Ezekiel 33:12

DSV_Strongs(i)
  12 H1121 H120 Gij dan, o mensenkind H559 [H8798] ! zeg H1121 tot de kinderen H5971 uws volks H6666 : De gerechtigheid H6662 des rechtvaardigen H5337 [H8686] zal hem niet redden H3117 ten dage H6588 zijner overtreding H7564 ; en aangaande de goddeloosheid H7563 des goddelozen H3782 [H8735] , hij zal om dezelve niet vallen H3117 , ten dage H7562 als hij zich van zijn goddeloosheid H7725 [H8800] bekeert H6662 ; en de rechtvaardige H3201 [H8799] zal niet kunnen H2421 [H8800] leven H3117 door dezelve [zijn] [gerechtigheid], ten dage H2398 [H8800] als hij zondigt.