Deuteronomy 3:13

LXX_WH(i)
    13 G2532 CONJ και G3588 T-ASN το G2645 A-ASN καταλοιπον G3588 T-GSM του   N-PRI γαλααδ G2532 CONJ και G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την   N-PRI βασαν G932 N-ASF βασιλειαν   N-PRI ωγ G1325 V-AAI-1S εδωκα G3588 T-DSN τω   A-DSN ημισει G5443 N-GSF φυλης   N-PRI μανασση G2532 CONJ και G3956 A-ASF πασαν G4066 A-ASF περιχωρον   N-PRI αργοβ G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την   N-PRI βασαν G1565 D-ASF εκεινην G1065 N-NSF γη   N-PRI ραφαιν G3049 V-FPI-3S λογισθησεται
HOT(i) 13 ויתר הגלעד וכל הבשׁן ממלכת עוג נתתי לחצי שׁבט המנשׁה כל חבל הארגב לכל הבשׁן ההוא יקרא ארץ רפאים׃
Vulgate(i) 13 reliquam autem partem Galaad et omnem Basan regni Og tradidi mediae tribui Manasse omnem regionem Argob cuncta Basan vocatur terra gigantum
Clementine_Vulgate(i) 13 Reliquam autem partem Galaad, et omnem Basan regni Og, tradidi mediæ tribui Manasse, omnem regionem Argob: cunctaque Basan vocatur Terra gigantum.
Wycliffe(i) 13 Forsothe Y yaf the tother part of Galaad, and al Basan, of the rewme of Og, to the half lynage of Manasses, and al the cuntrei of Argob. Al Basan was clepid the lond of giauntis.
Tyndale(i) 13 And the rest of Gilead and all Basan the kingdome of Og, I gaue vnto the halfe trybe of Manasse: all the regio of Argob with all Basan was called the londe of geauntes.
Coverdale(i) 13 but ye remnaunt of Gilead, & all Basan the kyngdome of Og, gaue I vnto the halfe trybe of Manasse. The whole region of Argob with all Basan was called the giauntes londe.
MSTC(i) 13 And the rest of Gilead and all Bashan the kingdom of Og, I gave unto the half tribe of Manasseh: all the region of Argob with all Bashan was called the land of Giants.
Matthew(i) 13 And the rest of Galaad and al Basan the kingdom of Og, I gaue vnto the halfe trybe of Manasse: al the region of Argob wythal, Basan was called the lande of geauntes.
Great(i) 13 And the rest of Gilead and all Basan of the kyngdome of Og, gaue I vnto the halfe trybe of Manasse: euen all the rygyon of Argob with all Basan: which is called the lande of gyauntes.
Geneva(i) 13 And the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdome of Og, gaue I vnto the halfe tribe of Manasseh: euen all the countrey of Argob with all Bashan, which is called, The land of gyants.
Bishops(i) 13 And the rest of Gilead, and all Basan of the kyngdome of Og, gaue I vnto the halfe tribe of Manasse: euen all the region of Argob, with all Basan, which is called the lande of giauntes
DouayRheims(i) 13 And I delivered the other part of Galaad, and all Basan the kingdom of Og to the half tribe of Manasses, all the country of Argob: and all Basan is called the Land of giants.
KJV(i) 13

And the rest of Gilead, and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.

KJV_Cambridge(i) 13 And the rest of Gilead, and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.
Thomson(i) 13 And the rest of Galaad, and all Basan, the kingdom of Og, I gave to the half of the tribe of Manasses, with all the region of Argob, even all that part of Basan which is to be accounted the land of the Raphains.
Webster(i) 13 And the rest of Gilead, and all Bashan, being the kingdom of Og, I gave to the half-tribe of Manasseh; all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.
Brenton(i) 13 And the rest of Galaad, and all Basan the kingdom of Og I gave to the half-tribe of Manasse, and all the country round about Argob, all that Basan; it shall be accounted the land of Raphain.
Brenton_Greek(i) 13 Καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ Γαλαὰδ, καὶ πᾶσαν τὴν Βασὰν βασιλείαν Ὢγ ἔδωκα τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ, καὶ πᾶσαν περίχωρον Ἀργὸβ, πᾶσαν Βασὰν ἐκείνην· γῆ Ῥαφαῒν λογισθήσεται.
Leeser(i) 13 And the rest of Gil’ad, and all Bashan, the kingdom of ‘Og, I gave unto the half tribe of Menasseh: all the region of Argob, with all Bashan, this is called the land of Rephaim.
YLT(i) 13 and the rest of Gilead and all Bashan, the kingdom of Og, I have given to the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, to all that Bashan, called the land of Rephaim.
JuliaSmith(i) 13 And the remnant of Gilead and all Bashan from the kingdom of Og, I gave to the half tribe of Manasseh; all the region of Argob and all Bashan, it will be called the land of Rephaims.
Darby(i) 13 and the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, I gave to half the tribe of Manasseh. (The whole region of Argob, even all Bashan, is called a land of giants.
ERV(i) 13 and the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, even all Bashan. (The same is called the land of Rephaim.
ASV(i) 13 and the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, gave I unto the half-tribe of Manasseh; all the region of Argob, even all Bashan. (The same is called the land of Rephaim.
JPS_ASV_Byz(i) 13 and the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, gave I unto the half-tribe of Manasseh; all the region of Argob - all that Bashan is called the land of Rephaim.
Rotherham(i) 13 but the remainder of Gilead, and all Bashan the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh,—all the region of the Argob with all Bashan. The same, is called, A land of giants.
CLV(i) 13 The rest of Gilead and all of Bashan, the kingdom of Og, I gave to the half tribe of Manasseh, including the whole district of Argob. All of that Bashan is called the country of the Rephaim.
BBE(i) 13 The rest of Gilead and all Bashan, the kingdom of Og, all the land of Argob, together with Bashan, I gave to the half-tribe of Manasseh. {\I This land is named the land of the Rephaim.
MKJV(i) 13 And the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, I gave to the half tribe of Manasseh, all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.
LITV(i) 13 And the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, I gave to the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, to all Bashan that is called the land of the giants.
ECB(i) 13 and the remainder of Gilad and all Bashan, being the sovereigndom of Og, I gave to the half scion of Menash Sheh; all the boundaries of Argob, with all Bashan, called the land of Rephaim.
ACV(i) 13 And the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, I gave to the half-tribe of Manasseh, all the region of Argob, even all Bashan. The same is called the land of Rephaim.
WEB(i) 13 and the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, I gave to the half-tribe of Manasseh—all the region of Argob, even all Bashan. (The same is called the land of Rephaim.
NHEB(i) 13 and the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, gave I to the half-tribe of Manasseh. All the region of Argob, with all Bashan, was called the land of Rephaim.
AKJV(i) 13 And the rest of Gilead, and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I to the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.
KJ2000(i) 13 And the rest of Gilead, and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.
UKJV(i) 13 And the rest of Gilead, and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.
EJ2000(i) 13 And the rest of Gilead and all Bashan (fertile ground), being the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh: all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants.
CAB(i) 13 And the rest of Gilead, and all Bashan the kingdom of Og I gave to the half-tribe of Manasseh, and all the country round about Argob, all that Bashan; it shall be accounted the land of Rephaim.
LXX2012(i) 13 And the rest of Galaad, and all Basan the kingdom of Og I gave to the half-tribe of Manasse, and all the country round about Argob, all that Basan; it shall be accounted the land of Raphain.
NSB(i) 13 »I assigned the rest of Gilead and also all of Bashan, where Og had ruled, that is, the entire Argob region to half the tribe of Manasseh. Bashan was known as the land of the Rephaim.
ISV(i) 13 The remainder of Gilead and Bashan of the kingdom of Og, I've given to the half-tribe of Manasseh. (The whole region of Argob {— } that is, all of Bashan {— } is called the land of the Rephaim.)
LEB(i) 13 And the remainder of Gilead and all of Bashan, the kingdom of Og, I gave to the half-tribe of Manasseh, the whole region of Argo. All of that area of Bashan was called the land of the Rephaim.
MLV(i) 13 And the rest of Gilead and all Bashan, the kingdom of Og, I gave to the half-tribe of Manasseh, all the region of Argob, even all Bashan. The same is called the land of Rephaim.
VIN(i) 13 And the rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, I gave to the half tribe of Manasseh; all the region of Argob, to all Bashan that is called the land of the giants.
Luther1545(i) 13 Aber das übrige Gilead und das ganze Basan des Königreichs Ogs gab ich dem halben Stamm Manasse, die ganze Gegend Argob zum ganzen Basan; das heißt der Riesen Land.
Luther1912(i) 13 Aber das übrige Gilead und das ganze Basan, das Königreich Ogs, gab ich dem halben Stamm Manasse, die ganze Gegend Argob [dieses ganze Basan heißt der Riesen Land].
ELB1871(i) 13 und das Übrige von Gilead und das ganze Basan, das Königreich Ogs, gab ich dem halben Stamme Manasse. (Der ganze Landstrich Argob, das ganze Basan, dieses wird das Land der Riesen genannt.
ELB1905(i) 13 und das Übrige von Gilead und das ganze Basan, das Königreich Ogs, gab ich dem halben Stamme Manasse. [Der ganze Landstrich Argob, das ganze Basan, dieses wird das Land der Riesen O. Rephaim genannt.
DSV(i) 13 En het overige van Gilead, mitsgaders het ganse Bazan, het koninkrijk van Og, gaf ik aan den halven stam van Manasse, de ganse landstreek van Argob, door het ganse Bazan; datzelve werd genoemd het land der reuzen.
Giguet(i) 13 J’ai donné à la demi-tribu de Manassé le reste de Galaad, et tout Basan, royaume de Og, et tout le territoire d’Argob, toute cette partie de Basan; cette terre est réputée terre de Raphaïm.
DarbyFR(i) 13 et le reste de Galaad, et tout Basan, le royaume d'Og, je le donnai à la demi-tribu de Manassé. (Toute la région d'Argob, comme tout Basan, était appelée le pays des Rephaïm.
Martin(i) 13 Et je donnai à la demi-Tribu de Manassé le reste de Galaad, et tout Basan, qui était le Royaume de Hog; toute la contrée d'Argob par tout Basan, était appelée le pays des Réphaïms.
Segond(i) 13 Je donnai à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Basan: toute la contrée d'Argob, avec tout Basan, c'est ce qu'on appelait le pays des Rephaïm.
SE(i) 13 y el resto de Galaad, y toda la Basán ( la tierra fértil), del reino de Og, lo di a la media tribu de Manasés; toda la tierra de Argob, todo Basán, que se llamaba la tierra de los gigantes.
ReinaValera(i) 13 Y el resto de Galaad, y todo Basán, del reino de Og, dí lo á la media tribu de Manasés; toda la tierra de Argob, todo Basán, que se llamaba la tierra de los gigantes.
JBS(i) 13 y el resto de Galaad, y toda Basán, {Heb. la tierra fértil} del reino de Og, lo di a la media tribu de Manasés; toda la región de Argob, todo Basán, que se llamaba la tierra de los gigantes.
Albanian(i) 13 dhe i dhashë gjysmës së fisit të Manasit mbetjen e Galaadit dhe tërë Bashanin, mbretërinë e Ogut (tërë krahinën e Argobit me gjithë Bashanin, që quhej vendi i gjigantëve.
RST(i) 13 а остаток Галаада и весь Васан, царство Ога, отдал я половинеколена Манассиина, всю область Аргов со всем Васаном.
Arabic(i) 13 وبقية جلعاد وكل باشان مملكة عوج اعطيت لنصف سبط منسّى. كل كورة ارجوب مع كل باشان وهي تدعى ارض الرفائيين.
Bulgarian(i) 13 А останалото от Галаад и целия Васан, царството на Ог, дадох на половината от манасиевото племе. Цялата област на Аргов с целия Васан се нарича земя на великаните.
Croatian(i) 13 Ostatak Gileada i sav Bašan, Ogovo kraljevstvo, dodijelio sam polovini Manašeova plemena. (Sva argopska krajina i sav Bašan zove se zemlja refaimska.
BKR(i) 13 Ostatek pak Galád a všecku zemi Bázan, království Oga, dal jsem polovici pokolení Manassesova, totiž všecku krajinu Argob, všecku Bázan, kteráž sloula země obrů.
Danish(i) 13 Og det øvrige af Gilead og hele Basan, Ogs Rige, gav jeg Manasse halve Stamme; hele Egnen Argob, hele Basan, dette er kaldet Kæmpelandet.
CUV(i) 13 其 餘 的 基 列 地 和 巴 珊 全 地 , 就 是 噩 王 的 國 , 我 給 了 瑪 拿 西 半 支 派 。 亞 珥 歌 伯 全 地 乃 是 巴 珊 全 地 ; 這 叫 做 利 乏 音 人 之 地 。
CUVS(i) 13 其 余 的 基 列 地 和 巴 珊 全 地 , 就 是 噩 王 的 国 , 我 给 了 玛 拿 西 半 支 派 。 亚 珥 歌 伯 全 地 乃 是 巴 珊 全 地 ; 这 叫 做 利 乏 音 人 之 地 。
Esperanto(i) 13 kaj la ceteran parton de Gilead kaj la tutan Basxanon, la regnon de Og, mi donis al duono de la tribo de Manase, la tutan distrikton de Argob. (La tutan tiun Basxanon oni nomas lando de Rafaidoj.
Finnish(i) 13 Mutta mitä Gileadista jäi ja koko Basanin kanssa, joka kutsutaan Refalaisten maaksi.
FinnishPR(i) 13 Loput Gileadista ja koko Baasanin, Oogin valtakunnan, minä annoin toiselle puolelle Manassen sukukuntaa, koko Argobin seudun; koko tätä Baasania kutsutaan refalaisten maaksi.
Haitian(i) 13 Mwen bay mwatye nan branch fanmi Manase a rès zòn Galarad la ak tout peyi Bazan an, kote Og t'ap gouvènen an. (Dapre sa yo di, peyi Bazan an, tout zòn Agòb la, se peyi refayim yo.
Hungarian(i) 13 A Gileád többi részét pedig, és az egész Básánt, az Óg országát odaadtam a Manassé fél törzsének, Argóbnak egész vidékét. Ezt az egész Básánt óriások földének hívták.
Indonesian(i) 13 Kepada setengah suku Manasye saya berikan sisa daerah Gilead, juga daerah Basan bekas jajahan Og, yakni seluruh wilayah Argob." (Basan terkenal sebagai negeri orang Refaim.
Italian(i) 13 Diedi ancora alla metà della tribù di Manasse il rimanente di Galaad, e tutto Basan, ch’era il regno di Og. Tutta la contrada di Argob, per tutto Basan, si chiamava il paese de’ giganti.
ItalianRiveduta(i) 13 e detti alla mezza tribù di Manasse il resto di Galaad e tutto il regno di Og in Basan: tutta la regione di Argob con tutto Basan, che si chiamava il paese dei Refaim.
Korean(i) 13 길르앗의 남은 땅과 옥의 나라이었던 아르곱 온 지방 곧 온 바산으로는 내가 므낫세 반 지파에게 주었노라 (바산을 옛적에는 [르바임]의 땅이라 칭하더니
Lithuanian(i) 13 Likusią Gileado krašto dalį, visą Bašaną, priklausantį Ogo karalystei, ir Argobo kraštą atidaviau pusei Manaso giminės. Bašanas yra vadinamas milžinų kraštu.
PBG(i) 13 A ostatek Galaadu, i wszystko Basan, królestwa Ogowego, dałem połowie pokolenia Manasesowego, wszystkę krainę Argob, i wszystko Basan, które zowią ziemią olbrzymów.
Portuguese(i) 13 e dei à meia tribo de Manassés o resto de Guilead, como também todo o Basan, o reino de Ogue, isto é, toda a região de Argob com todo o Basan. (O mesmo se chamava a terra dos refains.
Norwegian(i) 13 og resten av Gilead og hele Basan, Ogs rike, gav jeg til den halve Manasse stamme, hele Argob-landet, hele Basan; det er det som kalles refa'ittenes land.
Romanian(i) 13 Am dat la jumătate din seminţia lui Manase ce mai rămînea din Galaad şi toată împărăţia lui Og din Basan: tot ţinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de ţara Refaimiţilor.
Ukrainian(i) 13 А решту Ґілеаду та ввесь Башан, царство Оґа, віддав я половині племени Манасіїного, усю околицю арґовську, на ввесь той Башан кличеться: Край рефаїв.