Amos 8:9

LXX_WH(i)
    9 G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G1722 PREP εν G1565 D-DSF εκεινη G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G2532 CONJ και G1417 V-FMI-3S δυσεται G3588 T-NSM ο G2246 N-NSM ηλιος G3314 N-GSF μεσημβριας G2532 CONJ και   V-FAI-3S συσκοτασει G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G1722 PREP εν G2250 N-DSF ημερα G3588 T-ASN το G5457 N-ASN φως
HOT(i) 9 והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השׁמשׁ בצהרים והחשׁכתי לארץ ביום אור׃
IHOT(i) (In English order)
  9 H1961 והיה And it shall come to pass H3117 ביום day, H1931 ההוא in that H5002 נאם saith H136 אדני the Lord H3069 יהוה GOD, H935 והבאתי to go down H8121 השׁמשׁ that I will cause the sun H6672 בצהרים at noon, H2821 והחשׁכתי and I will darken H776 לארץ the earth H3117 ביום day: H216 אור׃ in the clear
Vulgate(i) 9 et erit in die illa dicit Dominus occidet sol meridie et tenebrescere faciam terram in die luminis
Clementine_Vulgate(i) 9 Et erit in die illa, dicit Dominus Deus: occidet sol in meridie, et tenebrescere faciam terram in die luminis:
Wycliffe(i) 9 And it schal be, seith the Lord, in that dai the sunne schal go doun in myddai, and Y schal make the erthe for to be derk in the dai of liyt.
Coverdale(i) 9 At the same tyme (sayeth the LORDE God) I shall cause ye Sone to go downe at noone, and the londe to be darcke in the cleare daye.
MSTC(i) 9 At the same time," sayeth the LORD God, "I shall cause the sun to go down at noon, and the land to be dark in the clear day.
Matthew(i) 9 At the same tyme (sayeth the Lorde God) I shall cause the Sunne to go downe at none, and the land to be darcke in the cleare daye.
Great(i) 9 At the same tyme (sayeth the Lord God) I shall cause the Sunne to go downe at none, and the lande to be darcke in the cleare daye.
Geneva(i) 9 And in that day, saith the Lord God, I will euen cause the sunne to go downe at noone: and I will darken the earth in the cleare day.
Bishops(i) 9 And in that day, sayth the Lord God, I will euen cause the sunne to go downe at noone, and I wil darken the earth in the cleare day
DouayRheims(i) 9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord God, that the sun shall go down at midday, and I will make the earth dark in the day of light:
KJV(i) 9

And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day:

KJV_Cambridge(i) 9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day:
Thomson(i) 9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord, Lord, That the sun shall set at noon day, and the light on that day shall be darkened on the earth.
Webster(i) 9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day:
Brenton(i) 9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord God, that the sun shall go down at noon, and the light shall be darkened on the earth by day:
Brenton_Greek(i) 9 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος Κύριος, καὶ δύσεται ὁ ἥλιος μεσημβρίας, καὶ συσκοτάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς,
Leeser(i) 9 And it shall come to pass on that day, saith the Lord Eternal, that I will cause the sun to set at noon, and I will bring darkness over the earth on a bright day;
YLT(i) 9 And it hath come to pass in that day, An affirmation of the Lord Jehovah, I have caused the sun to go in at noon, And caused darkness on the land in a day of light,
JuliaSmith(i) 9 And it was in that day, says the Lord Jehovah, I caused the sun to set at noon, and I darkened the light to the earth in that day:
Darby(i) 9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord Jehovah, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the land in the clear day.
ERV(i) 9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day.
ASV(i) 9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord Jehovah, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day.
JPS_ASV_Byz(i) 9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day.
Rotherham(i) 9 Yea it shall come to pass, in that day, Declareth My Lord, Yahweh, that I will cause the sun to go in at high noon,—and will darken the earth on a day of brightness.!
CLV(i) 9 And it comes in that day (averring is my Lord Yahweh) that I will bring in the sun at noon, and I will darken the land in daylight;"
BBE(i) 9 And it will come about in that day, says the Lord God, that I will make the sun go down in the middle of the day, and I will make the earth dark in daylight:
MKJV(i) 9 And it shall be in that day, says the Lord Jehovah, I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the light of day.
LITV(i) 9 And it shall be in that day, declares the Lord Jehovah, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in light of the day.
ECB(i) 9 And so be it, in that day, - an oracle of Adonay Yah Veh that I decend the sun at noon and I darken the earth in the light of day:
ACV(i) 9 And it shall come to pass in that day, says lord LORD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day.
WEB(i) 9 It will happen in that day,” says the Lord Yahweh, “that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day.
NHEB(i) 9 It will happen in that day," says the Lord GOD, "that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day.
AKJV(i) 9 And it shall come to pass in that day, said the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day:
KJ2000(i) 9 And it shall come to pass in that day, says the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth on a clear day:
UKJV(i) 9 And it shall come to pass in that day, says the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day:
EJ2000(i) 9 And it shall come to pass in that day, said the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will cover the earth with darkness in the clear day;
CAB(i) 9 And it shall come to pass in that day, says the Lord God, that the sun shall go down at noon, and the light shall be darkened on the earth by day;
LXX2012(i) 9 And it shall come to pass in that day, says the Lord God, [that] the sun shall go down at noon, and the light shall be darkened on the earth by day:
NSB(i) 9 »It will happen in that day,« said the Lord Jehovah, »that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day.
ISV(i) 9 It will come about at that time," declares the Lord GOD, "I will cause the sun to set at noon and the earth to darken in the daylight.
LEB(i) 9 And then in that day," declares* my Lord Yahweh, "I* will make the sun go down at noon and I will darken the land on a day of light.
MLV(i) 9 And it will happen in that day, says the lord Jehovah, that I will cause the sun to go down at noon and I will darken the earth in the clear day.
VIN(i) 9 And then in that day," declares my Sovereign LORD, "I will make the sun go down at noon and I will darken the land on a day of light.
Luther1545(i) 9 Zur selbigen Zeit, spricht der HERR HERR, will ich die Sonne im Mittage untergehen lassen und das Land am hellen Tage lassen finster werden.
Luther1912(i) 9 Zur selben Zeit, spricht der Herr, HERR, will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und das Land am hellen Tage lassen finster werden.
ELB1871(i) 9 Und es wird geschehen an jenem Tage, spricht der Herr, Jehova, da werde ich die Sonne untergehen lassen am Mittag und Finsternis über die Erde bringen am lichten Tage.
ELB1905(i) 9 Und es wird geschehen an jenem Tage, spricht der Herr, Jahwe, da werde ich die Sonne untergehen lassen am Mittag und Finsternis über die Erde bringen am lichten Tage.
DSV(i) 9 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren.
Giguet(i) 9 En ce jour-là ceci arrivera, dit le Seigneur Maître: Le soleil se couchera à Midi, et sur la terre, la lumière fera place aux ténèbres,,
DarbyFR(i) 9 Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil en plein midi, et que j'amènerai les ténèbres sur la terre en plein jour.
Martin(i) 9 Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur l'Eternel, que je ferai coucher le soleil en plein Midi, et que je ferai venir les ténèbres sur la terre en un jour serein.
Segond(i) 9 En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Eternel, Je ferai coucher le soleil à midi, Et j'obscurcirai la terre en plein jour;
SE(i) 9 Y acaecerá en aquel día, dijo el Señor DIOS, que haré que se ponga el sol al mediodía, y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro.
ReinaValera(i) 9 Y acaecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré se ponga el sol al mediodía, y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro.
JBS(i) 9 Y acaecerá en aquel día, dijo el Señor DIOS, que haré que se ponga el sol al mediodía, y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro.
Albanian(i) 9 Atë ditë do të ndodhë", thotë Zoti, Zoti, "që unë do ta bëj diellin të perëndojë në mesditë dhe do ta errësoj tokën ditën.
RST(i) 9 И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня.
Arabic(i) 9 ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب اني اغيّب الشمس في الظهر وأقتم الارض في يوم نور.
Bulgarian(i) 9 И в онзи ден, заявява Господ БОГ, ще направя да залезе слънцето по пладне и ще помрача земята посред бял ден.
Croatian(i) 9 "Toga ću dana - riječ je Jahve Gospoda - učiniti da sunce zapadne u podne, i pomračit ću zemlju u po bijela dana.
BKR(i) 9 Anobrž stane se v ten den, praví Panovník Hospodin, učiním, že slunce zajde o poledni, a uvedu tmy na zemi v jasný den.
Danish(i) 9 Og det skal ske paa denne Dag, siger den Herre, HERRE, da vil jeg lade Solen gaa ned, om Middagen og lade det blive mørkt, for Jorden ved højlys Dag.
CUV(i) 9 主 耶 和 華 說 : 到 那 日 , 我 必 使 日 頭 在 午 間 落 下 , 使 地 在 白 晝 黑 暗 。
CUVS(i) 9 主 耶 和 华 说 : 到 那 日 , 我 必 使 日 头 在 午 间 落 下 , 使 地 在 白 昼 黑 暗 。
Esperanto(i) 9 En tiu tago, diras la Sinjoro, la Eternulo, Mi subirigos la sunon en tagmezo, kaj Mi mallumigos la teron meze de luma tago.
Finnish(i) 9 Sillä ajalla, sanoo Herra, Herra, tahdon minä laskea auringon alas puolipäivästä, ja pimittää maan valkialla päivällä.
FinnishPR(i) 9 Ja on tapahtuva sinä päivänä, sanoo Herra, Herra, että minä annan auringon laskea sydänpäivällä ja teen maan pimeäksi keskellä kirkasta päivää.
Haitian(i) 9 Men pawòl Seyè a, Bondye a: Jou sa a, m'ap fè solèy la kouche gwo midi. Fènwa ap tonbe sou peyi a gwo lajounen.
Hungarian(i) 9 És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal.
Indonesian(i) 9 Akan tiba saatnya Aku membuat matahari terbenam di tengah hari dan bumi menjadi gelap pada waktu siang. Aku, TUHAN Yang Mahatinggi, telah berbicara.
Italian(i) 9 Ed avverrà in quel giorno, dice il Signore Iddio, che io farò tramontare il sole nel mezzodì, e spanderò le tenebre sopra la terra in giorno chiaro.
ItalianRiveduta(i) 9 E in quel giorno avverrà, dice il Signore, l’Eterno, che io farò tramontare il sole a mezzodì, e in pieno giorno farò venire le tenebre sulla terra.
Korean(i) 9 주 여호와께서 가라사대 그 날에 내가 해로 대낮에 지게 하여 백주에 땅을 캄캄케 하며
Lithuanian(i) 9 Viešpats Dievas sako: “Ir atsitiks tą dieną, kad saulė nusileis vidudienį ir šviesi diena taps naktimi.
PBG(i) 9 A dnia onego, mówi panujący Pan, sprawię, że słońce zajdzie o południu, i przywiodę ciemność na ziemię w dzień jasny;
Portuguese(i) 9 E sucederá, naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio dia, e em pleno dia cobrirei a terra de trevas.
Norwegian(i) 9 Og det skal skje på den dag, sier Herren, Israels Gud, at jeg vil la solen gå ned om middagen og gjøre det mørkt på jorden ved høilys dag.
Romanian(i) 9 În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfinţească soarele la amiază, şi voi întuneca pămîntul ziua nămeaza mare.
Ukrainian(i) 9 І станеться в день той, говорить Господь Бог, і вчиню захід сонця опівдні, і для землі серед світлого дня воно стемніє.