Mark 14:66

PBG(i) 66 A gdy Piotr był we dworze na dole, przyszła jedna z dziewek najwyższego kapłana;