Song of Songs

DSV_Strongs(i)
  1 H7892 H7892 Het Hooglied H8010 , hetwelk van Salomo is.
  2 H5401 H8799 Hij kusse H5390 mij met de kussen H6310 Zijns monds H1730 ; want Uw uitnemende liefde H2896 is beter H3196 dan wijn.
  3 H8081 Uw olien H2896 zijn goed H7381 tot reuk H8034 , Uw naam H8081 is een olie H7324 H8714 , die uitgestort wordt H157 H0 ; daarom hebben H5959 U de maagden H157 H8804 lief.
  4 H4900 H8798 Trek H7323 H8799 H310 mij, wij zullen U nalopen H4428 ! De Koning H935 H8689 heeft mij gebracht H2315 in Zijn binnenkameren H1523 H8799 ; wij zullen ons verheugen H8055 H8799 en in U verblijden H1730 ; wij zullen Uw uitnemende liefde H2142 H8686 vermelden H3196 , meer dan den wijn H4339 ; de oprechten H157 H8804 hebben U lief.
  5 H7838 Ik ben zwart H5000 , doch liefelijk H1323 (gij dochteren H3389 van Jeruzalem H168 !), gelijk de tenten H6938 van Kedar H3407 , gelijk de gordijnen H8010 van Salomo.
  6 H7200 H8799 Ziet mij niet aan H7840 , dat ik zwartachtig H8121 ben, omdat mij de zon H7805 H8804 heeft beschenen H1121 ; de kinderen H517 mijner moeder H2787 H8738 waren tegen mij ontstoken H7760 H8804 , zij hebben mij gezet H5201 H8802 tot een hoederin H3754 der wijngaarden H3754 . Mijn wijngaard H5201 H8804 , dien ik heb, heb ik niet gehoed.
  7 H5046 H8685 Zeg mij aan H5315 , [Gij], Dien mijn ziel H157 H8804 liefheeft H7462 H8799 , waar Gij weidt H349 , waar H7257 H8686 Gij [de] [kudde] legert H6672 in den middag H4100 ; want waarom H5844 H8802 zou ik zijn als een, die zich bedekt H5739 bij de kudden H2270 Uwer metgezellen?
  8 H3045 H8799 Indien gij het niet weet H3303 , o gij schoonste H802 onder de vrouwen H3318 H8798 ! zo ga uit H6119 op de voetstappen H6629 der schapen H7462 H8798 , en weid H1429 uw geiten H4908 bij de woningen H7462 H8802 der herderen.
  9 H7474 Mijn vriendin H1819 H8765 ! Ik vergelijk H5484 u bij de paarden H7393 aan de wagens H6547 van Farao.
  10 H3895 Uw wangen H4998 H8773 zijn liefelijk H8447 in de spangen H6677 , uw hals H2737 in de parelsnoeren.
  11 H2091 Wij zullen u gouden H8447 spangen H6213 H8799 maken H3701 , met zilveren H5351 stipjes.
  12 H4428 Terwijl de Koning H4524 aan Zijn ronde tafel H5414 H8804 is, geeft H5373 mijn nardus H7381 zijn reuk.
  13 H1730 Mijn Liefste H6872 is mij een bundeltje H4753 mirre H7699 , [dat] tussen mijn borsten H3885 H8799 vernacht.
  14 H1730 Mijn Liefste H811 is mij een tros H3724 van Cyprus H3754 , in de wijngaarden H5872 van En-gedi.
  15 H3303 Zie, gij zijt schoon H7474 , Mijn vriendin H3303 ! Zie, gij zijt schoon H5869 ; uw ogen H3123 zijn duiven [ogen].
  16 H3303 Zie, gij zijt schoon H1730 , mijn Liefste H5273 , ja, liefelijk H7488 ; ook groent H6210 onze bedstede.
  17 H6982 De balken H1004 onzer huizen H730 zijn cederen H7351 H8675 H7351 , onze galerijen H1266 zijn cipressen.