Mark 14:66

BKR(i) 66 A když byl Petr v síni dole, přišla jedna z děveček nejvyššího kněze.