Acts 22:14

  22:14   3588 ο   1161 δε And 2036 είπεν he said, 3588 ο The 2316 θεός God 3588 των   3962-1473 πατέρων ημών of our fathers 4400 προεχειρίσατό handpicked 1473 σε you 1097 γνώναι to know 3588 το   2307-1473 θέλημα αυτού his will, 2532 και and 1492 ιδείν to behold 3588 τον the 1342 δίκαιον just one, 2532 και and 191 ακούσαι to hear 5456 φωνήν the voice 1537 εκ from out of 3588 του   4750-1473 στόματος αυτού his mouth;