Deuteronomy 14:3-8

DSV_Strongs(i)
  3 H8441 Gij zult geen gruwel H398 [H8799] eten.
  4 H929 Dit zijn de beesten H398 [H8799] , die gijlieden eten zult H7794 ; een os H7716 , klein vee H3775 der schapen H5795 , en klein vee der geiten;
  5 H354 Een hert H6643 , en een ree H3180 , en een buffel H689 , en een steenbok H1788 , en een das H8377 , en een wilde os H2169 , en een gems.
  6 H929 Alle beesten H6541 , die de klauwen H6536 [H8688] verdelen H8156 [H8802] , en de kloof H8147 in twee H6541 klauwen H8157 klieven H5927 H1625 [H8688] , [en] herkauwen H929 onder de beesten H398 [H8799] , die zult gij eten.
  7 H398 [H8799] Maar deze zult gij niet eten H5927 H1625 [H8688] , van degenen, die [alleen] herkauwen H8156 [H8803] , of van degenen, die den gekloofden H6541 klauw H6536 [H8688] [alleen] verdelen H1581 : den kemel H768 , en den haas H8227 , en het konijn H5927 H1625 [H8688] ; want deze herkauwen H6536 [H8689] wel, maar zij verdelen H6541 den klauw H2931 niet; onrein zullen zij ulieden zijn.
  8 H2386 Ook het varken H6536 [H8688] ; want dat verdeelt H6541 zijn klauw H1625 wel, maar het herkauwt H2931 niet; onrein H1320 zal het ulieden zijn; van hun vlees H398 [H8799] zult gij niet eten H5038 , en hun dood aas H5060 [H8799] zult gij niet aanroeren.