Luke 11:34

  11:34   3588 ο The 3088 λύχνος lamp 3588 του of the 4983 σώματός body 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 3788 οφθαλμός eye. 3752 όταν Whenever 3767 ούν then 3588 ο   3788-1473 οφθαλμός σου your eye 573-1510.3 απλούς η might be sincere, 2532 και then 3650 όλον [2entire 3588 το   4983 σώμά 3body 1473 σου 1your] 5460-1510.2.3 φωτεινόν εστιν is light. 1875-1161 επάν δε But when 4190-1510.3 πονηρός η it might be evil, 2532 και then 3588 το   4983-1473 σώμά σου your body 4652 σκοτεινόν is dark.