Mark 14:66

Estonian(i) 66 Ja kui Peetrus oli all õues, tuli üks ülempreestri tüdrukuist,