Esther

ManxGaelic(i) 1 Nish haink eh gy-kione ayns lhing Ahasuerus (shoh yn Ahasuerus shen ren reill voish India eer gys Ethiopia, harrish shey-feed as shiaght rheamyn) 2 Ayns ny laghyn shen, tra va ree Ahasuerus ny hoie er stoyl-reeoil e reeriaght, va ayns Shushan yn phlaase reeoil, 3 Ayns y trass vlein jeh e reill, ren eh cuirraghyn da ooilley e phrinceyn, as e harvaantyn; pooaraghyn Phersia as Media, ard gheiney as princeyn ny rheamyn ec y traa cheddin kionfenish. 4 Tra hoilshee eh magh berchys e reeriaght ghloyroil, as onnor e ard-ooashley reeoil, ymmodee laghyn, eer nuy-feed laa. 5 As lurg da ny laghyn shoh ve harrish, ren y ree cuirraghyn da ooilley yn pobble va ry-gheddyn ayns Shushan y phlaase, chammah da ard as injil son shiaght laa, ayns cooyrtyn garey plaase y ree, 6 Raad va curtanyn baney, geayney, as gorrym, sheeynt er coyrdyn dy heeidey purple, lesh loopyn argid, as pillaryn marble: as nyn ynnydyn-soie dy airh, as argid, er laare dy phurple, as gorrym, as bane, as doo, 7 As hirveish ad jough orroo ayns siyn airhey (va ny siyn jeh dagh sorch) as palchey dy feeyn reeoil, cooie rish stayd y ree. 8 As va'n giu cordail rish y leigh, cha row fer erbee eginit: son shoh myr doardee yn ree da ooilley fir-oik e hie, dy row dy chooilley ghooinney dy ghoaill myr baillish. 9 Ren Vashti yn ven-rein myrgeddin cuirraghyn son ny mraane, ayns thie reeoil Ahasuerus. 10 Er y chiaghtoo laa, tra va cree yn ree gennal lesh feeyn, doardee eh Mehuman, Biztha, Harboua, Bigtha, as Abagtha, Zethar, as Carcas, ny shiaght ard fir-oik, va shirveish fenish Ahasuerus yn ree, 11 Dy chur lhieu Vashti yn ven-rein kiongoyrt rish y ree, ceau yn attey reeoil dy yeeaghyn da'n pobble as ny princeyn yn aalid eck, son v'ee feer aalin dy yeeaghyn urree. 12 Agh dob Vashti yn ven-rein dy heet er sarey yn ree liorish ny fir-oik: va'n ree, er-y-fa shen, feer jymmoosagh, as ren e chorree lostey cheu-sthie jeh. 13 Eisht dooyrt y ree rish ny deiney creeney, va toiggal cooishyn (son shoh va cliaghtey yn ree dy ghoaill y choyrle ocsyn va tushtagh ayns leigh as briwnys: 14 As ny ard-gheiney jeu shoh va Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, as Memucan, shiaght princeyn Phersia as Media, as fir-choyrlee kinjagh y ree, as ayns ard phooar ayns y reeriaght). 15 Cre nee mayd rish Vashti yn ven-rein cordail rish y leigh, er-yn-oyr nagh vel ee er choyrt biallys da sarey yn ree Ahasuerus, liorish e hirveishee? 16 As dreggyr Memucan ayns fenish y ree as ny princeyn, Cha nee da'n ree ny-lomarcan ta'n ven-rein er n'yannoo aggair, agh myrgeddin da ooilley ny princeyn, as da ooilley yn pobble t'ayns slane reeriaght ree Ahasuerus. 17 Son shoh ta'n ven-rein er n'yannoo ayns clashtyn ooilley ny mraane, myr shen dy jean ad beg y hoiaghey jeh ny deiney oc, tra hed y skeeal magh, Doardee ree Ahasuerus Vashti yn ven-rein dy heet stiagh kiongoyrt rish, agh cha daink ee. 18 Yn ansoor cheddin ver ooilley mraane seyr Phersia as Media nish, da ooilley princeyn y ree, ta er chlashtyn jeh ymmyrkey yn ven-rein. As bee shoh oyr lane mee viallys as anvea. 19 My s'gooidsave lesh y ree, lhig da jannoo sarey reeoil, as lhig da ve scruit mastey leighyn ny Persianee, as ny Medeyn, nagh bee er ny chaghlaa, nagh jig Vashti arragh ayns fenish ree Ahasuerus, as lhig da'n ree stowal y stayd reeoil eck er unnane elley ta ny share na ish. 20 As tra vees sarey yn ree er ny ockley magh trooid e slane reeriaght (son s'mooar te) ver ooilley ny mraane onnor da ny deiney oc, chammah ard as injil. 21 As va'n choyrle mie ayns shilley yn ree, as ny princeyn, as ren y ree cordail rish goan Vemucan: 22 Son hug eh screeunyn trooid ooilley rheamyn y ree gys dy chooilley ard cordail rish nyn aght screeuee, as gys dy chooilley phobble lurg nyn ghlare hene, dy row dy chooilley ghooinney dy ymmyrkey reill ayns e hie hene, as dy beagh shoh er ny ockley magh ayns glare dy chooilley phobble.