Deuteronomy 14:3-8

BKR(i) 3 Nebudeš jísti žádné věci ohavné. 4 Tato jsou hovada, kteráž jísti budete: Voly, ovce a kozy, 5 Jelena, dannele, srnu, kamsíka, jezevce, bůvola a losa. 6 Každé hovado, kteréž má kopyta rozdělená, tak aby rozdvojená byla, a přežívá mezi hovady, jísti je budete. 7 A však ne všech přežívajících, aneb těch, kteráž kopyta rozdělená mají, budete jísti, jako velblouda, zajíce a králíka; nebo ač přežívají, však kopyta rozděleného nemají, nečistá jsou vám. 8 Též svině, nebo rozdělené majíc kopyto, nepřežívá, nečistá vám bude; masa jejího jísti nebudete, a mrchy její se nedotknete.