Matthew 25:1-10

Hungarian(i) 1 Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szûzhöz, a kik elõvevén az õ lámpásaikat, kimenének a võlegény elé. 2 Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond. 3 A kik bolondok valának, mikor lámpásaikat elõvevék, nem vivének magukkal olajat; 4 Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az õ edényeikben. 5 Késvén pedig a võlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának. 6 Éjfélkor pedig kiáltás lõn: Ímhol jõ a võlegény! Jõjjetek elébe! 7 Akkor felkelének mind azok a szûzek, és elkészíték az õ lámpásaikat. 8 A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. 9 Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendõ nékünk és néktek; menjetek inkább az árúsokhoz, és vegyetek magatoknak. 10 Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a võlegény; és a kik készen valának, bemenének õ vele a menyegzõbe, és bezáraték az ajtó.