Matthew 25:1-10

Bulgarian(i) 1 Тогава небесното царство ще се сравни с десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. 2 А от тях пет бяха разумни и пет – неразумни. 3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. 4 Но разумните заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. 5 И докато се бавеше младоженецът, се додряма на всичките и заспаха. 6 А посред нощ се нададе вик: Ето, младоженецът (идва)! Излизайте да го посрещнете! 7 Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си. 8 А неразумните казаха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. 9 А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас, и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете. 10 А когато те отидоха да си купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори.