Mark 14:66

Bulgarian(i) 66 И когато Петър беше долу на двора, дойде една от слугините на първосвещеника.