Song of Songs

Bulgarian(i) 1 Песен на песните, на Соломон. 2 Нека ме целуне с целувките на устата си — защото любовта ти е по-добра от вино. 3 Твоите масла имат приятно благоухание, името ти е като пречистено масло — затова те обичат девиците. 4 Привлечи ме след теб, нека побързаме. Царят ме въведе в покоите си. Ще се радваме и ще се веселим за теб. Ще прославяме твоята любов повече от виното. Те с право те обичат! 5 Черна съм, но хубава, ерусалимски дъщери, като кидарските шатри, като Соломоновите завеси. 6 Не ме гледайте, че съм почерняла, защото слънцето ме е погледнало. Синовете на майка ми ми се разгневиха, направиха ме пазачка на лозята, но своето лозе не опазих. 7 Кажи ми, ти, когото обича душата ми, къде пасеш стадото си, къде го успокояваш по пладне? Понеже, защо да съм като една, която се скита край стадата на твоите другари? 8 Ако ти не знаеш, най-прекрасна между жените, излез по стъпките на стадото и паси козлетата си при шатрите на овчарите. 9 На кобила на фараоновите колесници те уподобих, любима моя. 10 Красиви са бузите ти с украшения и шията ти с огърлици. 11 Ще ти направим златни украшения със сребърни капки. 12 Докато царят е на трапезата си, нардът ми издава благоуханието си. 13 Възлюбеният ми е за мен като торбичка със смирна, която почива между гърдите ми. 14 Възлюбеният ми е за мен като кипрова китка в лозята на Енгади. 15 Ето, красива си, любима моя! Ето, красива си! Очите ти са като гълъби. 16 Ето, красив си, любими мой, да и приятен! И постелката ни е свежа зеленина. 17 Гредите на къщите ни са кедри, дъските ни — кипарис.