Numbers 9:1-5

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H4057 in de woestijn H5514 van Sinai H8145 , in het tweede H8141 jaar H776 H4714 , nadat zij uit Egypteland H3318 [H8800] uitgetogen waren H7223 , in de eerste H2320 maand H559 [H8800] , zeggende:
  2 H1121 Dat de kinderen H3478 Israels H6453 het pascha H6213 [H8799] houden zouden H4150 , op zijn gezetten tijd.
  3 H702 H6240 Op den veertienden H3117 dag H2320 in deze maand H6153 , tussen twee avonden H6213 [H8799] zult gij dat houden H4150 , op zijn gezetten tijd H2708 ; naar al zijn inzettingen H4941 , en naar al zijn rechten H6213 [H8799] zult gij dat houden.
  4 H4872 Mozes H1696 [H8762] dan sprak H1121 tot de kinderen H3478 Israels H6453 , dat zij het pascha H6213 [H8800] zouden houden.
  5 H6213 [H8799] En zij hielden H6453 het pascha H702 H6240 op den veertienden H3117 dag H7223 der eerste H2320 maand H6153 , tussen de twee avonden H4057 , in de woestijn H5514 van Sinai H3068 ; naar alles, wat de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden had H6213 [H8804] , alzo deden H1121 de kinderen H3478 Israels.