Song of Songs 5

Bulgarian(i) 1 Дойдох в градината си, сестро моя, невесто; обрах смирната си с аромата си; изядох медената си пита с меда си; изпих виното си с млякото си. Яжте, приятели! Пийте, изобилно пийте, възлюбени! 2 Аз спя, но сърцето ми е будно — гласът на любимия ми! Чука: Отвори ми, сестро моя, любима моя, гълъбице моя, съвършена моя! Защото главата ми е пълна с роса, къдриците ми с — нощни капки. 3 Съблякох дрехата си — как да я облека? Измих краката си — как да ги изцапам? 4 Любимият ми протегна ръката си през процепа и сърцето ми закопня за него. 5 Аз станах, за да отворя на любимия си, и от ръцете ми капеше смирна и от пръстите ми — бистра смирна върху дръжките на ключалката. 6 Отворих на любимия си, но любимият ми се беше обърнал и си беше отишъл. Сърцето ми примря, когато ми говореше. Потърсих го, но не го намерих; повиках го, но не ми отговори. 7 Намериха ме стражите, които обхождат града, биха ме, раниха ме; пазачите на стените ми взеха покривалото. 8 Заклевам ви, ерусалимски дъщери, ако намерите любимия ми, какво да му кажете? — че съм ранена от любов. 9 Какво повече е твоят любим от друг любим, о, най-прекрасна между жените? Какво повече е твоят любим от друг любим, че ни заклеваш така? 10 Любимият ми е бял и румен, личи между десет хиляди. 11 Главата му е като най-чисто злато, къдриците му са буйни, черни като гарван. 12 Очите му са като гълъби при водни потоци, окъпани в мляко, красиво поставени. 13 Бузите му са като лехи с аромати, възвишения с благоуханни растения. Устните му са кремове, от които капе бистра смирна. 14 Ръцете му са като златни рула, покрити с хрисолит. Тялото му е като изваяна слонова кост, украсено със сапфири. 15 Краката му са като мраморни стълбове, основани на подложки от чисто злато. Изгледът му е като Ливан, превъзходен като кедрите. 16 Устата му е пълна със сладост и той целият е желателен. Този е любимият ми и този е приятелят ми, о, ерусалимски дъщери.