Ezekiel 34:8

DSV_Strongs(i)
  8 H2416 [Zo] [waarachtig] [als] Ik leef H5002 H8803 , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE H6629 , zo [Ik] niet! Omdat Mijn schapen H957 geworden zijn tot een roof H6629 , en Mijn schapen H2416 al het wild gedierte H7704 des velds H402 tot spijze H7462 H8802 geworden zijn, omdat er geen herder H7462 H8802 is, en Mijn herders H6629 naar Mijn schapen H1875 H8804 niet vragen H7462 H8802 ; en de herders H7462 H8799 weiden zichzelven H6629 , maar Mijn schapen H7462 H8804 weiden zij niet;