Mark 14:66

RP(i) 66 και 2532 {CONJ} οντος 1510 5723 {V-PAP-GSM} του 3588 {T-GSM} πετρου 4074 {N-GSM} εν 1722 {PREP} τη 3588 {T-DSF} αυλη 833 {N-DSF} κατω 2736 {ADV} ερχεται 2064 5736 {V-PNI-3S} μια 1520 {A-NSF} των 3588 {T-GPF} παιδισκων 3814 {N-GPF} του 3588 {T-GSM} αρχιερεως 749 {N-GSM}