Song of Songs

DSV_Strongs(i)
  1 H7892 H7892 Het Hooglied H8010 , hetwelk van Salomo is.
  2 H5401 [H8799] Hij kusse H5390 mij met de kussen H6310 Zijns monds H1730 ; want Uw uitnemende liefde H2896 is beter H3196 dan wijn.
  3 H8081 Uw olien H2896 zijn goed H7381 tot reuk H8034 , Uw naam H8081 is een olie H7324 [H8714] , die uitgestort wordt H157 H0 ; daarom hebben H5959 U de maagden H157 [H8804] lief.
  4 H4900 [H8798] Trek H7323 H310 [H8799] mij, wij zullen U nalopen H4428 ! De Koning H935 [H8689] heeft mij gebracht H2315 in Zijn binnenkameren H1523 [H8799] ; wij zullen ons verheugen H8055 [H8799] en in U verblijden H1730 ; wij zullen Uw uitnemende liefde H2142 [H8686] vermelden H3196 , meer dan den wijn H4339 ; de oprechten H157 [H8804] hebben U lief.
  5 H7838 Ik ben zwart H5000 , doch liefelijk H1323 [gij dochteren H3389 van Jeruzalem H168 !], gelijk de tenten H6938 van Kedar H3407 , gelijk de gordijnen H8010 van Salomo.
  6 H7200 [H8799] Ziet mij niet aan H7840 , dat ik zwartachtig H8121 ben, omdat mij de zon H7805 [H8804] heeft beschenen H1121 ; de kinderen H517 mijner moeder H2787 [H8738] waren tegen mij ontstoken H7760 [H8804] , zij hebben mij gezet H5201 [H8802] tot een hoederin H3754 der wijngaarden H3754 . Mijn wijngaard H5201 [H8804] , dien ik heb, heb ik niet gehoed.
  7 H5046 [H8685] Zeg mij aan H5315 , [Gij], Dien mijn ziel H157 [H8804] liefheeft H7462 [H8799] , waar Gij weidt H349 , waar H7257 [H8686] Gij [de] [kudde] legert H6672 in den middag H4100 ; want waarom H5844 [H8802] zou ik zijn als een, die zich bedekt H5739 bij de kudden H2270 Uwer metgezellen?
  8 H3045 [H8799] Indien gij het niet weet H3303 , o gij schoonste H802 onder de vrouwen H3318 [H8798] ! zo ga uit H6119 op de voetstappen H6629 der schapen H7462 [H8798] , en weid H1429 uw geiten H4908 bij de woningen H7462 [H8802] der herderen.
  9 H7474 Mijn vriendin H1819 [H8765] ! Ik vergelijk H5484 u bij de paarden H7393 aan de wagens H6547 van Farao.
  10 H3895 Uw wangen H4998 [H8773] zijn liefelijk H8447 in de spangen H6677 , uw hals H2737 in de parelsnoeren.
  11 H2091 Wij zullen u gouden H8447 spangen H6213 [H8799] maken H3701 , met zilveren H5351 stipjes.
  12 H4428 Terwijl de Koning H4524 aan Zijn ronde tafel H5414 [H8804] is, geeft H5373 mijn nardus H7381 zijn reuk.
  13 H1730 Mijn Liefste H6872 is mij een bundeltje H4753 mirre H7699 , [dat] tussen mijn borsten H3885 [H8799] vernacht.
  14 H1730 Mijn Liefste H811 is mij een tros H3724 van Cyprus H3754 , in de wijngaarden H5872 van En-gedi.
  15 H3303 Zie, gij zijt schoon H7474 , Mijn vriendin H3303 ! Zie, gij zijt schoon H5869 ; uw ogen H3123 zijn duiven [ogen].
  16 H3303 Zie, gij zijt schoon H1730 , mijn Liefste H5273 , ja, liefelijk H7488 ; ook groent H6210 onze bedstede.
  17 H6982 De balken H1004 onzer huizen H730 zijn cederen H7351 H7351 [H8675] , onze galerijen H1266 zijn cipressen.