Бо, як Йона був три днї й три ночі у кита в череві, так буде й Син чоловічий три днї й три ночі в серцї землі.